Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Швидкі темпи розвитку світової економіки і вимоги підвищення ефективності навчально-методичної бази туристської освіти висувають також проблему забезпечення випереджаючих темпів і поглиблення змісту кваліфікаційної структури кадрового потенціалу. Це вимагає від системи підготовки і підвищення кваліфікації кадрів реалізації таких функцій.

Основи туристсько-спортивної підготовки, сутність її успішності в реалізації рекреаційних, та спортивних туристських заходів, базується на всебічній підготовленості їх учасників і керівників. Вони повинні володіти певною фізичною, морально-вольовою, теоретичною і техніко-тактичною підготовленістю, що дозволяє перенести труднощі подорожі, які характерні для даного туристсько-спортивного заходу, подолати без аварій класифіковані ділянки туристського маршруту та технічні етапи змагань, грамотно організувати і провести необхідний туристський похід, та здійснювати керівництво різноманітними туристсько-спортивними заходами. Така професійна туристсько-спортивна підготовка обов'язкова для вчителів фізичної культури, які організовують туристські подорожі з активними формами пересування та інструкторів туристичного супроводу, що проводять рекреаційно-туристські, туристсько-спортивні заходи. За своєю суттю - це процес професійної туристсько-спортивної підготовки, підвищення рівня вчителів фізичного виховання, як інструкторів активних подорожей до організації і проведення різних форм рекреаційних, спортивних туристських заходів, починаючи від оздоровчих походів, змагань, закінчуючи спортивними походами високої категорії та змаганнями з видів спортивного туризму на міжнароднрму та державному рівні.

У спортивно-оздоровчому туризмі професійна підготовленість фахівців з активного туризму дозволяє зокрема правильно оцінити і спланувати посильні для учасників туристсько-спортивних заходів, оздоровчі та фізичні навантаження, знайти найефективніші механізми організації активного відпочинку та оздоровлення учасників туристсько-спортивних заходів і забезпечити їм безпеку.

Туристсько-спортивна підготовленість майбутніх фахівців з туризму дозволяє їм зокрема: ефективно долати характерні природні перешкоди, правильно організувати життєзабезпечення подорожуючих груп туристів в районі подорожі, успішно орієнтуватися на маршруті, переносити граничні для походу даної складності фізичні і психічні навантаження, розробляти та реалізовувати для певної категорії активно-подорожуючих туристів, похідні туристичні маршрути.

Поняття туристсько-спортивна підготовка лише частково співпадає з поняттям "тренування туриста". Термін тренування означає систематичні вправи для придбання або вдосконалення спеціальних умінь і навичок. Поняття туристсько-спортивна підготовка, окрім власне тренування (розвитку) спеціальних рухових якостей, загальної і спеціальної витривалості, оволодіння технікою і тактикою подолання маршруту, включає і навчання методиці планування тренувального процесу, управлінню туристськими заходами, умінням і навичкам життєзабезпечення в екстремальних умовах середовища. Таким чином, поняття "туристсько-спортивна підготовка" охоплює всі теоретичні і практичні аспекти діяльності зі спортивно-оздоровчого туризму і передбачає різностороннє спортивно-педагогічне вдосконалення майбутніх фахівців сфери активного туризму.

Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів активного туризму, по відношенню до інструкторських кадрів туризму, повинна розглядатися як спрямований навчальний процес з різним спортивно-педагогічним вдосконаленням.

З погляду на підготовку громадських інструкторів туризму рекреаційних туристських заходів вона може бути як багаторічною (якщо інструктор присвячує свій вільний час туризму і захоплюється туристською діяльністю), так і короткочасною, що спирається на підготовку кадрів до даного окремого туристсько-спортивного заходу. У разі проведення розважальних туристських заходів (наприклад, корпоративного туристського зльоту, тренінгу по командній підготовці і т.д.) спеціальної підготовки самих учасників може взагалі не проводитися або вона проводиться в об'ємі, що потребується для забезпечиння безпеки, безпосередньо перед здійсненням самого заходу.

Професійна підготовка інструкторів туристського супроводу, менеджерів з організації подорожей із використанням активних форм пересування, здійснюється на базі науково-обгрунтованих навчально-тренувальних програм.

Туристсько-спортивна підготовка майбутніх фахівців організаторів туристської роботи направлена на вирішення наступних завдань:

придбання необхідного об'єму знань, умінь і навичок з основ туристсько-спортивної діяльності;

вивчення теорії, методики і організації фізичного виховання, спортивного тренування в туризмі;

забезпечення необхідного рівня фізичної готовності учасників та інструкторів, керівників до проведення туристсько-спортивних заходів;

виховання високих особових поведінкових якостей та навичок формування сприятливого психологічного клімату в туристських групах у інструкторів туристського супроводу та менеджерів з організації туристських подорожей з використанням активних форм пересування;

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експериментальні дослідження І.О. Соколянського з проблем навчання глухих і сліпоглухих дітей
У 20 – 30 рр. ХХ ст. відомою стала методика «ланцюгових сполучно-рухових реакцій», запропонована та випробувана на практиці І.О. Соколянським для навчання глухих дітей. Ця методика дозволяла навчити ...

Філософія утворення ісламу
На думку ісламських педагогів, три важливі елементи є складеними інгредієнтами формування філософії ісламської освіти - а саме, що вчиться, знання і способи викладання. Учень є за своєю природою люди ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net