Використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Педагогіка » Методика використання гри на уроках іноземної мови » Використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Сторінка 5

2) здійснюється спеціальна мовна підготовка, у ході якої відпрацьовуються нові слова і фрази.

Наступний крок - гра, яка при максимально точному проходженні передачі займає урок. Обговорення помилок і робота над ними, обмін думками, враженнями й аналіз гри - займають частину наступного уроку.

Інші методисти, Е.Д. Матрон і Г.В. Яцковская, пропонують використовувати рольові ігри в роботі з газетою (журналом).

Проведення подібної рольової гри потребує ретельної підготовки, яка повинна включати різні види робіт:

адаптування самими учнями газетного матеріалу, його аналіз;

коментування й продукування тексту на дану тему;

уміння вести діалоги й полілоги (наприклад, репортажі, обговорення).

Автори підкреслюють, що в процесі такої підготовки знання, уміння й навички учнів ведуть до нової єдності - колективним погодженим мовленнєво-розумовим діям, які створюють умови для творчого спілкування й імпровізації.

Треба відмітити, що робота над роллю в різних учнів протікає по-різному. Можна використовувати індивідуальну, парну й групову форми підготовки. Усі вони мають самостійну дидактичну цінність, дозволяють зв'язати разом класну й позакласну, навчальну й виховну роботу.

По завершенню рольової гри випливає мотивована оцінка вчителем участі кожного учня в підготовці й проведенні конкретної рольової гри. Крім мовної правильності вчитель коментує виразність рольової поведінки, а також ініціативність школярів на всіх етапах гри.

Здається, що навчання в процесі рольової гри здійснюється за допомогою організації навчальної діяльності самими учнями, яка за своїм типом є продуктивною й творчою, а за змісту - пізнавальною, практичною та ціннісно-орієнтаційною.

У даній роботі мені хотілося б представити фрагмент уроку "The ABC", з використанням гри, при закінченні вивчення англійського алфавіту.

Ціль даного уроку була - перевірити знання, уміння та навички по темі "Англійський алфавіт".

Завдання, поставлені вчителем, були - перевірити:

уміння називати букви.

уміння називати звуки

знання порядку букв в алфавіті

знання лексики на деякі букви алфавіту

навички складання раніше вивчених слів з певного кількості букв

уміння вставляти пропущені букви, при наявність сусідніх, так, щоб виходили значимі частини мови

навички написання букв англійського алфавіту

розпізнавання рядкових і заголовних букв

розпізнавати голосні й згодні

Як супутні завдання можна відзначити:

розвиток уміння усного спілкування

розвиток умінь навчального співробітництва при виконанні колективних завдань

стимулювання інтересу учнів до вивчення англійської мови

Гра побудована на розбивку класу на дві команди, які надалі виконують ряд завдань, що мають характер змагання. Дана гра також навчає груповим видам роботи, умінню працювати в команді.

В основу гри покладені завдання на перевірку знань учнів алфавіту, написання, вимови букв і звуків, відмінність голосних і приголосних, розпізнаванні слів у ряді букв, тобто практичне використання букв при написанні слів і їх вимові. Дані завдання відповідають віку, знанням і інтересам учнів.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Цікаве про педагогіку і навчання:

Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи
Основні завдання вивчення курсу природознавства у молодших школярів такі: розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи, розкрити у доступній формі зв'язки між неживою і живою приро ...

Компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості
Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net