Використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Педагогіка » Методика використання гри на уроках іноземної мови » Використання рольових ігор на уроках іноземної мови

Сторінка 7

Молодший шкільний вік несе в собі більші можливості в пізнанні навколишнього світу, у тому числі й засобами англійської мови. Плідним ґрунтом для цього є пізнавальна діяльність, що реалізується в іграх, повною мірою, що відповідають віковим особливостям дітей молодшого шкільного віку.

Гра - це діяльність, у якій дитина спочатку емоційно, а потім інтелектуально засвоює всю систему людських відносин. Вони комплексно впливають на інтелектуальну, емоційну, вольову, комунікативну й інші сторони підростаючої особистості.

Різноманітність ігор, які ми можемо використовувати на уроках англійської мови в початковій школі, величезна.

Цінність гри як виховного засобу полягає в тому, що, виявляючи вплив на колектив граючих дітей, педагог через колектив впливає на кожного з дітей. Організувати життя дітей у грі, вихователь формує не тільки ігрові відносини, але й реальні, закріплюючи корисні звички в норми поведінки дітей у різних умовах і поза грою - у такий спосіб при правильному керівництві дітьми гра стає школою виховання.

У ході написання курсової роботи ми докладно вивчили проблему використання ігрової діяльності на уроках англійської мови на початковому етапі навчання, виявили її позитивний вплив на засвоєння, відпрацьовування й повторення навчального матеріалу. Розглянули різні види ігор, виявили необхідність обліку віку дітей, їх інтересів, а також правильність підходу по залученню кожної дитини в гру.

Крім того, ми розглянули різні види класифікацій, і переконалися на практиці, що існує величезна кількість різноманітних ігор і ігрових методик, які часом важко класифікувати по одній якій-небудь ознаці.

З погляду організації словесного матеріалу гра не що інша, як мовна вправа.

Гру так само розглядають як ситуативно-варіативну вправу, де створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка в умовах, максимально наближених до реального мовного спілкування із властивими йому ознаками - емоційністю, спонтанністю, цілеспрямованістю мовного впливу.

Ігри сприяють виконанню важливих методичних завдань:

Створенню психологічної готовності дітей до мовного спілкування;

Забезпеченню природної необхідності багаторазового повторення ними мовного матеріалу;

Тренуванню учнів у виборі потрібного мовного варіанта, що є підготовкою до ситуативної спонтанності мови взагалі.

У практичній частині були наведені приклади використання гри на різних етапах уроку, що допомагає вчителеві в нестандартному проведенні уроку, розвитку креативності учнів, їхньої спільної діяльності - умінню працювати в колективі, а також мотивувати їхній інтерес до вивчення англійської мови, що особливо важливо на даному етапі.

Страницы: 2 3 4 5 6 7 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Види театралізованої діяльності та їх характеристика
Важливе значення для організації театралізованої діяльності дітей та керівництва нею має визначення змісту, функціонального призначення, специфіки мовленнєвих завдань у кожному з її видів. У таблиці ...

Екологічне виховання: зміст, завдання, принципи
Необхідність подолання екологічних проблем сучасності поставила перед педагогічною теорією та шкільною практикою завдання: на основі біосферного підходу підготувати екологічно грамотну людину, яка ро ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net