Функції рольової гри

Педагогіка » Методика використання гри на уроках іноземної мови » Функції рольової гри

Спробуємо розглянути рольову гру з позицій учнів і вчителя, враховуючи, що рольова гра - це ігрова діяльність, у процесі якої вони виступають у певних ролях. Вона виконує певні функції, які можна побачити нижче:

виховна

Схема 2.1

Розглянемо ці функції детальніше.

Метою рольової гри є здійснювана діяльність, тому що саме мотив гри лежить у змісті діяльності, а не поза нею. Будучи моделлю міжособистісного спілкування, рольова гра викликає потребу в спілкуванні англійською мовою. І саме в цій позиції вона виконує мотиваційно-спонукальну функцію.

Як уже говорилося вище, рольова гра забезпечує навчальну функцію, оскільки вона в значній мірі визначає вибір мовних засобів, сприяє розвитку мовних навичок і вмінь, дозволяє моделювати спілкування учнів у різних мовних ситуаціях.

Виховна функція рольової гри полягає в тому, що саме в рольових іграх виховується дисципліна, взаємодопомога, активність, готовність включатися в різні види діяльності, самостійність, уміння відстояти свою точку зору, виявити ініціативу, знайти оптимальний розв'язок у певних умовах.

Рольова гра формує в школярів здатність відігравати роль іншої людини, побачити себе з позиції партнера по спілкуванню. Вона орієнтує учнів на планування власної мовної поведінки співрозмовника, розвиває вміння контролювати свої вчинки, давати об'єктивну оцінку вчинкам інших. Таким чином, рольова гра виконує й орієнтуючу функцію.

Компенсуюча функція рольової гри проявляється в тому, що саме в грі дозволяється протиріччя між потребою дії в дитини й неможливістю здійснити необхідні операції. Діти прагнуть до спілкування, і рольова гра дає їм можливість реалізувати своє прагнення.

З позиції вчителя рольова гра виступає як форма організації учбового процесу, ціль якої полягає у формуванні й розвитку мовних навичок і вмінь в учнів. У грі вчитель може займати наступні позиції:

Схема 2.2

З даної схеми видно, що на уроці вчителеві доводиться програвати численні ситуаційні ролі (під якими розуміються більш або менш її зафіксовані стандарти поведінки діяльності), які не задаються однозначно соціальними відносинами, а встановлюються в ситуаціях педагогічного спілкування й більшою мірою залежать від типу й форми організації уроку; наприклад, роль спостерігача, роль контролера, роль партнера по спілкуванню, роль учасника або організатора діяльності.

Рольові відносини між учасниками спілкування є основним параметром, що визначають характер ситуації.

Джон В. Оллер відзначає, що рольова гра робить людину більш гнучким, тобто досягнувши майстерності в мовній поведінці, він з легкістю зможе приміняти отримані навички й уміння в нових ситуаціях.

У структуру рольової гри як процесу входять:

ролі, узяті на себе граючими;

ігрові дії як засіб реалізації цих ролей;

ігрове вживання предметів, тобто заміщення реальних речей ігровими, умовними;

реальні відносини між граючими;

сюжет (зміст) - область дійсності, що умовно сприймається в грі.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб відібрати необхідні ситуації- ілюстрації й ситуації - проблеми на конкретному матеріалі, підготувати дидактичний матеріал: картки - завдання для кожного (можна з підказкою про характер його діяльності), підібрати групи учнів і розподілити ролі, поставити завдання, по якому учні повинні висловлювати свою точку зору, продумати передбачувані відповіді й репліки (якщо необхідно, підказати їх певним учням), проявляти до учнів інтерес і увагу під час проведення гри.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Скульптура
Скульптура (різьблення, ліплення, пластика) – вид образотворчого мистецтва, сутність якого становить фізично об’ємне, тривимірне зображення. Головний об’єкт зображення у скульптурі – це людина, іноді ...

Основні вимоги до завдань тестів у вищій школі
1) повинні належати до однієї теми чи дисципліни; 2) бути взаємопов’язаними між собою (послідовність у термінології); 3) бути взаємодоповнюючими та упорядкованими за труднощами або за логікою; 4) фор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net