Використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Педагогіка » Методика використання гри на уроках іноземної мови » Використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Сторінка 2

II етап - складання діалогів, застосовуючи такі види вправ, як:

побудова діалогів, заповнюючи пропуски, коли ситуація чітко окреслена

складання діалогу усім класом - за зразком

III етап - робота з діалогами, які складають у парах або у групах на основі засвоєного мовного матеріалу.

IV етап - вправляння у техніці розмов, зокрема, використання службових фраз, таких як: "I see ."," You know .", впізнавання та практикування діалогів від носіїв мови.

V етап - використовується техніка заміни невідомих слів синонімами, для чого доцільно застосовувати вправи на пояснення слів іноземною мовою, наприклад: "few"- 'not many', "cause" - 'reason'.

VI етап підготовки до проведення рольової гри - робота в групах, типи якої потрібно варіювати, а завдання доцільніше пояснювати на початку, щоб подальша робота проходила з мінімальним втручанням вчителя.

Надаючи учням свободу в рамках класного приміщення у використанні та експериментуванні з мовленнєвими засобами, ми можемо з'ясувати, що вони вивчили і наскільки вони розуміють доцільність використання цих засобів. Будь-яка помилка може бути проаналізована і використана вчителем як основа для подальших, більш поглиблених вправ.

Рольові ігри можуть мати різну навчальну мету.

Досить часто використовуються ігри з аудіювання. Даний тип гри спрямований на те, щоб навчити учнів розуміти сенс одноразового висловлювання, виділяти головне в потоці інформації, розвивати слухову пам'ять учнів.

Можна проводити ігри на аудіювання тексту, не маючи ані картинок, ані малюнків, ані заздалегідь підготованих питань, ані пунктів тексту, це ігри на розвиток аудитивної пам'яті. Учитель читає текст в нормальному темпі, учні слухають. Після прослуховування тексту вчитель пропонує записати слова, які учасники гри повинні запам'ятати. Потім вчитель читає текст ще раз і дає завдання: виписати групи слів і фрази, що запам’ятались.

Після цього учасники гри відновлюють текст по пам'яті у вигляді невеликого інсценування, користуючись своїми записами.

Ігри, в яких після прослуховування тексту необхідно розіграти сценку за змістом тексту (бажано, з великою кількістю персонажів) викликають неабиякий інтерес. У цих іграх діти демонструють не тільки свої здібності до аудіювання, але і свої артистичні здібності.

Навчання аудіювання доцільно проводити в різноманітних цікавих іграх. У них дитина може проявити себе як особистість, а також як член колективу. Немає універсальних ігор для навчання аудіювання, але можна будь-яку вправу, будь-який текст перетворити на гру. Для цього необхідно підготувати необхідні аксесуари, створити атмосферу змагання, зробити завдання до текстів різноманітними, але в той же час доступними і цікавими.

Тексти можна використовувати з підручників, додаткових книг з англійської мови, придумані самим учителем чи учнями. Головне перетворити елементарний текст в цікаву гру, що до смаку дітям.

Наступний вид рольових ігор - лексичні ігри (див. Додаток 2). Такі ігри використовують в школі для того, щоб тренувати учнів у вживанні лексики в ситуаціях, наближених до природної обстановки, активізувати мовленнєво – розумову діяльність учнів, розвивати мовну реакцію.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання
Головна особливість педагогіки українського народознавства полягає в тому, що вона покликана формувати навчально-виховний процес так, щоб кожен учень добре знав свій народ, а в ньому пізнав себе. За ...

Прийоми розвитку творчого мислення учнів при вивчені нового матеріалу
Творча діяльність учнів передбачає наявність у них певного багажу знань, високий розвиток логічного мисленні, гнучкість розуму, а також здібність передбачати результати дослідження. Для розвитку твор ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net