Корекційна робота з суб’єктом насильства

Педагогіка » Профілактика домашнього насилля в сім’ї: особливості роботи з насильником » Корекційна робота з суб’єктом насильства

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 6

Попрередження насильства в сім′ї на національному рівні. (органи державного управління)

Попередження домашнього насильства: модель управління на місцевому рівні

Корекційна робота з особами , які вчиняють насильство

Мета програми: корекція агресивної поведінки осіб, які вчинили насильство в сім’ї.

Завдання програми:

· навчити осіб, які вчинили насильство в сім’ї (фізичне, психологічне, економічне або сексуальне) визначати власні проблеми та розв’язувати їх у соціально прийнятний спосіб;

· сформувати в кривдників навички саморегуляції та самоконтролю;

· розвинути в учасників навички безконфліктного спілкування;

· розвинути здатність розуміти емоційний стан іншої людини та вміння адекватно проявляти свій;

· спільно обговорити різноманітні шляхи розв’язання можливих проблем;

· допомогти кожному члену групи самостійно шукати можливі шляхи подолання власних проблем;

· підвищити відповідальність за свої вчинки і своє життя;

· унормувати самооцінку;

· знизити емоційну напругу та особистісну тривожність;

· вивчити основи аутогенного тренування та релаксації;

· сформувати позитивні ціннісні орієнтації та моральні уявлення;

· познайомити осіб, які вчинили насильство в сім’ї з основними законодавчо-нормативними документами України, які регламентують гендерні, сімейні та соціально-побутові стосунки в родині.

Відповідно до чинного законодавства реалізація програми психологічної корекції поведінки осіб, які вчинили насильство в сім’ї, на місцевому рівні відбувається на базі кризового центру (на підставі організаційного забезпечення управліннями (відділами) у справах сім’ї, молоді та спорту, з урахуванням ресурсів та можливостей місцевої громади). Діяльність Кризового центру ґрунтується на наступних засадах:

1. Центр працює за принципом мультидисциплінарної команди.

2. Безпосередню роботу здійснює фахівець з питань протидії насильству в сім’ї (психолог, психотерапевти, соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи тощо), який пройшов перепідготовку з основ психодіагностики та психокорекції.

3. Індивідуальне консультування і групову психокорекцію проводить фахівець, який пройшов навчання корекційній роботі за спеціальною програмою.

4. За необхідності (у разі підозри щодо наявності в особи психічного розладу) до роботи кризового центру долучається психіатр (з дотриманням норм чинного законодавства).

5. Кризовий центр передбачає штатні посади психолога та соціального працівника.

6. Лікарський (медичний) персонал залучається за потреби.

7. Психологічна корекція відбувається після підписання відповідної соціальної угоди з особою, направленою до проходження корекційної програми.

Організація роботи будується на принципах:

· гуманізму − затвердження норм поваги і доброзичливого ставлення до кожної особистості, виключення примусу і насильства над особою;

· конфіденційності − інформація, отримана в процесі проведення роботи, не підлягає свідомому або випадковому розголошуванню;

· компетентності − фахівець чітко визначає і враховує кордони власної компетентності;

· відповідальності − фахівець піклується, перш за все, про благополуччя осіб, які здійснили насильство в сім’ї і не використовує результати роботи їм на шкоду.

Корекція поведінки осіб, які вчинили насильство в сім’ї відбувається в формі індивідуальних консультацій та групової роботи. В групових дискусіях піднімаються найрізноманітніші теми: самооцінка, довіра, сила, провина, контроль, сум втрати, гнів. Забороненими є тільки дві теми, які пов’язані з ситуацією насильства: сексуальні подробиці насильства та деталі фізичного насильства. Перед початком групової роботи особа обов’язково підписує угоду з кризовим центром. У разі відмови від підписання угоди (або за умов невиконання її положень без поважних причин) особа, направлена органами внутрішніх справ, вважається такою, що не пройшла корекційну програму, і інформація щодо цього передається до відповідних органів та служб. Якщо особа звернулася до проходження програми добровільно, їй пропонується не лише проходження психологічної корекції, а й здійснення соціального супроводу спеціалістами центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Принципи побудови групової роботи

Головне завдання групи – навчити своїх членів саморозкриттю та самоаналізу, тобто висловлювати, аналізувати свої емоційні та психічні стани, загальні проблеми, невдачі. Спілкування в групі сприяє формуванню нових підходів та моделей поведінки. Це один із засобів створення всередині групи близькості та довіри. По тому, як члени групи обговорюють свої емоційні та психічні стани, загальні проблеми, невдачі, можна судити про взаємодію в групі. Таке спілкування породжує нові підходи, нові думки. Інша мета групових занять – допомогти учасникам сконцентрувати свої дії на тих змінах, які вони хочуть в своєму житті. Спочатку дискусії фокусуються на невеликих, очевидніших цілях. Згодом, коли цієї мети досягнуто, а поміж членами групи встановлюються більш довірливі стосунки, мета ускладнюється.

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Музика - засіб фізичного виховання
Музика, сприймана слуховим рецептором, впливає на загальний стан усього організму людини, викликає реакції, пов'язані зі зміною кровообігу, дихання. В.М. Бехтерєв, підкреслюючи цю особливість, довів, ...

Етапи, форми і методи краєзнавчої роботи
У сучасній методиці викладання краєзнавства в школі розроблено систему, що включає ряд етапів та різноманітні форми і методи її реалізації. Перший етап (підготовчий) передбачає орієнтовні поради щодо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net