Корекційна робота з суб’єктом насильства

Педагогіка » Профілактика домашнього насилля в сім’ї: особливості роботи з насильником » Корекційна робота з суб’єктом насильства

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 9

14. Посилення відповідальності у батьківській та подружній поведінці.

15. Покращання стосунків з сім’єю.

В результаті проведення занять передбачається:

- поступова актуалізація та закріплення позитивних особистих якостей;

- розвиток та покращання соціальних навичок і умінь;

- активізація просоціальної активності та соціально прийнятної поведінки;

- унормування самооцінки та оцінки власної поведінки;

- зниження рівня агресії;

- підвищення рівня самоконтролю.

Програма соціально-психологічної корекції для осіб, які вчинили насильство в сім’ї

Мета:

· корекція агресивної поведінки осіб, які вчинили насильство в сім’ї.

Предмет корекції:

· агресивна поведінка осіб, які чинять насильство в сім’ї.

Об’єкт корекції:

· особи, які вчинили насильство в сім’ї.

Термін:

· 3-6 місяців (в залежності від динаміки змін поведінки клієнта).

Форми та методи роботи:

· бесіда

· дискусії

· рольові ігри

· релаксаційні вправи

· вправи на візуалізацію

· психогімнастика

· вправи з елементами

· тілесної терапії

· методи арт-терапії

· мозковий штурм

· обговорення в групах (міні-групи)

Рекомендована розгорнута структура програми психологічної корекції поведінки дорослих осіб, які вчинили насильство в сім’ї.

Блок

Етап

Сесія

Мета

Зміст сесії (вправи на вибір)

І (6 сесій)

Соціально-психологічна діагностика та планування корекційної програми.

Завдання блоку:

1. Ідентифікація проблеми.

2. Особистісно-характерологічні риси.

3. Формування соціального портрету і формальне включення в

групу.

4. Адаптація до включення в діючу групу.

індивідуальна робота:

1

1

Первинне інтерв’ю.

2

2

Укладання угоди.

3

3-4

Психодіагностика.

4

5-6

Вивчення соціальних обставин.

ІІ( 4 сесії)

Налагодження терапевтичного альянсу та відреагування.

Завдання блоку:

1. Створити умови, які забезпечують позитивні стосунки між учасниками в групі.

2. Визначити групові норми та правила, дійти згоди щодо дотримання встановлених обмежень.

3. Надати учасникам можливість виявлення власних емоцій у зв’язку з переживанням ситуації сорому.

4. Навчити учасників групи вмінню висловлювати власні почуття вербально.

5. Підготувати їх до роботи з неприємними почуттями, які пов’язані з ситуацією насильства (гнів, страх, сум, сором, почуття відчуженості та безпорадності).

6. Пошук схожості в інтересах, перевагах, заняттях учасників групи.

7. Аналіз спільно з членами групи власної розповіді про досвід зловживання.

8. Допомога в аналізі власного ставлення до членів сім’ї.

9. Допомога учаснику в аналізі почуття вини та відповідальності за насильство.

Групова робота:

5 етап. Формування довірливих стосунків.

6 етап. Дослідження ситуації та її наслідків.

індивідуальна робота:

3-5 індивідуальних психотерапевтичних и психокорекційних сесій

протягом 45 хв.

5

7

1. Створення позитив-ної мотивації до занять.

2. Зняття емоційної на

пруги.

1. Знайомство. Вправа на знайомство.

2. Вправа на об’єднання групи.

3. Прийняття правил групи.

4. Очікування.

5. Візуалізація на відреагу-вання негативних емоцій.

6

9

1. Допомога в аналізі власного ставлення до

членів сім’ї.

2. Зняття емоційної напруги.

3. Формування навичок ауторелаксації.

4. Допомога часникам в ана-лізі почуття вини та відпо-відальності за насильство.

5. Аналіз спільно з членами групи власної розповіді про досвідзловживання.

1. Вправа на розігрів групи.

2. Діагностика мотивів та потреб за тестом кольорових виробів,

діагностика стресостійкості.

3. Робота в трійках

4. Групові дискусії.

5. Відреагування негативних емоцій.

6. Релаксаційна вправа.

10

1. Діагностика особивостей темпераменту.

2. Допомога в аналізі влас-ного ставлення до

членів сім’ї.

3. Формування навичок

ауторелаксації.

4. Діагностика особистісних особливостей.

5. Формування авичок відреагування гніву.

1. Рольове програвання си-туацій, діагностика осо-бливостей темпераменту.

2. Вправа на ауторела-ксацію.

3. Групові дискусії.

4. Малюнкова вправа.

5. Релаксація.

ІІІ (12 сесій)

Усвідомлення та формування.

Завдання блоку:

1. Формування особистісного ресурсу, який дозволяє повірити в себе, власні сили та можливості для створення адекватної особистісної ідентифікації.

2. Створення образу агресора та виявлення нових можливостей для турботи про себе та інших.

3. Надання адекватної інформації про побудову стосунків між чоловіком та жінкою.

4. Формування відкритості у стосунках дітей та дорослих.

