Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Сторінка 2

всебічне оволодіння технікою і тактикою з різноманітних видів спортивного туризму, альпінізму, скелелазіння, спортивного орієнтування;

вдосконалення майстерності в управлінні рекреаційними і спортивними туристськими походами і змаганнями (зокрема в управлінні ризиками).

Туристсько-спортивна підготовка представляє собою достатньо складну, цілеспрямовану систему, що складається з взаємозв'язаних напрямів (видів) підготовки. У спортивному туризмі прийнято виділяти наступні види туристсько-спортивної підготовки: загально-туристську (теоретична підготовка), спеціальну, фізичну і інтегральну (Федотов, Востоков, 2003).

Загально-туристська підготовка - це процес формування знань з дисциплін, необхідних в туристсько-активній діяльності. Сюди відноситься освіта в області екології і охорони навколишнього середовища, географії, історії, культури рідного краю та інших районів проведення походів. Крім того, до теоретичної підготовки відноситися і формування знань про нормативні, управлінські основи туризму, систему підготовки туристсько-спортивних кадрів.

туристська спортивна підготовка студент

Загально-туристська підготовка включає формування компетентності фахівців з активного туризму, організації і методики проведення туристських заходів різного рівня масовості та складності. Вона "озброює" майбутнього організатора з туризму методикою визначення цілей і задач туристського заходу, комплектування туристської групи, розробки маршруту походу і його плану-графіка, підготовки спорядження та раціону харчування туристів. В процесі туристсько-спортивної підготовки майбутній фахівець з туризму вчиться складати необхідну документацію, планувати дистанції туристських змагань та маршрутів походів і вирішувати організаційні задачі певних подорожей з активного туризму.

Загально-туристська підготовка це - теоретична підготовка, направлена на отримання різноманітних знань, необхідних для ефективного здійснення туристсько-спортивної діяльності фахівців з туризму.

Спеціальна підготовка це - з одного боку формування у майбутніх фахівців з туризму системи спеціальних знань. До категорії спеціальних знань відносяться знання методики організації і проведення туристських походів, змагань, знання технічних прийомів і засобів подолання природних перешкод маршруту, розрядних вимог у спортивному туризмі. З другого боку спеціальна підготовка направлена на формування комплексу практичних умінь і навичок в різних галузях туристсько-спортивної діяльності. При цьому під категорією "навичка" розумітимемо уміння виконувати певні дії, роботу, доведені до автоматизму в процесі теоретичного навчання та спортивного тренування.

Формування туристсько-спортивних знань, умінь і навичок у майбутніх організаторів туристської роботи відбувається із значним акцентом на вид туризму за засобами пересування. Тобто, техніка організації страховки, спосіб подолання і сам характер природних перешкод вельми специфічні відносно пішохідного, лижного, водного, гірського, вело, авто, мото, вітрильного туризму. Така специфіка туристської подорожі (екстрим та пригодницькі тури) визначає особливості спеціальної туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму. Чим вищі туристсько-спортивні цілі ставить перед собою студент в обраному ним виді туризму, тим більше різноманітною та вузьконаправленою повинна бути туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туристської роботи. Тому на практиці організатору туристської роботи потрібно бути хорошим спортсменом-туристом і підготовленим фахівцем у різних видах туризму. Якщо розглядати рекреаційний, оздоровчий туризм, де маршрут не є технічно складним, організатору туристської роботи не потрібно бути фахівцем "широкого профілю", а володіти достатнім мінімумом спеціальних знань, умінь і навичок для організації таких туристських заходів.

Топографічна підготовка передбачає формування знань, умінь і навичок з елементів топографії, що дозволяють читати карту і проводити необхідні вимірювання на місцевості, орієнтуватися на маршруті походу і на дистанціях змагань, володіти відповідними приладами і інструментами. Невід’ємною топографічною підготовкою є спортивне орієнтування.

Технічна підготовка дозволяє ефективно і безпечно долати природні перешкоди, що зустрічаються на маршруті походу і на дистанціях змагань з видів туризму. Вона включає формування компетентності з техніки туристської страховки, орієнтування на місцевості, організації бівуака, пошуково-рятувальних роботах і техніці подолання природних перешкодах.

Тактична підготовка - це формування у майбутніх організаторів туристської роботи компетентності в здійсненні цілеспрямованих дій, що оптимізують рішення різних туристських завдань. Тактична підготовка переслідує мету навчити майбутнього фахівця з туризму раціонально розподіляти сили туристичної групи на маршруті, вибирати оптимальний шлях руху і спосіб подолання перешкод, відновлювати сили після ходового дня. Тактична підготовка майбутніх фахівців з туризму направлена і на вирішення задач подорожуючих туристичних групах в цілому. У передпохідний період організатор активних подорожей звертається до відповідної тактичної схеми маршруту і класифікованих ділянок в районі подорожі, підбирає оптимальне похідне спорядження, засоби зв'язку, визначає рівень фізичної підготовленості майбутніх туристів.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування поняття “Птахи” на основі екологічних знань
Програма роздягнула «Тварини», як і вся удосконалена програма курсу «Біологія», надає широкі можливості для екологічного виховання школярів, формування відповідального відношення до природи, розумінн ...

Модульно-рейтингове навчання
В останнє десятиліття XX ст. в Україні активного теоретичного розвитку набули різні модифікації модульного навчання, батьківщиною якого вважається Англія. Основна мета впровадження модульного навчанн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net