Місце ігрової діяльності у педагогічному процесі

Педагогіка » Методика використання гри на уроках іноземної мови » Місце ігрової діяльності у педагогічному процесі

Сторінка 2

Однак хочеться відзначити, що використання гри недостатньо добре вивчене у методиці навчання іноземним мовам. Але ж саме гра може виконувати виняткову роль посилення пізнавального інтересу, полегшення складного процесу навчання, створення умов для формування творчої особистості учнів, а також вивести професійну майстерність учителя на рівень сучасних технологій.

Психологічна теорія діяльності в рамках поглядів Л.С. Виготського й А. Н. Леонтьева виділяє три основні види людської діяльності: трудову, ігрову й навчальну. Усі ці види тісно взаємозалежні між собою. Аналіз психолого-педагогічної літератури по теорії виникнення гри в цілому дозволяє представити спектр її призначення для розвитку й самореалізації учнів. Німецький психолог К. Гросс називає ігри початковою школою поведінки. Для нього, якими б зовнішніми або внутрішніми факторами не мотивувалися ігри, зміст їх саме в тому, щоб стати для учнів школою життя. Гра - об'єктивно-первинна стихійна школа, хаос, що надає дитині можливість ознайомлення із традиціями поведінки оточуючих його людей.

У суспільній практиці останніх років в науці поняття гри осмислюється по-новому, як суспільна серйозна категорія. Можливо, тому ігри починають входити в дидактику більш активно.

Слід зазначити, що К.Д. Ушинский, Дж Сеяли, К. Бюллер розглядали гру як прояв уяви або фантазії, а А.І. Сикорский і Дж. Дьюи зв'язували гру з розвитком мислення. Поєднуючи їх погляди, стає ясно, що гра - це ряд певних здатностей, які можна представити в такий спосіб: сприйняття + пам'ять і мислення + уява.

Хочеться навести як приклад відомий вислів К.Д. Ушинского, який характеризує гру таким чином: "Дорослі можуть мати тільки один вплив на гру, не руйнуючи в ній характеру гри, а саме - постачанням матеріалу для будівель, якими вже самостійно займеться сама дитина. Але не варто думати, що цей матеріал увесь можна купити в іграшковій крамниці. Ви купите для дитини світлий і гарний будинок, а він зробить із нього в'язницю; ви купите для нього лялечки селян і селянок, а він вибудує їх у ряд солдатів; ви купите для нього гарненького хлопчика, а Він стане його сікти; він буде переробляти й перебудовувати куплені вами іграшки не за їхнім значенням, а за тими елементами, які будуть вливатися в нього з навколишнього життя,- і от саме про цей матеріал повинні найбільше опікуватися вихователі".

Блискучий дослідник гри Д.Б. Эльконін вважає, що гра соціальна по своїй природі й безпосередньому насиченню й спроектована на відбиття світу дорослих. Називаючи гру "арифметикою соціальних відносин", Д.Б. Эльконін трактує гру як діяльність, що виникає на певному етапі, як одну з найважливіших форм розвитку психічних функцій і способів пізнання дитиною світу дорослих.

За визначенням М.Ф. Строніна, "гра - це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямований на відтворення й засвоєння суспільного досвіду, в якому утворюється і вдосконалюється самоуправління поведінкою".

Страницы: 1 2 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Зв`язок фізичної культури та валеології
Фізична культура — одна з основних складових здорового способу життя, збереження, розвитку здоров'я людей. Програма вузу передбачає навчити вчителя валеології, охорони життя і здоров'я (ОЖіЗ) володіт ...

Форми організації дискусії в навчальному процесі
Хтось із класиків сказав: „При суперечці народжується істина”. Наше життя - це прояв різних суперечок та дискусій. Протягом трьох останніх років навчання ми постійно дискутували на різні теми. Ми пос ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net