5. Опанування конструктивних поведінкових реакцій.

6. Розвиток соціально придатних форм поведінки.

7. Розвиток комунікативних навичок.

8. Формування навичок самоконтролю та саморегуляції.

Групова робота:

7 етап. Формування альтернативної поведінки в сім’ї.

8 етап. Формування умінь ефективної взаємодії та способу поведінки в сім’ї.

9 етап. Вміння реалізовувати власні очікування соціально прийнятними шляхами.

10 етап. Підвищення навичок використання нових способів поведінки.

Індивідуальна робота:

5 сесій сімейної терапії, 5 сесій індивідуального консультування.

7

11

1. Формування навичок

соціально придатних

способів відреагування

негативних емоцій.

2. Знайомство з конструктивними формами поведінки.

3. Систематизація знань та закріплення навичок на аутокорекцію.

4. Формування навичок самоконтролю та саморегуляції

1. Вправа на розігрів (на об’єднання групи та встановлення емпатійного контакту).

2. Колаж

3. Групові дискусії.

4. Вправа на визначення своєї емоції.

5. Релаксація.

12

1. Формування усвідомлення та контролю власного емоційного світу.

2. Сприяння формуванню адекватної самооцінки.

3. Знайомство з конструктивними формами поведінки.

4. Розвиток комунікативних навичок.

1. Вправа на розігрів (на об’єднання групи та встановлення емпатійного контакту).

2. Групові дискусії.

3. Вправи з Арт-терапії, малюнок на розвиток самооцінки та вміння взаємодіяти).

4. Релаксація.

13

1. Усвідомлення власного емоційного світу та почуттів інших людей (формування здатності до емпатії та рефлексії).

2. Знайомство з конструктивними формами поведінки.

3. Формування навичок самоконтролю та саморегуляції.

4. Формування усвідомлення та контролю свого емоційного світу.

1. Вправа на розвиток емпатії.

2. Рольове програвання ситуації.

3. Групові дискусії.

4. Малюнки «Моє майбутнє», «Мій життєвий шлях».

5. Техніка «Пустий стілець».

6. Релаксація.

8

14

1. Знайомство з конструктивними формами поведінки.

2. Розвиток комунікативних навичок.

3. Формування навичок соціально придатих споробів відреагування негативних емоцій.

4. Формування усвідомленя та контролю власного емоційного світу.

1. Вправа на об’єднання групи.

2. Вправа на розвиток комунікативних навичок.

3. Групові дискусії.

4. Техніка «Моє життя» (колаж)

5. Релаксація.

15

1. Знайомство з контруктивними формами поведінки.

2. Формування усвідомлення та контролю свого емоційного світу.

3. Розвиток комунікативних навичок.

4. Сприяння формуванню адекватної самооцінки.

1. Рольове програвання

ситуації на розвиток

комунікативних навичок.

2. Вправа на розвиток

адекватної самооцінки.

3. Групові дискусії.

4. Вправа на саморегуляцію

5. Релаксація.

16

1. Знайомство з конструктивними формами

поведінки.

2. Розвиток комунікативних навичок.

3. Формування навичок самоконтролю та саморегуляції.

4. Формування навичок соціально придатних способів відреагування негативних емоцій.

1. Вправа на розвиток емпатії.

2. Рольове програвання ситуації на розвиток комунікативних навичок та

конструктивних реакції.

3. Вправа на розвиток

саморегуляції.

4. Анкета «З тих пір, як я в групі…» (тест незакінчених речень)

5. Релаксація.

17

1. Знайомство з конструктивними формами поведінки.

2. Формування усвідомлення та контролю власного емоційного світу.

3. Розвиток комунікативних навичок.

4. Сприяння формуванню адекватної самооцінки.

1. Вправа на розвиток

адекватної самооцінки.

2. Рольове програвання

ситуації на розвиток комунікативних навичок та

конструктивних реакції.

3. Вправа на розвиток

комунікативних навичок.

4. Релаксація.

9

18

1. Формування навичок соціально придатних способів відреагування негативних емоцій.

2. Формування навичок самоконтролю та саморегуляції.

3. Формування усвідоммлення та контролю власного емоційного світу.

1. Вправа на розігрів (розвиток емпатії та рефлексії).

2. Рольове програвання ситуації (комунікативні навички).

3. Групові дискусії.

4. Вправа на розвиток

емпатії.

5. Релаксація.

19

1. Формування навичок самоконтролю та саморегуляції.

2. Формування навичок соціально придатних способів відреагування негативних емоцій.

3. Усвідомлення конструктивних поведінкових реакцій.

1. Вправа на розвиток

комунікативних навичок.

2. Бесіда на формування розвиток соціальної поведінки.

3. Групові дискусії.

4. Техніка «Сімейна дискусія»

5. Вправа на розвиток адекватної самооцінки.

6. Релаксація.

20

1. Формування навичок соціально придатних способів відреагування негативних емоцій, оволодіння набутими навичками.

2. Формування навичок самоконтролю та саморегуляції, оволодіння абутими навичками.

