Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Сторінка 3

Психологічна підготовка включає формування знань з основ психології, виховання в організаторів з активних подорожей особових психічних якостей (сміливості, цілеспрямованості, рішучості, терпіння і витримки, душевної чуйності і колективізму). Крім того, необхідними компонентами такої підготовки є формування знань з психології малих груп, умінь по створенню потрібного психологічного мікроклімату.

Підготовка по забезпеченню безпеки включає формування знань про об'єктивні і суб'єктивні небезпеки, характерні для туристсько-спортивних подорожей та змагань, знаня, уміння та навичок по наданню першої медичної допомоги потерпілим в польових умовах, та його транспортування підручними засобами. До даної підготовки відноситься формування компетентності у гализі радіозв'язку і володіння аварійними сигналами.

Фізична підготовка майбутнього організатора туристської роботи повинна забезпечити:

його загальну фізичну підготовленість;

спеціальну фізичну підготовленість (залежно від виду походу і специфіки подолання маршруту).

загартування організму, його опірність захворюванням при переохолоджуванні, перегріві, дій інших несприятливих чинників навколишнього середовища.

В процесі спортивних тренувань із загальної фізичної підготовки у майбутніх організаторів туристської роботи розвиваються необхідні для заняття спортивно-оздоровчим туризмом фізичні якості: загальна витривалість, сила, гнучкість тіла, швидкість рухів, спритність. При цьому розвиток загальної витривалості у спортивному туризмі має першорядне значення. Для туристських походів характерні значні за об'ємом навантаження в основному невеликого або середнього ступеня інтенсивності (у походах І-ІІІ категорії складності та спортивних походів високих категорій). Тренування загальної витривалості збільшує показник енергетичної продуктивності організму організатора туристської роботи і дозволяє без зусиль і граничної напруги функціональних систем організму виконати необхідну роботу на маршруті.

Фізична підготовка є основною складовою туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи яка складається із загальної фізичної та спеціальної фізичної підготовки.

Загальна фізична підготовка служить основою спеціальної фізичної підготовки. Спеціальна фізична підготовка забезпечує розвиток специфічних фізичних якостей необхідних для певного виду туризму, та певних видів змагань: спеціальну витривалість, швидкісно-силову витривалість та ін. В процесі спеціальної фізичної підготовки майбутніх фахівців з туризму, що спеціалізується на гірському, пішохідному, лижному туризмі, розвивається спеціальна витривалість в подоланні різних форм рельєфу з обтяженням (рюкзак). Для організаторів туристської роботи у водному туризмі особливе значення має спеціальна витривалість і сила рук.

Інтегральна підготовка в спортивно-оздоровчому туризмі здійснюється безпосередньо в умовах туристських походів і змагань. Вона є основним засобом підвищення майстерності в подоланні природних перешкод маршруту і дистанцій змагань, отримання необхідних знань і навичок в організації і проведенні туристських заходів. Від інших видів підготовки інтегральна підготовка відрізняється максимальною цілісністю. З одного боку, всі накопичені раніше знання, уміння і навички реалізуються майбутніми фахівцями з туризму в поході або на змаганнях. З другого боку, сама участь у походах, змаганнях дає нову суму знань, умінь і навичок, в результаті рішення ситуативних задач, подолання характерних природних перешкод, життєзабезпечення в специфічних кліматичних, погодних умовах, які неможливо повністю змоделювати в рамках навчально-тренувального процесу. Таким чином, інтегральна підготовка дає безцінний туристсько-спортивний досвід, який неможливо замінити ніякою іншою підготовкою.

Перша інтегральна підготовка організаторів туристської роботи здійснюється в процесі проведення навчально-спортивних туристських заходів (навчальні походи, навчальні туристські збори). Особливістю навчально-спортивних туристських походів є те, що окрім досягнення власне спортивних цілей (подолання маршруту) в них свідомо переслідується і мета навчання фахівців. План проведення учбового походу передбачає навчання майбутніх організаторів туристської роботи різноманітним компонентам техніки і тактики безпосередньо на маршруті (на це відводиться значна частина похідного часу).

Однією з особливостей спортивного туризму як виду спорту є достатньо жорстко регламентована послідовність у здійсненні спортивних походів різних категорій складності. Ця послідовність "від простого до складного" визначається таким головним нормативним документом як “Правела змагань зі спортивного туризму”. Поступовість в нарощуванні складності походів, придбання необхідного туристсько-спортивного досвіду - це один з принципів забезпечення безпеки туристсько-спортивних заходів

Процес туристсько-спортивної підготовки у спортивному туризмі є багаторічним і поетапним. Для виконання нормативів майстра спорту в спортивному туризмі (починаючи від рівня "новачка") потрібно як мінімум 6-10-літню туристсько-спортивну підготовку. Поетапно відбувається не тільки підготовка спортсменів-туристів, але і підготовка інструкторсько-викладацького складу зі спортивно-оздоровчому туризмі: від організатора туристських масових заходів до інструктора туристського супроводу екстримальних та пригодницьких подорожей.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Формування мовних умінь і навичок на основі психолінгвістичних рекомендацій
Як відомо, розвиток зв’язного мовлення йде в двох напрямках, які взаємопов’язані – усне та писемне мовлення. Але перший напрямок передує, оскільки бере свій початок з того часу, коли дитина сказала п ...

Специфіка, особливості та структура навчальної діяльності
Навчальною називають таку діяльність, у якій провідним мотивом виступає пізнавальний інтерес або психічний розвиток індивіда. Навчальна діяльність складається з таких основних ланок: навчальної мети, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net