Етапи створення тесту

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Етапи створення тесту

Сторінка 1

1. Визначаю зміст тестового іспиту у вигляді переліку умінь, якими повинен володіти фахівець певної кваліфікації. Для визначення змісту тестів професійної компетенції використовується перелік умінь, що міститься в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) з певного напряму підготовки.

2. Створюю систему тестових завдань, що дозволяють перевірити та оцінити наявність у випускника навчального закладу умінь, що визначені в ОКХ.

3. Комплектую тести для конкретних видів перевірки відповідно до їх дидактичної мети та часу, передбаченого для їх проведення.

4. Експертна та досвідна перевірка якості складених тестів та їх наступне доопрацювання.

3.2 Освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця

"Технолог-організатор аграрного бізнесу"

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: призначення машин, основні техніко-економічні показники, загальну будову, будову робочих і основних органів машин, технологічні регулювання, агротехнічні вимоги до виконання робіт за сучасними технологіями, способи визначення і усунення несправностей машин, правила використання машинно-тракторних агрегатів, правила зберігання сільськогосподарської техніки в різні пори року, законодавство і правила з охорони праці та навколишнього середовища, будову і роботу двигунів та електроустановок, які використовуються в землеробстві, правила безпеки під час роботи на машинах з електродвигунами.

Уміти: готувати сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни, сільськогосподарські машини) до виконання технологічних робіт відповідно до агротехнічних вимог. Здійснювати технологічні регулювання на задані умови, виявляти несправності машин і усувати їх, виконувати правила з техніки безпеки і протипожежні заходи, економічно витрачати енергетичні ресурси під час експлуатації машинно-тракторних агрегатів і здійснювати заходи з охорони навколишнього середовища.

Викладач зобов'язаний систематично вивчати нові сучасні машини та новітні технології, одержані знання застосовувати на заняттях. Обґрунтовані зміни вносяться в зміст програмного матеріалу за розділами і темами в межах бюджетного часу, відведеного навчальним планом, предметними (цикловими) комісіями і затверджуються керівництвом навчального закладу.

Систематизація змісту тестового іспиту

Крок 1: З ОКХ виділяю найбільш важливі з професійної точки зору

уміння, що підлягають контролю;

Крок 2: Формую системоутворююча структура кожного

професійного уміння за допомогою виділення його компонентів.

Крок 3: Проводжу текстологічний аналіз кожного компонента з метою розкриття його змісту;

Крок 4: Виділяю ключові слова змісту уміння, що контролюється; Крок 5: Визначаю змістовні елементи предметної сфери: М, О, В, А. Крок 6: Формую і структурується інформаційна база засобів діагностики професійної компетенції.

Уміння

Структурні компоненти професійної дії

Предмет

(об'єкт)

Процес (процедура)

Засоби

Умови

Продукт

Регулювання глибини обробітку

та захисної зони

культиватора УСМК-4.5В

Культиватор

УСМК-5.4В

Будова:ЗО секцій

робочих органів;

6 туковисівних

апаратів АТП-2;

2-х опорно-

приводних коліс; механізмів привода туковисівних апаратів; бруса-рами; замка

автозчіпки СА-1; транспортного пристрою; 2-х щілинорізів-напрямників; пристрій для

начіплювання борін;

комплект лап.

Регулювання глибини

культивації, та

встановлення

захисної

зони, шляхом регулювання

посекційно

робочих лап.

Набір

інструментів та

ключів.

Регулювальний майданчик з

розміткою.

Відхилення від

заданої глибини

не більше ±1см

Зменшення бур'янів

не менше 95%,

розпушення грунту

на встановлену

глибину. Для повного

підрізування бур'янів

прополювальні лапи

розміщують з

перекриттям 3-7 см.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз психолого-педагогічної літератури в аспекті досліджуваної проблеми
Людина - частина природи. Потяг до всього живого, закладений в ній від самого народження, найяскравіше виявляється в дитячому віці. Дитина радіє і першій весняній квіточці, і комасі, що прокинулась в ...

Програма курсу «Козаче військове мистецтво»
Козаченята Міцне здоров’я, фізичний розвиток, сила і мужність козаків як необхідні передумови майстерного володіння зброєю: луком, списом, шаблею, рушницею та ін. Військова доблесть і звитяга, винахі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net