Використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Педагогіка » Методика використання гри на уроках іноземної мови » Використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Сторінка 1

Використання різних ігор на уроці іноземної мови сприяє оволодінню мовою в цікавій формі, розвиває пам'ять, увагу, кмітливість, підтримує інтерес до іноземної мови.

Ігри на уроках іноземної мови можна і потрібно використовувати також для зняття напруги, монотонності, при відпрацюванні мовного матеріалу, при активізації мовленнєвої діяльності. Звичайно ж, при цьому потрібно враховувати, що кожний віковий період характеризується своїм типом провідної діяльності.

Ігри краще всього використовувати в середині або в кінці уроку, для того, щоб зняти напругу. Важливо, щоб робота з іграми приносила позитивні емоції і користь, і крім того, служила дієвим стимулом у ситуації, коли інтерес або мотивація дітей до вивчення іноземної мови починає слабшати.

При плануванні уроків та підборі до них різних ігор треба враховувати не тільки вікові категорії учнів, але і рівень їх розвитку та інформованості, в деяких випадках - опору на рідну мову.

Використання ігор на уроках іноземної мови допомагає вчителю глибше розкрити особистісний потенціал кожного учня, його позитивні особисті якості (працелюбність, активність, самостійність, ініціативність, вміння працювати в співпрацю і т.д.), зберегти і зміцнити навчальну мотивацію.

Технологія рольової гри складається з наступних етапів:

Етап підготовки. Підготовка рольової гри починається з розробки сценарію - умовного відображення ситуації та об'єкта. Потім складається план проведення гри. Учитель повинен мати загальний опис процедури гри й чітко представляти характерні риси діючих осіб;

Етап пояснення. На даному етапі йде вступ в гру, орієнтація учасників, визначення режиму роботи, формулювання головної мети уроку, а також необхідно обґрунтувати учням постановку проблеми й вибір ситуації. Видаються заздалегідь підготовлені пакети необхідних матеріалів, інструкцій, правил. При необхідності, учні звертаються по допомогу до вчителя за додатковими роз'ясненнями. Учитель повинен налаштувати учнів на те, що не можна ставитися пасивно до гри, порушувати регламент і етику поведінки;

Етап проведення - процес гри. На цьому етапі учні розіграють запропоновану їм ситуацію, виконуючи певні ролі;

Етап аналізу й узагальнення. По закінченню гри вчитель разом з учнями проводить узагальнення, тобто учні обмінюються думками, що, на їхній погляд, вийшло, а над чим варто попрацювати.

На закінчення вчитель констатує досягнуті результати, відзначає помилки, формулює остаточний підсумок уроку. При аналізі звертається увага на відповідність використаної імітації з відповідної області реальної ситуації.

Звісно, урок не може починатись безпосередньо з рольової гри. Тому учитель повинен заздалегідь провести підготовку учнів до цієї гри.

Підготовка учнів має декілька етапів.

I етап - традиційна мовна практика - вправи, направлені на засвоєння граматичних структур та лексики. На цьому етапі доцільно використовувати такі види вправ, як:

виправлення граматично та лексично неправильних речень

заповнення пропусків

вибір правильних відповідей

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Теоретико-методичні засади розвитку зв’язного мовлення у дітей на етапі дошкільного дитинства
Аналіз психологічної, лінгвістичної й лінгводидактичної літератури з досліджуваної проблеми засвідчив різні підходи щодо її визначення. Так, психологи (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, С.Л.Рубінштейн, І. ...

Видатні вчені – біологи україни. Методи біологічних досліджень. Рівні організації живої матерії
Ознайомити з деякими відомостями про життя і діяльність видатних учених, які працювали в галузі біології на території України. Дати поняття про рівні організації живої матерії. Розширити поняття про ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net