Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми

Сторінка 2

Відповіді можуть бути представлені не тільки в текстовій, а і у графічній формі. Виберіть чіткий малюнок, креслення або фотографію об'єкта контролю, на якому представлені складові елементи, що вимагають точного упізнання. Переконайтесь у тому, що на зображенні добре визначені ці елементи.

Потім проведіть пряму лінію або вказівну стрілку від кожного елемента (окремого і важливого) до цифри, розташованої за межами малюнка. Поряд з малюнком або нижче запишіть у стовпчик назви складових частин, їх функції або інші ознаки, що стосуються зображених елементів. Відповідаючи на завдання, студент записує літерну позначку

назви або функції і відповідну цифру номера складового елемента на малюнку.

Приклад 13. Вкажіть номери, якими на малюнку позначені:

Якщо є реальний об'єкт і його можна продемонструвати всім студентам, пізнавальні номери можуть бути нанесені безпосередньо на його поверхню або прикріплені до нього. У таких випадках студенти можуть переписати номери у свої бланки відповідей, як такі, що відповідають вказаній в умові завдання назві елемента, його функції або іншій властивості.

У завданнях з наданими відповідями кількість пропонованих відповідей повинна бути не більше 10.

Оцінюючи якості варіантів відповіді переконайтеся, що вони:

• гомогенні за змістом (наприклад, усі варіанти є діагнозами);

• включають неправильні або менш ймовірні ствердження, в порівнянні з вірною відповіддю;

• правдоподібні і привабливі для непоінформованого студента;

• схожі на правильну відповідь за конструкцією і довжиною;

• граматично послідовні і логічно сумісні з умовою завдання.

При підготуванні відповідей тестових завдань вибіркового типу можуть бути корисними такі рекомендації:

а) уникайте граматичних конструкцій або "навідних" слів, що можуть дати "ключ" до правильної відповіді;

б) уникайте відповідей, що явно не погоджені з питанням;

в) змінюйте розташування правильних відповідей; найпростішим прийомом є визначення місця розташування правильної відповіді "навмання";

г) не формулюйте дистрактори так, щоб вони мало відрізнялися один від одного за суттю, оскільки в цьому випадку вибір правильної відповіді залежить скоріше від суб'єктивної, ніж об'єктивної думки;

д) не змішуйте завдань, складених у стверджувальній формі, із завданнями, складеними у заперечній формі.

Узагальнення технічних дефектів тестових завдань

Дефекти, спричинені відсутністю досвіду в розробці тестів:

• граматичні підказування — один або більше дистракторів граматично не відповідають умові завдання;

• логічні підкази — частина варіантів відповіді вичерпує всі можливі варіанти;

• абсолютні терміни — використання термінів "завжди" або "ніколи" у деяких варіантах відповіді;

• довга правильна відповідь — правильна відповідь найбільш довга, більш конкретна або більш повна, ніж інші варіанти відповідей;

• повторення слів — слово або фраза з умови завдання повторюється в правильному варіанті відповіді;

• тенденція до конвергенції— правильна відповідь має найбільшу подібність з елементами інших варіантів відповіді.

Дефекти, що призводять до надмірного ускладнення завдань:

• варіанти відповіді є довгими, складними або подвійними ® цифрові дані виражені безсистемно

• використання невизначених термінів у варіантах відповіді (наприклад, "рідко", "звичайно");

» стилістична неоднорідність варіантів відповіді;

• нелогічний порядок варіантів відповіді;

в використання фрази "Нічого з перерахованого вище" як варіант відповіді;

• умови завдання занадто складні або заплутані;

• відповідь на одне тестове завдання випливає з відповіді на попереднє тестове завдання.

Методика створення тестових завдань з множинним вибором

При складанні тестового завдання вибіркового типу доцільно виконувати такі операції:

• визначити навчальний елемент, знання якого контролюється за його допомогою;

• виділити визначальні змістовні частини навчального елемента, що повинні бути складовими частинами вірної відповіді. Таких складових частин може

бути одна (завдання одновибіркове) або декілька (завдання багато-вибіркове);

• визначальні змістовні частини навчального елемента записати у стовпчик, перемежовуючи їх дистракторами;

• відношення між вірними складовими і дистракторами повинно бути у вибіркових завданнях 1:4, багатовибіркових — 50:50.

Кількість пропонованих відповідей повинно бути не більше 10. Приклад 14.

Двигун, у якому циліндри і картер обертаються навколо нерухомого колінчатого вала, називається:

1. Зіркоподібним двигуном

2. Переверненим V - подібним двигуном

3. Двигуном з опозитним розташуванням циліндрів

4. Двигуном із барабанним розташуванням циліндрів

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Творчі аспекти розвитку здібностей молодших школярів у процесі ігрової діяльності
Музично-естетичне виховання спрямоване на вдосконалення різноманітних якостей особистості учня, в процесі якого педагоги, спираючись на наукові дані фізіології та психології, повинні турбуватись про ...

Перевірка ефективності формування у молодших школярів умінь і навичок виразного читання
Експериментальне дослідження умінь і навичок виразного читання молодших школярів проводилося під час проходження переддипломної практики. Результативність проведеного дослідження вивчалася шляхом пос ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net