Психологічні особливості тестування

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Психологічні особливості тестування

Сторінка 1

При проведенні екзаменаційного тестування необхідно дотримуватися певних правил стосовно суб'єктів контролю, в основі яких закладені положення психології тестування:

1 .Випускник має бути впевненим, що тестовий іспит більш об'єктивний, тому, що зменшується рівень суб'єктивізму в порівнянні з традиційними методами контролю. Для формування у випускників такого переконання необхідно ознайомити їх з процедурою підготовки та проведення тестування: як відбувається добір завдань і підрахунок балів, якими критеріями керуються викладачі при визначенні оцінок тощо. Для ознайомлення студентів з процедурою тестування бажано підготувати методичні поради "Як працювати з екзаменаційним тестом".

2. Завдання в тесті варто розташовувати в порядку поступового зростання складності, що сприяє зниженню емоційного стресу в процесі тестування. Чим точніше випускник передбачає свій результат, тим вищий рівень його домагань і тем менше тривожність. Оптимальний рівень напруженості студента, властивий для ситуації оцінювання, сприяє підвищенню ефективності його роботи.

3. При тестуванні варто попереджати випускників про обмежений час для роботи над тестом.

4. Конфіденційність тесту. Випускник має бути переконаний, що його відповіді не будуть відомі іншим, не причетним до іспиту особам.

5. Доцільно звернути увагу на ймовірність випадкового угадування. Доцільно повідомляти випускникам бал випадкового угадування.

6. Щоб уникнути зростання напруженості внаслідок очікування оцінки необхідно максимально скорочувати терміни підрахунків індивідуальних оцінок.

Необхідно після кожного іспиту переглядати структуру тестів (закривати ключ відповідей).

Методика оцінки результатів тестового контролю

Важливою позитивною особливістю тестового контролю є можливість визначити та використати кількісні показники для обґрунтування оцінки знань студентів. При цьому застосовується двоїчна система оцінки за правильну відповідь — "1", за невірну — "0".

Викладач готує запис еталонних кодів (б) у формі аналогічній тій, яка рекомендується студентам для запису відповідей.

Заповнений бланк

відповідей студента

Петренко С Варіант 17

№ завдання

Відповіді

1

4,7

2

1,5,9

3

Тосол

4

3,4,6

5

2

6

Термостат

7

2А,4D,5K

8

1,5,8

9

7,4,2,6

10

3,4,7,9

11

3,4

a

Бланк еталонних

Відповідей

Варіант 2,7,12,17,22,27

№ завдання

Відповіді

1*

4,7

2

1,5,9

3*

Тосол

4*

3,4,6

5

2

6*

Термостат

7

2А,4D,5K

8*

1,5,8

9*

7,4,2,6

10*

3,4,7,9

11*

3,4

б

Шкала

оцінок

“5” – 10…11

“4” – 8…9

“3” – 6…7

в

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи
Туризм - один із найзахоплюючих видів спорту. Він розвиває і вдосконалює необхідні людині фізичні якості - витривалість, швидкість, силу різних груп м'язів, спритність. Крім того, в туристських поход ...

Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання
Головна особливість педагогіки українського народознавства полягає в тому, що вона покликана формувати навчально-виховний процес так, щоб кожен учень добре знав свій народ, а в ньому пізнав себе. За ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net