Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Сторінка 2

всебічне оволодіння технікою і тактикою з різноманітних видів спортивного туризму, альпінізму, скелелазіння, спортивного орієнтування;

вдосконалення майстерності в управлінні рекреаційними і спортивними туристськими походами і змаганнями (зокрема в управлінні ризиками).

Туристсько-спортивна підготовка представляє собою достатньо складну, цілеспрямовану систему, що складається з взаємозв'язаних напрямів (видів) підготовки. У спортивному туризмі прийнято виділяти наступні види туристсько-спортивної підготовки: загально-туристську (теоретична підготовка), спеціальну, фізичну і інтегральну (Федотов, Востоков, 2003).

Загально-туристська підготовка - це процес формування знань з дисциплін, необхідних в туристсько-активній діяльності. Сюди відноситься освіта в області екології і охорони навколишнього середовища, географії, історії, культури рідного краю та інших районів проведення походів. Крім того, до теоретичної підготовки відноситися і формування знань про нормативні, управлінські основи туризму, систему підготовки туристсько-спортивних кадрів.

туристська спортивна підготовка студент

Загально-туристська підготовка включає формування компетентності фахівців з активного туризму, організації і методики проведення туристських заходів різного рівня масовості та складності. Вона "озброює" майбутнього організатора з туризму методикою визначення цілей і задач туристського заходу, комплектування туристської групи, розробки маршруту походу і його плану-графіка, підготовки спорядження та раціону харчування туристів. В процесі туристсько-спортивної підготовки майбутній фахівець з туризму вчиться складати необхідну документацію, планувати дистанції туристських змагань та маршрутів походів і вирішувати організаційні задачі певних подорожей з активного туризму.

Загально-туристська підготовка це - теоретична підготовка, направлена на отримання різноманітних знань, необхідних для ефективного здійснення туристсько-спортивної діяльності фахівців з туризму.

Спеціальна підготовка це - з одного боку формування у майбутніх фахівців з туризму системи спеціальних знань. До категорії спеціальних знань відносяться знання методики організації і проведення туристських походів, змагань, знання технічних прийомів і засобів подолання природних перешкод маршруту, розрядних вимог у спортивному туризмі. З другого боку спеціальна підготовка направлена на формування комплексу практичних умінь і навичок в різних галузях туристсько-спортивної діяльності. При цьому під категорією "навичка" розумітимемо уміння виконувати певні дії, роботу, доведені до автоматизму в процесі теоретичного навчання та спортивного тренування.

Формування туристсько-спортивних знань, умінь і навичок у майбутніх організаторів туристської роботи відбувається із значним акцентом на вид туризму за засобами пересування. Тобто, техніка організації страховки, спосіб подолання і сам характер природних перешкод вельми специфічні відносно пішохідного, лижного, водного, гірського, вело, авто, мото, вітрильного туризму. Така специфіка туристської подорожі (екстрим та пригодницькі тури) визначає особливості спеціальної туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму. Чим вищі туристсько-спортивні цілі ставить перед собою студент в обраному ним виді туризму, тим більше різноманітною та вузьконаправленою повинна бути туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туристської роботи. Тому на практиці організатору туристської роботи потрібно бути хорошим спортсменом-туристом і підготовленим фахівцем у різних видах туризму. Якщо розглядати рекреаційний, оздоровчий туризм, де маршрут не є технічно складним, організатору туристської роботи не потрібно бути фахівцем "широкого профілю", а володіти достатнім мінімумом спеціальних знань, умінь і навичок для організації таких туристських заходів.

Топографічна підготовка передбачає формування знань, умінь і навичок з елементів топографії, що дозволяють читати карту і проводити необхідні вимірювання на місцевості, орієнтуватися на маршруті походу і на дистанціях змагань, володіти відповідними приладами і інструментами. Невід’ємною топографічною підготовкою є спортивне орієнтування.

Технічна підготовка дозволяє ефективно і безпечно долати природні перешкоди, що зустрічаються на маршруті походу і на дистанціях змагань з видів туризму. Вона включає формування компетентності з техніки туристської страховки, орієнтування на місцевості, організації бівуака, пошуково-рятувальних роботах і техніці подолання природних перешкодах.

Тактична підготовка - це формування у майбутніх організаторів туристської роботи компетентності в здійсненні цілеспрямованих дій, що оптимізують рішення різних туристських завдань. Тактична підготовка переслідує мету навчити майбутнього фахівця з туризму раціонально розподіляти сили туристичної групи на маршруті, вибирати оптимальний шлях руху і спосіб подолання перешкод, відновлювати сили після ходового дня. Тактична підготовка майбутніх фахівців з туризму направлена і на вирішення задач подорожуючих туристичних групах в цілому. У передпохідний період організатор активних подорожей звертається до відповідної тактичної схеми маршруту і класифікованих ділянок в районі подорожі, підбирає оптимальне похідне спорядження, засоби зв'язку, визначає рівень фізичної підготовленості майбутніх туристів.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система роботи по забезпеченню оптимальної контрольно-оцінної діяльності у навчальному процесі початкової школи
Початкова школа для дитини – старт у здобутті впевненості у своїх здібностях оволодіти знаннями та у налагодженні позитивних взаємин з однолітками. Власне тут діти перевіряють свої інтелектуальні, фі ...

Поняття про ґрунт та фактори ґрунтоутворення
Одним з основних багатств людини є ґрунт, на якому вирощується майже вся продукція рослинництва. Уже в стародавні часи було нагромаджено багато відомостей про ґрунт. Землероби Єгипту, Вавилону, Хорез ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net