Умови використання гри на уроках іноземної мови

Педагогіка » Навчально-ігрова діяльність на уроках іноземної мови у початковій школі » Умови використання гри на уроках іноземної мови

Сторінка 4

Відповідність змісту дидактичної гри меті та завданням уроку.

Стосовно предмета “Іноземна мова” реалізація цієї умови повинна забезпечуватися через добір таких дидактичних ігор, у змісті яких передбачено навчальний матеріал, що визначений у чинній програмі та підручниках із іноземної мови для початкової школи. Це досягається завдяки тому, що ігри можна використовувати для різних цілей, які ставить учитель: актуалізація знань учнів, їхнього навчального досвіду; збудження та підтримання інтересу до вивчення іноземної мови; формування на його основі нових понять і уявлень; закріплення й систематизація вивченого матеріалу; перевірка міцності та рівня усвідомленості знань учнів; здійснення зв’язку навчання з життям тощо. Доступність дидактичної гри віковим можливостям учнів початкової школи, урізноманітнення її видів у процесі навчання іноземної мови, всебічна підтримка молодших школярів на підготовчому, практично-діяльнісному та завершальному етапах, застосування ігор, які стимулюють розвиток мотиваційної сфери та пізнавальної діяльності, сприяють адаптації дітей до шкільного середовища дозволить забезпечити ефективність педагогічної технології дидактичної гри у навчанні іноземної мови молодших школярів.

Перевірте себе

1. У який спосіб використання дидактичних ігор сприяє формуванню й розвитку мотиваційної сфери та пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку?

2. Що Ви розумієте під визначенням «навчальна співпраця вчителя й учнів»?

3. Назвіть умови, які забезпечують функціонування педагогічної технології дидактичної гри.

4. Які переваги комп’ютерних ігор, що використовуються для навчання?

5. Поміркуйте: які ще умови, що забезпечують ефективність навчально-ігрової діяльності молодших школярів на уроках іноземної мови, можна додати? Обгрунтуйте свою відповідь.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація і методика проведення інформативних бесід про події з життя школярів як основної форми прояву реально-інформативної комунікації
З чотирьох форм прояву реально-інформативної комунікації в шкільних умовах пріоритетна увага повинна бути приділена інформативним бесідам про події з життя учнів як найважливішій формі навчання реаль ...

Абсолютна і відносна похибка наближеного значення числа
Значення чисел, якими користуються у практичних розрахунках, бувають точними і наближеними. Причини появи наближених значень чисел і величин можуть бути різними: неточність методу розв'язування; обме ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net