Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми

Сторінка 2

Відповіді можуть бути представлені не тільки в текстовій, а і у графічній формі. Виберіть чіткий малюнок, креслення або фотографію об'єкта контролю, на якому представлені складові елементи, що вимагають точного упізнання. Переконайтесь у тому, що на зображенні добре визначені ці елементи.

Потім проведіть пряму лінію або вказівну стрілку від кожного елемента (окремого і важливого) до цифри, розташованої за межами малюнка. Поряд з малюнком або нижче запишіть у стовпчик назви складових частин, їх функції або інші ознаки, що стосуються зображених елементів. Відповідаючи на завдання, студент записує літерну позначку

назви або функції і відповідну цифру номера складового елемента на малюнку.

Приклад 13. Вкажіть номери, якими на малюнку позначені:

Якщо є реальний об'єкт і його можна продемонструвати всім студентам, пізнавальні номери можуть бути нанесені безпосередньо на його поверхню або прикріплені до нього. У таких випадках студенти можуть переписати номери у свої бланки відповідей, як такі, що відповідають вказаній в умові завдання назві елемента, його функції або іншій властивості.

У завданнях з наданими відповідями кількість пропонованих відповідей повинна бути не більше 10.

Оцінюючи якості варіантів відповіді переконайтеся, що вони:

• гомогенні за змістом (наприклад, усі варіанти є діагнозами);

• включають неправильні або менш ймовірні ствердження, в порівнянні з вірною відповіддю;

• правдоподібні і привабливі для непоінформованого студента;

• схожі на правильну відповідь за конструкцією і довжиною;

• граматично послідовні і логічно сумісні з умовою завдання.

При підготуванні відповідей тестових завдань вибіркового типу можуть бути корисними такі рекомендації:

а) уникайте граматичних конструкцій або "навідних" слів, що можуть дати "ключ" до правильної відповіді;

б) уникайте відповідей, що явно не погоджені з питанням;

в) змінюйте розташування правильних відповідей; найпростішим прийомом є визначення місця розташування правильної відповіді "навмання";

г) не формулюйте дистрактори так, щоб вони мало відрізнялися один від одного за суттю, оскільки в цьому випадку вибір правильної відповіді залежить скоріше від суб'єктивної, ніж об'єктивної думки;

д) не змішуйте завдань, складених у стверджувальній формі, із завданнями, складеними у заперечній формі.

Узагальнення технічних дефектів тестових завдань

Дефекти, спричинені відсутністю досвіду в розробці тестів:

• граматичні підказування — один або більше дистракторів граматично не відповідають умові завдання;

• логічні підкази — частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі варіанти;

• абсолютні терміни — використання термінів "завжди" або "ніколи" у деяких варіантах відповіді;

• довга правильна відповідь — правильна відповідь найбільш довга, більш конкретна або більш повна, ніж інші варіанти відповідей;

• повторення слів — слово або фраза з умови завдання повторюється в правильному варіанті відповіді;

• тенденція до конвергенції— правильна відповідь має найбільшу подібність з елементами інших варіантів відповіді.

Дефекти, що призводять до надмірного ускладнення завдань:

• варіанти відповіді є довгими, складними або подвійними ® цифрові дані виражені безсистемно

• використання невизначених термінів у варіантах відповіді (наприклад, "рідко", "звичайно");

» стилістична неоднорідність варіантів відповіді;

• нелогічний порядок варіантів відповіді;

в використання фрази "Нічого з перерахованого вище" як варіант відповіді;

• умови завдання занадто складні або заплутані;

• відповідь на одне тестове завдання випливає з відповіді на попереднє тестове завдання.

Методика створення тестових завдань з множинним вибором

При складанні тестового завдання вибіркового типу доцільно виконувати такі операції:

• визначити навчальний елемент, знання якого контролюється за його допомогою;

• виділити визначальні змістовні частини навчального елемента, що повинні бути складовими частинами вірної відповіді. Таких складових частин може

бути одна (завдання одновибіркове) або декілька (завдання багато-вибіркове);

• визначальні змістовні частини навчального елемента записати у стовпчик, перемежовуючи їх дистракторами;

• відношення між вірними складовими і дистракторами повинно бути у вибіркових завданнях 1:4, багатовибіркових — 50:50.

Кількість пропонованих відповідей повинно бути не більше 10. Приклад 14.

Двигун, у якому циліндри і картер обертаються навколо нерухомого колінчатого вала, називається:

1. Зіркоподібним двигуном

2. Переверненим V - подібним двигуном

3. Двигуном з опозитним розташуванням циліндрів

4. Двигуном із барабанним розташуванням циліндрів

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Ефективність використання логоритміки в корекційно-развиваючій роботі по подоланню заїкання
Використання логопедичної ритміки в корекційній роботі з тими, хто заїкається обумовлене наступними положеннями. 15 Між мовною функцією - її руховим, виконавчим компонентом - і загальною руховою сист ...

Деякі офіційні документи Адамівської Січі
Доки Україна мала козацтво, доти вона була або незалежна, або автономна. Оволодіваючи козацькою духовністю і вступаючи до лав козацтва, українці ставали славним і звитяжним братством лицарів волі, че ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net