Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 3

5. Роторним двигуном

Вірна відповідь: 5.

У наведеному прикладі відповіді виглядають правильними, оскільки вони вказують на типи двигунів.

2.10.1 Форма тестових завдань з множинним вибором

1. Інструкція.

2. Умова тестового завдання або опис ситуації.

3. Перелік пропонованих варіантів відповідей.

4. Еталонна відповідь.

Методика створення тестових завдань на відновлення послідовності (вибірково-впорядковуючого типу)

Тестові завдання зазначеної форми доцільно використовувати при контролі знань нормативної діяльності, процесу роботи машин та механізмів, функціонування організму (тварини або людини), послідовності виконання технічних і технологічних операцій, процедурної діяльності.

При розробці тестових завдань вибірково-впорядковуючого типу необхідно попередньо відпрацювати процедуру діяльності, тобто скласти однозначний покроковий опис (алгоритм, інструкцію, правила, рецепт) виконання крок за кроком дій щодо вирішення будь-якого конкретного завдання з будь-якого класу завдань визначеного типу.

До процедури діяльності, для якої розробляються тестові завдання вибірково-впорядковуючого типу встановлюються певні вимоги:

1. процедура, що встановлює порядок дій, повинна бути загальновизнаною і точною, так щоб ні в кого не виникало можливості неоднозначно тлумачити шлях вирішення завдання;

2. рішення завдання за допомогою процедури розбивається на кінцеву кількість простих операції, що здійснюються крок за кроком;

3. операції, що входять до складу процедури повинні бути дискретними;

4. послідовність операцій повинна бути однозначно визначена; на кожному кроці процесу перехід до наступного кроку можливий тільки одним способом;

5. процедура повинна мати властивість результативності, що означає обов'язкове отримання очікуваного результату після виконання кінцевого числа кроків.

При створенні завдань вибірково-впорядковуючого типу необхідно виконати такі дії:

1. визначити процедуру (процес роботи, технологію робіт і т. ін.), для перевірки якої буде складатися тестове завдання;

2. перевірити на відповідність вищеописаним вимогам;

3. визначити об'єкт дії та сформулювати умови, в яких відбуватиметься його перетворення;

4. скласти перелік складових частин, що взаємодіють в процесі роботи або операцій, з яких складається процедура;

5. додати до переліку складових частин або операцій дистрактори, і записати їх у стовпчик у довільному порядку, позначивши кожну цифрою або літерою;

6. сформулювати зміст завдання, в якому дати точне визначення процесу або технології та умови, в яких вони відбуваються;

7. перевірити, що процедура може відбутися тільки в тому порядку, який ви записали в еталоні.

Форма тестового завдання "на відновлення послідовності"

1. Інструкція.

2. Зміст тестового завдання.

3. Операції процедурної діяльності, що перераховуються у довільному порядку (короткі змістовні назви компонентів діяльності) в перемішуванні з дис-тракторами.

Еталонна відповідь.

Методика створення тестових завдань "на відповідність" (бататоалфавітні тестові завдання)

Мета розробки завдань цієї форми полягає в тому, щоб виявити уміння студента встановлювати відповідність між двома або більшою кількістю множин понять.

Тестове завдання "на відповідність" дозволяє виявити наявність у випускників знань зв'язків між об'єктами та їх функціями, термінами і позначеннями і таке інше.

Приклад. 15

Зазначте для кожного із наведених інструментів його призначення:

Інструмент Призначення

1 Ножівка (по металу) А. Збільшення діаметра отворів

2 Розгортка В. Розпилювання сталевих пластин

3 Мітчик С. Вимір кутів

4 Транспортир В. Нарізування внутрішньої різьби

5 Шаблон для перевірки кроку Е. Вимір різьби в дюймах різьби

Р. Витяг поламаних цвяхів

Вірна відповідь: 1 .В, 2.А, З.О, 4.С, 5.Е

Тестові завдання "на відповідність " (багатоалфавітні) містять в собі умову завдання та два або більше наборів елементів відповідей, в кожному з яких зібрані певні ознаки, складові частини, характеристики або властивості об'єктів, про що йдеться у завданні.

Дво- або більш алфавітні завдання поділяються на перехресні, вибірково-об'єднуючі та матричні.

Перехресні завдання складаються із умови завдання і з двох або більшої кількості алфавітів, в яких надано перелік об'єктів та їх ознаки і властивості. При виконанні завдання студент повинен для кожного з об'єктів, наведених в першому алфавіті, вибрати одну з ознаку з кожного з наступних алфавітів.

Приклад 16.

Укажіть деталі, що виконують такі функції механізму газорозподілу:

Функції Деталі

A. Управляє роботою клапанів відповідно до порядку роботи циліндрів та'фаз газорозподілу

2. Коромисло

3. Кулачковий

Б. Діє на клапан для його відкривання вала

B. Утримує клапан у закритому стані

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Особливості державної політики в Україні та український національно-культурний рух в кінці XIX — першій чверті XX ст
Питання культури та освіти не можна розглядати окремо від політичних, економічних та загальнокультурних подій і процесів, що відбувалися в Російській імперії. Тому вкрай важливим є окреслення тодішнь ...

Аналіз літературних джерел з проблеми формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів
Аналіз літературних джерел ми робимо з тією метою, щоб детальніше оглянути, як автори пропонують застосовувати свою методику формування і розвитку загальнотрудових умінь і навичок в учнів 5-9 класів ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net