3. Формування усвідоммлення та контролю власного емоційного світу, оволодіння набутими навичками.

1. Гра на розвиток соціально придатних форм поведінки.

2. Вправа на розвиток комунікативних навичок.

3. Техніка «Пустий стілець»

4. Групові дискусії.

5. Релаксація візуалізація (зняття емоційної напруги та зниження особистісної

тривожності).

10

21

1. Закріплення навичок самоконтролю та саморегуляції.

2. Усвідомлення конструктивних поведінкових реакцій, оволодіння набутими навичками.

3. Підтримка процесу формування ціннісних орієнтацій та моральних уявлень.

1. Вправа на розвиток комунікативних навичок та конструктивних поведінкових реакції.

2. Техніка «Пустий стілець»

3. Медитація візуалізація (дистанційність проблем, зняття напруги, позитивні відчуття).

22

1. Закріплення навичок самоконтролю та саморегуляції

2. Усвідомлення конструктивних поведінкових реакцій, оволодіння набутими навичками.

1. Вправа на розвиток адекватної самооцінки.

2. Вправа на розвиток саморегуляції.

3. Групові дискусії.

4. Техніка «Сімейна дискусія».

5. Релаксація.

ІV (4 сесії)

Закріплення та підтримка.

Завдання блоку:

1. Закріплення отриманих вмінь та навичок.

2. Підтримка процесу формування ціннісних орієнтацій та моральних уявлень

Групова робота:

11 етап. Формування вміння розпізнавати та висловлювати ранимі почуття.

12 етап. Підвищення здатності до рефлексії, закладання основ здорового способу життя.

Індивідуальна робота:

5 сесій індивідуальних консультацій аналізу результату за наступними критеріями:

а) суб’єктивна особистісна оцінка клієнта;

б) оцінка фасилітатора;

в) оцінка групи;

г) кінцева психодіагностика (за психодіагностичними методиками

використаними у первинній діагностиці);

д) сімейна оцінка.

11

23

1. Закріплення навичок самоконтролю та саморегуляції.

2. Усвідомлення конструктивних поведінкових реакцій.

3. Закріплення отриманих вмінь та навичок.

1. Вправа на зняття емоційної напруги та зниження особистісної тривожності, саморегуляцію.

2. Вправа на розвиток емпатії.

3. Групові дискусії.

4. Релаксаціявізуалізація.

24

1. Закріплення навичок самоконтролю та саморегуляції.

2. Усвідомлення конструктивних поведінкових реакцій.

3. Закріплення отриманих вмінь та навичок.

1. Рольове програвання ситуації на розвиток комунікативних навичок.

2. Вправа на визначення соціально придатних життєвих стратегій.

3. Групові дискусії.

4. Дискусія учасників групи: «Я гарний чоловік/жінка батько/мати)»

5. Релаксація.

12

25

1. Закріплення отриманих вмінь та підкріплення навичок стосовно формування інших конструктивних ролей в сім’ї.

2. Формування здорового способу життя в сімейних традиціях, стосунках із членами родини.

3. Підтримка процесу формування ціннісних орієнтацій та моральних уявлень у членів групи (оцінка та аналіз).

1. Вправа на розвиток соціально придатних

форм поведінки.

2. Мінілекція про збереження психічного здоров’я.

3. Групові дискусії.

4. Вправа на розвиток комунікативних навичок.

5. Взаємооцінка учасників групи

6. Релаксація.

26

1. Підтримка процесу формування ціннісних орієнтацій та моральних уявлень в мікросоціумі сім’ї, побудова «кола підтримки» сім’ї.

2. Формування здорового способу життя та нових моделей стосунків, взаємодопомоги в родинах.

3. Закріплення отриманих вмінь та навичок.

1. Вправа на об’єднання групи.

2. Мінілекція про збереження здоров’я родини

«Коло підтримки сім’ї, його важлива роль».

3. Рольова гра «Нові стосунки в родині»

4. Анкета «З тих пір, як я в групі…» (тест незакінчених речень).

5. Релаксація.

27

1. Оцінка успішності проходження корекційної програми учасниками групи.

2. Формування особистісної мети, мотивації для особистісних стратегій, змін у майбутньому.

3. Планування і аналіз групи підтримки та взаємодопомоги родини.

1. Вправа на підтримання позитивного насттрою.

2. Групова дискусія

«Моє майбутнє та майбутнє моєї сім’ї».

3. Вправа на розвиток взаємодопомоги.

4. Анкета аналізу зробленого і результатів особистого планування майбутнього учасника групи.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика культури мовлення старших дошкільників
Метою констатувального експерименту – було виявлення рівнів культури мовлення дітей старшого дошкільного віку та рівнів вживання дітьми формул мовленнєвого етикету. Експериментальною роботою було охо ...

Заломлення гомоцентричних пучків світла на сферичних поверхнях. Лінзи. Аберація лінз. Об'єктиви
Як і при заломленні на плоских поверхнях, тут доцільно розглянути практично важливий випадок - заломлення гомоцентричних пучків променів світла на прозорій речовині, обмеженій сферичними поверхнями. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net