Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Сторінка 4

У багаторічній спортивно-туристській підготовці прийнято виділяти наступні етапи:

ознайомлювальний і початковий етап підготовки;

базовий етап підготовки;

етап спортивного вдосконалення;

етап спортивної майстерності і підтримки досягнутого рівня майстерності (Ганопольський і ін., 1987).

Ознайомлювальний і початковий етапи забезпечують початковий рівень спортивно-туристської підготовки, де власне спортивні досягнення знаходяться на рівні участі в ступеневих походах і походах першої категорії складності.

Базовий етап підготовки передбачає участь у спортивних туристичних походах ІІ та ІІІ категорії складності, виконання норм присвоєння другого спортивного розряду.

Етап спортивного вдосконалення передбачає керівництво і участь в походах ІV та V категорії складності відповідно. В результаті даного етапу підготовки забезпечується виконання нормативів першого спортивного розряду та КМС.

Етап спортивної майстерності забезпечує виконання нормативу МС, придбання всіх необхідних для цього знань, умінь і навичок, та порівняльно тривала їх підтримка на даному рівні.

Невідємною частиною туристсько-спортивної підготовки фахівців з туризму є навчально-тринувальний процес. Тренувальний процес у спортивному туризмі має визначену, методично обгрунтовану структуру, що характеризується таким поняттям, як циклічність. У формі циклів будується весь тренувальний процес - від його елементарних ланок до значних етапів багаторічної підготовки. Тренувальний процес має тенденцію до систематичного повторення основних елементів свого змісту (цикли), але зміст тренувальних занять у кожному циклі відповідає логіці конкретного етапу підготовки спортсмена (початкового, базового і т. д) і логіці підготовки до участі в походах і змаганнях певного рівня складності.

Багаторівневий тренувальний процес у спортивному туризмі характеризується циклами тренувань, які направлені на зростання фізичної підготовки і техніко-тактичної майстерності організаторів туристської роботи. Зміст першого року тренувального процесу (циклу) це - оволодіння ними початковими уміннями і навиками в техніці туризму, а його головною спортивною метою є їх участь у поході першої категорії складності, та змаганнях з видів спортивного туризму.

Зміст подальших років тренувань (подальших циклів) направлений на спортивне, зокрема техніко-тактичне вдосконалення аж до досягнення базового рівня туристської підготовки, а головною спортивною метою є участь у походах 2-а, 3-а категорії складності і в змаганнях з видів спортивного туризму.

Структура тренувального процесу у спортивному туризмі обумовлена специфікою видів туризму і виходить, перш за все, з наступних її особливостей:

фізичне навантаження в поході справляє значну дію на туриста протягом довгого часу (ходовий час дня, бівуачні роботи).

подолання об'єктивно небезпечних природних перешкод вимагає високої технічної та тактичної майстерності і певних психологічних якостей.

На відміну від інших видів спорту, де прийнятий 4-х літній цикл тренувального процесу (цикл підготовки до головних змагань чотириріччя - олімпійським іграм), у спортивному туризмі традиційним є однорічний або дворічний тренувальний цикл (цикл підготовки до головного в сезоні спортивного походу або ключових змагань).

Річний (дворічний) тренувальний цикл включає логічно зв'язані між собою елементи. В основі тренувального процесу лежать окремі вправи, направлені на розвиток тієї або іншої фізичної якості або уміння. В основному це рухові дії циклічного (біг, плавання, лижний хід) або ациклічного характеру. У тренуванні зі спортивного туризму використовуються елементи техніки туризму: в'язка вузлів, визначення азимута на видимий об'єкт та ін.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Щодо вивчення астрономії у 2008/2009 навчальному році
Кількість годин, що відводиться на вивчення астрономії, залишається незмінною та відповідає розподілу годин згідно з Типовими навчальними планами для профільного навчання (наказ МОН України від 20.05 ...

Впровадження систем управління якістю ВНЗ та інформаційні технології
Впровадження систем управління якістю ВНЗ відкрило ще один напрямок використання широких можливостей сучасних інформаційних технологій. Більшість організацій, які розробляють подібні системи, впровад ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net