Місце ігрової діяльності у педагогічному процесі

Педагогіка » Методика використання гри на уроках іноземної мови » Місце ігрової діяльності у педагогічному процесі

Сторінка 1

Ігрове навчання має глибоке історичне коріння. Відомо наскільки гра багатогранна, вона навчає, розвиває, виховує, соціалізує, розважає й дає відпочинок. Але історично одне з перших її завдань - навчання. Не викликає сумніву, що гра практично з перших моментів свого виникнення виступає як форма навчання, як первинна школа відтворення реальних практичних ситуацій з метою їх засвоєння. З метою вироблення необхідних людських рис, якостей, навичок і звичок, розвитку здібностей. Ще в давніх Афінах (VI-IV століття до н. э) пафос практики організованого виховання й навчання пронизував принцип змагання (агонистики). Діти, підлітки, юнаки постійно змагалися в гімнастиці, танцях, музиці, словесних суперечках, самостверджуючись і вигострюючи свої кращі якості. Тоді ж зародилися військові ігри - маневри, штабні навчання, розігрування "боїв". У Х столітті в школах серед методів навчання також популярні були змагання школярів, зокрема , у риториці. Рутинне навчання виглядало так: учитель читав, давав зразки тлумачення, відповідав на запитання, організовував дискусії. Учні вчилися цитувати на пам'ять, робити переказ, коментар, описи (экфразы), імпровізації (схеди).

У Західній Європі в епоху Відродження й реформації до використання принципів ігрового навчання кликали Т. Компанелла і Ф. Рабле. Вони прагли, щоб діти без праці і як би відіграючи, знайомилися з усіма науками.

В XVI-XVII століттях Ян Амос Каменський (1592 - 1670) призивав усі "школи - каторги", " школи-майстерні" перетворити в місця ігор. Усяка школа, на його думку, може стати універсальною грою і треба все здійснювати в іграх і змаганнях, відповідаючи віку в школі дитинства, отроцтва, юності і т.д. Джон Локк рекомендував використовувати ігрові форми навчання. Ж.-Ж. Руссо, ставлячи завдання цивільного виховання людини, пропонував програму педагогічних заходів: суспільно корисна праця, спільні ігри, свята. Як педагогічне явище гру одним з перших класифікував Ф. Фребель. Теорія гри була основою його педагогічної теорії. Помітивши дидактичність гри, він довів, що гра здатна вирішувати завдання навчання дитини, давати їй уяву про форму, колір, величину, допомагати опановувати культуру руху. Подальший розвиток ігрових форм навчання і їх вивчення показало, що за допомогою гри вирішуються практично всі педагогічні завдання.

Особливу роль у сучасному становленні ігрового навчання зіграв стихійний розвиток ігротехнічного руху, що опирався в першу чергу на використання ділових ігор, які послужили основою розвитку великої групи методів навчання, що одержали назву методів активного навчання. Теоретично їх використання було обґрунтовано в ряді концепцій, у першу чергу в теорії активного навчання.

Перша ділова гра була розроблена й проведена М.М. Бирштейн у СРСР в 1932 році . Метод був підхоплений і відразу одержав визнання й бурхливий розвиток. Однак в 1938 році ділові ігри в СРСР були заборонені. Їхнє друге народження відбулося тільки в 1960- х рр., після того, як з'явилися перші ділові ігри в США (1956 р., Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грій, Г. Грем, Г. Дюпюї, Р. Дьюк, Р. Прюдом і інші). Сьогодні в Росії, у США, в інших розвинених країнах немає такого навчального закладу, у якім не використовувалися б ділові ігри або ігрові методи навчання.

Отже, про навчальні можливості використання ігрового методу відомо давно. Багато вчених, що займаються методикою навчання іноземним мовам, справедливо звертали увагу на ефективність використання ігрового методу. Це пояснюється тим, що в грі проявляються особливо повно, а часом і зненацька здатності будь-якої людини, а дитини особливо . Й. Хейзинга відзначав, що людська культура виникла й розгортається як гра.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Види роботи з розвитку мовленнєвого слуху на індивідуальних заняттях
Велике значення для підвищення ефективності кожного спеціального заняття з розвитку слухового сприймання має використання різноманітних видів роботи. При цьому можуть бути використані наступні види р ...

Принципи екологічного виховання за В.О.Сухомлинським, їх суть та значення
Сучасний рівень вимог суспільства до загальноосвітньої школи обумовлює необхідність якісного покращення навчально-виховного процесу вже у початковій школі. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського баг ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net