Умови використання гри на уроках іноземної мови

Педагогіка » Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі » Умови використання гри на уроках іноземної мови

Сторінка 1

Як свідчить досвід, потенційні можливості та ефективність педагогічної технології дидактичної гри визначаються сукупністю взаємопов’язаних умов, які забезпечують її функціонування. Досліджуючи дидактичну гру як засіб навчання молодших школярів О.Я. Савченко називає такі умови ефективності її застосування: органічне включення в навчальний процес; захоплюючі назви; наявність справді ігрових елементів, зокрема зачинів, римування; обов’язковість правил, які не можна порушувати; використання лічилок; емоційне ставлення самого вчителя до ігрових дій (його слова й рухи цікаві, несподівані для дітей).

Дещо іншої позиції дотримується Т.А. Жукова. З її точки зору, такими умовами є: ретельна підготовка вчителя до організації та проведення дидактичної гри; проблемний характер завдань, включених у гру; оптимальне співвідношення групових і колективних форм роботи у процесі дидактичної гри; створення доброзичливої атмосфери у процесі навчально-ігрової діяльності; активність усіх учасників гри; урахування ігрового досвіду гравців; наявність системи дидактичних ігор; застосування різного виду технічних засобів навчання у процесі організації дидактичної гри.

Схожі думки знаходимо у науковій роботі Г.І. Вороніної. Вчена виділяє такі умови застосування дидактичної гри у навчальному процесі: усвідомлення учнями мети дидактичної гри, що проводиться, її практичного завдання; спрямованість гри на розвиток мовних навичок та мовленнєвих умінь; поступове зростання складності дидактичних ігор із урахуванням рівня навченості учнів і ступеня їх підготовленості; урахування індивідуальних і вікових особливостей учнів; зв’язок дидактичної гри з іншими видами діяльності на уроці.

Ми позділяємо названі вище позиції вчених, однак, визначаючи та обгрунтовуючи сукупність умов, які забезпечують ефективність педагогічної технології використання дидактичної гри у навчанні іноземної мови молодших школярів, враховуємо й власні результати досліджень: функціональні можливості дидактичної гри; психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку; дидактико-методичні та психологічні передумови застосування дидактичної гри; механізми умотивування навчальної діяльності учнів початкової школи засобами гри; особливості діяльності (функції) вчителя й учнів на підготовчому, практично-діяльнісному та завершальному етапах дидактичної гри. Зважаючи на це, передбачаємо, що процес навчання іноземної мови молодших школярів із використанням педагогічної технології дидактичної гри буде ефективнішим, якщо дотримуватися таких умов: буде здійснюватися навчальна співпраця вчителя й учнів на підготовчому, діяльнісному та завершальному етапах дидактичної гри; дидактична гра буде доступною за змістом і відповідатиме психологічним особливостям та віковим можливостям учнів початкової школи, їхньому навчальному досвіду, потребам та інтересам; будуть використовуватися різноманітні види дидактичної гри, що забезпечить стійкий інтерес учнів до навчання іноземної мови; будуть застосовуватись ігри, які стимулюють розвиток мотиваційної сфери і пізнавальної діяльності учнів, сприяють удосконаленню їхніх фізіологічних якостей та адаптації до шкільного соціуму; зміст дидактичної гри відповідатиме меті та завданням уроку. Розглянемо ці умови.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Спостереження за природою в 1 та 2 класах
Організація спостережень, обговорення результатів їх, вироблення навичок фіксування їх у зошиті з друкованою основою здійснюються на уроках "Я і Україна". Проте ці види занять можна поєднув ...

Позаурочні форми організації занять в школі
У фізичному вихованні широке розповсюдження одержали позаурочні форми організації занять: • ранкова гімнастика; • ввідна гімнастика (перед уроками в школі, перед роботою); • фізкультурні паузи і &quo ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net