Кваліфікація ігор. Ролі

Педагогіка » Методика використання гри на уроках іноземної мови » Кваліфікація ігор. Ролі

На уроках іноземної мови проводяться багато завдань, які пов'язані з рольовими іграми. Ігрові завдання, які не потребують створення мовної ситуації і в яких використовується переважно згадування; групові форми роботи, коли вчитель може втручатися та корегувати роботу учнів; опрацюваня діалогів, коли учні ( хором та окремо ) тренуються у правильній, наближеній до носіїв мови, вимові; заповнення пропусків у діалогах за допомогою необхідної лексики ( але при цьому відсутні ролі, які треба зіграти ); вільне складання діалогів у групах у письмовій формі - всі ці види завдань можна розглядати, як підготовчу роботу до проведення рольових ігор.

Стронін М.Ф. пропонує таку класифікацію ігор у відповідності до мовних навичок, формуванню яких вони сприяють:

граматичні;

лексичні;

фонетичні;

орфографічні;

аудитивні;

мовні.

Як бачимо, рольові ігри можуть бути лише лексичними, аудитивними та мовними, тому що саме вони мають можливості для тренування учнів у вживанні лексики в ситуаціях, близьких до реального життя, навчання розуміння учнями зміст висловлювань, розвитку слухової та мовної реакції, навчання учнів послідовно, логічно і творчо використовувати отримані мовні навички, виражати свої думки. Вони в свою чергу поділяються на певні групи за змістом. Мільруд Р.П. пропонує таку класифікацію рольових ігор:

ігри побутового змісту;

ігри казкового змісту;

імітаційні рольові ігри;

пізнавальні рольові ігри;

рольові ігри ділового змісту;

рольові ігри світоглядного змісту.

Рольова гра, згідно з її компонентами, має наступні складові:

роль, яку виконує учень

ігрові дії, за допомогою яких ця роль реалізується

Рольові ігри можуть ефективно використовуватись на різних етапах навчання. Щодо віку учнів, доцільність використання різних типів рольових ігор прослідковується за таблицею:

Таблиця 2.1

Учні молодшого шкільного віку

Рольові ігри казкового змісту;

Рольові ігри побутового змісту

Учні середнього шкільного віку

Імітаційні рольові ігри пізнавального змісту

Учні старшого шкільного віку

Імітаційні рольові ігри світоглядного змісту;

Рольові ігри побутово-соціального змісту (про етикет, культуру поведінки)

Ролі, які виконують учні, також мають свою класифікацію. Про неї важливо пам'ятати тому, що рольові ігри є ефективними лише в умовах правильного відбору та розподілення ролей. Ролі можуть бути:

соціальні ( лікар, робітник ), які мають виховуючий вплив;

міжособистісні ( друзі, однокласники, супротивники ), які сприяють особистісній орієнтації спілкування;

психологічні ( позитивна особистість, нейтральна або негативна особистість ).

"Чим більше рольових позицій, тим ширше буде соціальний досвід учня у спілкуванні."

Цікаве про педагогіку і навчання:

Якість та контроль системи освіти Великобританії
Кажучи про систему оцінки якості у Великобританії, необхідно відмітити її відкритість та доступність для широкого загалу. Королівська інспекція доповідає уряду про стан надання якісних освітніх послу ...

Функції та роль мотивації у процесі навчання учнів 6 років
Основними новоутвореннями молодшого шкільного віку є довільність пам'яті й уваги, внутрішній план дій, рефлексія своєї навчальної діяльності, усвідомлення себе, як суб'єкта навчання, поява нової житт ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net