Етапи створення тесту

Педагогіка » Методика підготовки та використання тестів з навчальної дисципліни "Механізація сільського господарства" » Етапи створення тесту

Сторінка 2

Тест з теми "Просапні культиватори"

Завдання 1.1 .Якими номерами на рисунку позначені:

А-опорно-приводне колесо В-брус С-регулювальний гвинт Д-гряділь Е-тримач лапи F-опорний каток

Вірна відповідь:А1, ВЗ, С6, Д8, Е9, F12.

Завдання 1.2 Які з перелічених складових частин культиватора відносяться до робочих органів:

1.Опорно-приводне колесо

2.3амок авто зчіпки

З.брус

4.лапи

Вірна відповідь:4

Тестове завдання 1.3 (відкрите на доповнення)

Культиватор УСМК-5.4 призначений для обробітку грунту

Вірна відповідь: поверхневого

Тестове завдання 1.4 (відкрите на перелік)

Регулюванням культиватора УСМК-5.4 є :

Вірна відповідь:- глибина культивації - ширина захисної зони

Тестове завдання 1.5 (закрите, одноалфавітне,багато вибіркове)

Робочими органами культиватора УСМК-5.4В є:

1.Сферичні диски 2.Стрільчасті лапи 3.Бритви 4.Розпушувальні долотоподібні лапи 5.Підживлювальні ножі

Вірна відповідь:2,3,4,5.

Тестове завдання 1.6 (закрите ,одно алфавітне, вибірково-впорядковуюче)

Перечисліть в якій послідовності відбувається регулювання робочих органів культиватора на задану глибину обробітку:

1.Переміщенням опорного колеса вперед або назад добиваються, щоб робочі органи культиватора торкались поверхні майданчика.

2.Встановлюють гряділі в горизонтальне положення стяжною гайкою верхньої ланки підвіски.

3.Підкладають під опорні колеса культиватора і катки робочих секцій дерев’яні бруси,товщина яких на 20-30 мм менша заданої глибини обробітку

Вірна відповідь: 3,2,1 ,

Тестове завдання 1,7,(закрите,багато алфавітне ,перехресне)

Вкажіть якими операціями змінюються регулювання культиватора УСМК-5,4-В:

А-ширина захисної зони

1. 3міна положення стояків лап по висоті Б - зміна глибини

2. 3міна положення тримачів лап на брусові гряділя по ширині, В-норма висіву мінеральних добрив, 3. Зміною частота обертання вала висівного апарата

АТП -2 шляхом постановки шестерен у редукторі механізму привода. 4. Перестановка гряділів місцями.

Вірна відповідь: А2, Б1, ВЗ.

Тестове завдання 1.8 (закрите,багатоалфавітне,вибірково-об’єднуюче)- порівняння і протиставлення.

До якого типу та виду відносяться робочі органи культиваторів:

1.КРЛ-1 А-активного L- сферичні диски

2.КЛБ-1.7 Б-пасивного В-лапи титлу

З .У СМК-5.4 В Y - лопатеві крильчатки

4.РЛД-2 Z - висівний апарат АТП-2

5.КРН-4.2

Вірна відповідь: 1-AY, 2-AL, 3-БВ, 4-AL, 5.-ВВ, 3-AZ, 5AZ.

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Порівняльна характеристика рівнів засвоєння формул культури мовлення дітьми старшого дошкільного віку на етапі констатувального і порівняльного експерименту
Прикінцевий етап дослідження передбачав вивчення ефективності розробленої методики формування культури мовлення старших дошкільників засобами українських народних казок. З цією метою було проведено п ...

Історія виникнення і розвитку технологічного підходу до навчання
Двадцять років тому технологічний підхід майже не використовувався у вітчизняній практиці. Перші спроби зробили Т.А.Ільїна та М.В.Кларин під час аналізу іноземного досвіду. Однак представників традиц ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net