Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Рекомендована практика складання тестових завдань закритої форми

Сторінка 3

5. Роторним двигуном

Вірна відповідь: 5.

У наведеному прикладі відповіді виглядають правильними, оскільки вони вказують на типи двигунів.

2.10.1 Форма тестових завдань з множинним вибором

1. Інструкція.

2. Умова тестового завдання або опис ситуації.

3. Перелік пропонованих варіантів відповідей.

4. Еталонна відповідь.

Методика створення тестових завдань на відновлення послідовності (вибірково-впорядковуючого типу)

Тестові завдання зазначеної форми доцільно використовувати при контролі знань нормативної діяльності, процесу роботи машин та механізмів, функціонування організму (тварини або людини), послідовності виконання технічних і технологічних операцій, процедурної діяльності.

При розробці тестових завдань вибірково-впорядковуючого типу необхідно попередньо відпрацювати процедуру діяльності, тобто скласти однозначний покроковий опис (алгоритм, інструкцію, правила, рецепт) виконання крок за кроком дій щодо вирішення будь-якого конкретного завдання з будь-якого класу завдань визначеного типу.

До процедури діяльності, для якої розробляються тестові завдання вибірково-впорядковуючого типу встановлюються певні вимоги:

1. процедура, що встановлює порядок дій, повинна бути загальновизнаною і точною, так щоб ні в кого не виникало можливості неоднозначно тлумачити шлях вирішення завдання;

2. рішення завдання за допомогою процедури розбивається на кінцеву кількість простих операції, що здійснюються крок за кроком;

3. операції, що входять до складу процедури повинні бути дискретними;

4. послідовність операцій повинна бути однозначно визначена; на кожному кроці процесу перехід до наступного кроку можливий тільки одним способом;

5. процедура повинна мати властивість результативності, що означає обов'язкове отримання очікуваного результату після виконання кінцевого числа кроків.

При створенні завдань вибірково-впорядковуючого типу необхідно виконати такі дії:

1. визначити процедуру (процес роботи, технологію робіт і т. ін.), для перевірки якої буде складатися тестове завдання;

2. перевірити на відповідність вищеописаним вимогам;

3. визначити об'єкт дії та сформулювати умови, в яких відбуватиметься його перетворення;

4. скласти перелік складових частин, що взаємодіють в процесі роботи або операцій, з яких складається процедура;

5. додати до переліку складових частин або операцій дистрактори, і записати їх у стовпчик у довільному порядку, позначивши кожну цифрою або літерою;

6. сформулювати зміст завдання, в якому дати точне визначення процесу або технології та умови, в яких вони відбуваються;

7. перевірити, що процедура може відбутися тільки в тому порядку, який ви записали в еталоні.

Форма тестового завдання "на відновлення послідовності"

1. Інструкція.

2. Зміст тестового завдання.

3. Операції процедурної діяльності, що перераховуються у довільному порядку (короткі змістовні назви компонентів діяльності) в перемішуванні з дис-тракторами.

Еталонна відповідь.

Методика створення тестових завдань "на відповідність" (бататоалфавітні тестові завдання)

Мета розробки завдань цієї форми полягає в тому, щоб виявити уміння студента встановлювати відповідність між двома або більшою кількістю множин понять.

Тестове завдання "на відповідність" дозволяє виявити наявність у випускників знань зв'язків між об'єктами та їх функціями, термінами і позначеннями і таке інше.

Приклад. 15

Зазначте для кожного із наведених інструментів його призначення:

Інструмент Призначення

1 Ножівка (по металу) А. Збільшення діаметра отворів

2 Розгортка В. Розпилювання сталевих пластин

3 Мітчик С. Вимір кутів

4 Транспортир В. Нарізування внутрішньої різьби

5 Шаблон для перевірки кроку Е. Вимір різьби в дюймах різьби

Р. Витяг поламаних цвяхів

Вірна відповідь: 1 .В, 2.А, З.О, 4.С, 5.Е

Тестові завдання "на відповідність " (багатоалфавітні) містять в собі умову завдання та два або більше наборів елементів відповідей, в кожному з яких зібрані певні ознаки, складові частини, характеристики або властивості об'єктів, про що йдеться у завданні.

Дво- або більш алфавітні завдання поділяються на перехресні, вибірково-об'єднуючі та матричні.

Перехресні завдання складаються із умови завдання і з двох або більшої кількості алфавітів, в яких надано перелік об'єктів та їх ознаки і властивості. При виконанні завдання студент повинен для кожного з об'єктів, наведених в першому алфавіті, вибрати одну з ознаку з кожного з наступних алфавітів.

Приклад 16.

Укажіть деталі, що виконують такі функції механізму газорозподілу:

Функції Деталі

A. Управляє роботою клапанів відповідно до порядку роботи циліндрів та'фаз газорозподілу

2. Коромисло

3. Кулачковий

Б. Діє на клапан для його відкривання вала

B. Утримує клапан у закритому стані

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Історичні аспекти становлення різних форм соціальної підтримки і виховання дітей – сиріт в Україні
Історично обумовлено, що будь-яке суспільство завжди здійснює соціальну допомогу і підтримку своїм дітям, оскільки це є беззаперечним способом збереження і стабілізації життя. Існує певна закономірні ...

Показники ефективності тесту
Дидактичні можливості тестового контролю можуть бути реалізовані при виконанні певних вимог до складання тесту (контролюючої програми). Якісний тест повинен задовольняти таким вимогам: • валідність; ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net