Класифікація тестових завдань

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Класифікація тестових завдань

Сторінка 1

Завдання, що використовуються в тестах досягнень поділяються на два типи:

• завдання з вільним складанням відповідей (відкриті завдання);

• завдання з наданими відповідями (закриті завдання).

Рекомендована практика вибору форми тестових завдань відповідно до груп навчальних елементів наведена в табл.2

Таблиця 2. Рекомендована практика вибору форм тестових завдань відповідно до груп навчальних елементів

Навчальні елементи

Шифр

Змістовного елемена

Зміст елементів

Форми тестових завдань

М

Системи професійної мови: поняття, терміни, визначення, позначення

Відкриті - "на

доповнення".

Закриті - вибіркові,

на відповідність

О

Засади (основи) предмета діяльності: система

фактів, система властивостей, явища,

систематика

Відкриті - "на

перелік". Закриті

одновибіркові,

багатовибіркові,

відновлення

послідовності, вибірково-об'єднуючі

B

Сутності сторін і зв'язків (відношення)

діяльності: категорії, судження, структури,

теореми, закони, моделі, теорії

Закриті –

багатовибіркові, матричні, вибірко-вр об'єднуючі, перехресні

A

Причинно-наслідкові алгоритми діяльності

(ситуації, стани, причинні зв'язки, наслідки,

алгоритми)

Закриті - відновлення послідовності

Практика використання тестових завдань різних форм

При підготовці тестових завдань важливе значення має правильний вибір типу завдань, який буде використовуватися при перевірці знань того чи іншого об'єкта вивчення. Вибір типу тестового завдання визначається характером структурних компонентів умінь, що є об'єктом контролю.

Коли контролюються знання досить простих однофакторних об'єктів або ситуації, використовуються одновибіркові завдання або завдання на доповнення.

При перевірці знань про об'єкти контролю, що мають декілька складових частин, властивостей, характеристик необхідно застосовувати багатовибіркові завдання або завдання на перелік.

Під час контролю знань процесу роботи або технології, коли є потреба з'ясувати не тільки знання складових частин або технологічних операцій, але й послідовність їх взаємодії чи виконання, доцільно використовувати завдання на відновлення послідовності.

В тих випадках, коли бажано перевіряти уміння проводити порівняльну характеристику декількох об'єктів або складових частин одного об'єкта за певним переліком параметрів доцільно застосовувати багатоалфавітні завдання.

Для вибору типу тестових завдань необхідно враховувати дидактичне значення наявності відповідей або їх елементів у завданнях з наданими відповідями. Значна група педагогів оцінює наявність відповідей як негативний фактор, як підказ, що полегшує дії студентів, спрощуючи дидактичну задачу в порівнянні із завданнями з вільним складанням відповіді.

Це ствердження безумовно вірне в тих випадках, коли студент повинен згадати та назвати назву одного або точно визначеної кількості об'єктів або їх властивостей.

У випадках, коли при виконанні завдання працює тільки пам'ять студента, наявність відповіді полегшує завдання, тому в таких ситуаціях доцільно використовувати відкриті завдання.

При вирішенні зовні аналогічного завдання, коли студент повинен вибрати за вказаною ознакою один чи декілька предметів чи рис з наведеного переліку, наявність відповідей не має значення в тому випадку, коли складові переліку йому безумовно відомі.

Приклад 1

З перелічених органів плуга робочими є:

1. Рама

2. Корпус

3. Гвинтовий механізм опорного колеса

4. Передплужник

5. Кутознімач

6. Ніж

Вірна відповідь: 2,4,5,6.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вища освіта у Польщі
В Польщі існують державні вищі навчальні заклади, а також створені після 1990 року приватні. Після 1998 року створено групу професійних ВНЗ. Важливим елементом приготування випускників до практичної ...

Експериментальне обґрунтування доцільності застосування запропонованого комплексу вправ
Гіпотеза дослідження передбачає, що систематичне застосування комплексу різноманітних вправ та завдань, спрямованих на формування лексичних навичок за допомогою казок (на матеріалі прикметників) спри ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net