Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основи формування професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи

Сторінка 4

У багаторічній спортивно-туристській підготовці прийнято виділяти наступні етапи:

ознайомлювальний і початковий етап підготовки;

базовий етап підготовки;

етап спортивного вдосконалення;

етап спортивної майстерності і підтримки досягнутого рівня майстерності (Ганопольський і ін., 1987).

Ознайомлювальний і початковий етапи забезпечують початковий рівень спортивно-туристської підготовки, де власне спортивні досягнення знаходяться на рівні участі в ступеневих походах і походах першої категорії складності.

Базовий етап підготовки передбачає участь у спортивних туристичних походах ІІ та ІІІ категорії складності, виконання норм присвоєння другого спортивного розряду.

Етап спортивного вдосконалення передбачає керівництво і участь в походах ІV та V категорії складності відповідно. В результаті даного етапу підготовки забезпечується виконання нормативів першого спортивного розряду та КМС.

Етап спортивної майстерності забезпечує виконання нормативу МС, придбання всіх необхідних для цього знань, умінь і навичок, та порівняльно тривала їх підтримка на даному рівні.

Невідємною частиною туристсько-спортивної підготовки фахівців з туризму є навчально-тринувальний процес. Тренувальний процес у спортивному туризмі має визначену, методично обгрунтовану структуру, що характеризується таким поняттям, як циклічність. У формі циклів будується весь тренувальний процес - від його елементарних ланок до значних етапів багаторічної підготовки. Тренувальний процес має тенденцію до систематичного повторення основних елементів свого змісту (цикли), але зміст тренувальних занять у кожному циклі відповідає логіці конкретного етапу підготовки спортсмена (початкового, базового і т. д) і логіці підготовки до участі в походах і змаганнях певного рівня складності.

Багаторівневий тренувальний процес у спортивному туризмі характеризується циклами тренувань, які направлені на зростання фізичної підготовки і техніко-тактичної майстерності організаторів туристської роботи. Зміст першого року тренувального процесу (циклу) це - оволодіння ними початковими уміннями і навиками в техніці туризму, а його головною спортивною метою є їх участь у поході першої категорії складності, та змаганнях з видів спортивного туризму.

Зміст подальших років тренувань (подальших циклів) направлений на спортивне, зокрема техніко-тактичне вдосконалення аж до досягнення базового рівня туристської підготовки, а головною спортивною метою є участь у походах 2-а, 3-а категорії складності і в змаганнях з видів спортивного туризму.

Структура тренувального процесу у спортивному туризмі обумовлена специфікою видів туризму і виходить, перш за все, з наступних її особливостей:

фізичне навантаження в поході справляє значну дію на туриста протягом довгого часу (ходовий час дня, бівуачні роботи).

подолання об'єктивно небезпечних природних перешкод вимагає високої технічної та тактичної майстерності і певних психологічних якостей.

На відміну від інших видів спорту, де прийнятий 4-х літній цикл тренувального процесу (цикл підготовки до головних змагань чотириріччя - олімпійським іграм), у спортивному туризмі традиційним є однорічний або дворічний тренувальний цикл (цикл підготовки до головного в сезоні спортивного походу або ключових змагань).

Річний (дворічний) тренувальний цикл включає логічно зв'язані між собою елементи. В основі тренувального процесу лежать окремі вправи, направлені на розвиток тієї або іншої фізичної якості або уміння. В основному це рухові дії циклічного (біг, плавання, лижний хід) або ациклічного характеру. У тренуванні зі спортивного туризму використовуються елементи техніки туризму: в'язка вузлів, визначення азимута на видимий об'єкт та ін.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Робота вчителя на уроках малювання з натури
Процес навчання малюванню з натури дає можливість прищепити учням навички цілеспрямованого сприймання натури і грамотного її зображення, сприяє більш глибокому розумінню художньої своєрідності творів ...

Розробка змісту професійної підготовки фахівця
На основі тактичних цілей навчання слідує розробка програм теоретичної («Спецтехнологія») і практичної (''Виробниче навчання'') професійної підготовки фахівця. Щоб визначити теми програми професійної ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net