Дослідження рівнів знань, умінь і художніх інтересів дошкільників та молодших школярів

Педагогіка » Реалізація принципу наступності у процесі опанування учнями основ образотворчої грамоти » Дослідження рівнів знань, умінь і художніх інтересів дошкільників та молодших школярів

Сторінка 2

9) Незначні погрішності - відсутності одного із компонентів.

10) 3начні технічні погрішності - відсутність більшості компонентів.

Аналізуючи роботу дітей можна зробити такі висновки:

"Гілка верби":

% допускає грубі порушення пропорційності ,

%- форма значно порушена;

% - колір не відповідає натурі.

Близькі між собою кольори по світлості не розрізнялись;

% - значні технічні погрішності.

Лише % правильно зобразили пропорції; реформу;

- % - колір;

- % - технічні погрішності.

На наступному занятті з декоративного малювання дітям пропонувалось придумати і намалювати візерунок стрічки . Основна увага приділялась дослідженню знань, вмінь учнів з композиції ,технічних вмінь ,підбору відповідного кольору, рівню фантазії. В дослідженні цих завдань ми користувались такими поняттями:

- правильні композиційні прийоми - вміння виділяти головне у малюнку і кольорі;

- змістовний зв'язок зображених об'єктів, вміння розміщувати на папері зображення, наявність ритму.

- деякі порушення композиційних прийомів - порушення 1-2 із 4 компонентів.

- значні порушення композиції - порушення 3-4 компонентів .

- багата фантазія - своєрідне вирішення тематичної чи декоративної композиції в малюнку і кольорі; яскраве відображення своїх уявлень, отриманих в процесі спостережень об'єктів і явищ навколишнього життя, прочитаних книг, розглянутих ілюстрацій .

- слабка фантазія - відсутність одного із компонентів.

- відсутність фантазії - відсутність всіх компонентів.

Результати даного дослідження зведені в таблицю №

При виконані учнями робіт з малювання також приділялась увага вмінню роботи олівцем і пензликом.

При дослідженнях вміння роботи олівцем основна увага приділялась тому, чи вміють діти правильно тримати олівець проводити лінії. При дослідженнях роботи учнів з пензликом, кількість піддослідних компонентів зросла, а саме досліджували сила натиску, темп, вміння тримати пензлик, проводити лінії, а також рівно замальовувати.

Дані цих досліджень зведені у таблицю №

Аналізуючи дані досліджень можна встановити три основні рівні підготовки дітей :

1-й - Низький. Учень володіє неповними знаннями на рівні емпіричних узагальнень , виконує поставлені завдання , але не розуміє чому він так їх виконує. В малюнку допускає значні погрішності.

2-й - Середній. Учень володіє повними знаннями на рівні емпіричних узагальнень, виконує всі поставлені завдання і усвідомлює чому він так їх виконав. Але пояснюючи виконання операцій в малюнках, він не користується визначеннями понять або ж узагальненим формулюванням якостей . В малюнках допускаються незначні порушення.

3-й - Високий. Учень володіє знаннями на рівні понятійного узагальнення , яке може бути повним і неповним , виконує всі поставлені завдання і усвідомлює, чому він їх так виконав, пояснюючи виконані операції, користується певними поняттями чи узагальненим формулюванням властивостей . В малюнках нема помилок або ж вони незначні.

Порівняльний аналіз малюнків дошкільників і першокласників .

Види робіт

Рівні підготовки. Місце виконання

1

2

3

Зниження у %

Малювання з натури

Дитячий

Школа.

Тематичне малювання

Дитячий садок.

Школа.

Декоративне малювання

Дитячий садок.

Школа.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Конспекти уроків із використанням комп’ютерних дидактичних засобів
Мета. Поглибити знання учнів про зарубіжних письменників та їхні твори. Розвивати образне мислення, мовлення, творчі смаки, виховувати любов до книги, розвивати вміння працювати над текстом, ділити й ...

Значення факультативних занять з краєзнавства
Важливою ділянкою краєзнавчої роботи в школі є факультативні заняття. Досвід підтверджує, що вони хоча й належать до категорії навчальних, однак в основному передбачають широку позакласну і позашкіль ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net