Рекомендована практика складання тестового завдання відкритої форми

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Рекомендована практика складання тестового завдання відкритої форми

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Завдання з вільним складанням відповідей можуть мати вигляд: 1.Ствердження, вислову, речення, в якому зроблено один або декілька пропусків, які студент під час відповіді повинен заповнювати, вписуючи слова, умовні позначення, цифри або формули. Такі завдання називають завданнями на доповнення.

Приклад 5.

Пристрій, що розпилює паливо в камері згоряння дизельного двигуна називається

Вірна відповідь: форсункою.

2. Запитання або пропозиції, що вимагає перелічити складові частини, властивості, якості чи характеристики об'єкта, названого в умові завдання.

Ці завдання називають завданнями на перелік.

Приклад 6.

Робочими органами плуга є

Вірна відповідь: корпус, передплужник, ніж, ґрунтопоглиблювач.

Відповідь студент подає в звичайній, знайомій для нього формі: слів, чисел, хімічних та математичних формул, умовних позначок, що традиційно використовуються як назва, або позначення предметів та явищ, їх властивостей, ознак та характеристик.

За допомогою завдань відкритої форми перевіряються відповіді, що відповідають на питання: хто?, де?, коли?, звідки?, що?, скільки?, кому?

Для забезпечення однозначності сприйняття змісту тестового завдання студентом, запобігання розбіжностям у змісті та формі відповіді необхідно особливу увагу приділяти формулюванню умови завдання. Умова тестового завдання повинна бути викладена максимально чітко та конкретно і вимагати, щоб відповідь була короткою, компактною, стислою.

Еталонна відповідь та зміст завдання формулюються одночасно. Студент під час перевірки отримує тільки завдання, а еталонну відповідь викладач або комп'ютер використовує як критерій, міру для оцінки відповіді студента.

Цими завданнями визначають знання понять, визначень, термінології, позначень (прийнятих у стандартах, у предметній сфері професійної діяльності).

Тестове завдання відкритої форми являє собою стверджувальне судження з ядром — визначенням поняття та об'єктом контролю, що являє собою невідому змінну.

Підготовку тестових завдань відкритої форми доцільно проводити у такій послідовності:

1. Створення тестового завдання відкритої форми починається з формулювання питання.

2. Записується повна і правильна відповідь (стверджувальне судження), в якій відображаються ознаки та зв'язки об'єкта контролю.

3. З правильної відповіді вилучається об'єкт контролю (термін, позначення).

4. Ядро визначення поняття (ключові слова) виводяться в початок стверджувального судження.

5. Завдання обов'язково повинно бути фасетним (відпрацьованим, чітко сформульованим), інакше воно вилучається з тесту.

Оцінка якості укладання завдань відкритого типу:

а) необхідно переконатися в тому, що опущене слово, яке повинно бути вставлене студентами, є єдино можливим варіантом відповіді;

б) в одному реченні не бажано робити декілька пропусків, в таких випадках можуть виникнути труднощі в усвідомленні студентом умови завдання.

Приклад 7.

Листова сталь, покрита _, називається .

Вірна відповідь: ?

в) опускайте в реченні тільки те слово, що повинно контролюватися під час перевірки знань студентів;

г) перевірте, щоб усі пропуски мали однакову довжину. Різна довжина пропусків може стати підставою для угадування правильних відповідей. Водночас, якщо в пропозиції пропущено декілька слів, доцільно зазначити їхню кількість;

д) не користуйтеся судженнями, запозиченими безпосередньо з підручників або технічних посібників, тому що це змушує студентів шукати відповідь у пам'яті.

Форма тестового завдання відкритої форми

Основні елементи тестового завдання відкритої форми:

1. Саме ядро визначення поняття складається з підмета, присудка і т.д.

2. Замість об'єкта контролю (терміна, позначення і т.п.) ставиться прочерк.

3. Відповідь на завдання повинно складатися з одного слова, а не декількох, інакше підвищується імовірність неправильної відповіді.

Приклад 8.

Оранка називається культурною

при наявності на корпусі плуга

Еталонна відповідь: передплужника.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Організація і зміст експериментального навчання
З метою виявлення ефективності використання системи вправ, що передбачає розгляд як художньої, так і пізнавальної сторони науково-художніх творів як засобу підвищення рівнів їх сприйняття було провед ...

Функції освіти в сфері культури
Відтворення соціальних типів культури. Освіта надає знанням технологічність, конструктивної форми, завдяки яким стає можливо його систематизувати, компонувати, транслювати і накопичувати в зростаючих ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net