Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України

Сторінка 1

Увійшовши в нове тисячоліття, Україна, за роки незалежності зробила суттєві кроки у розбудові національної системи освіти. Зберігши кращий досвіт та здобутки українська освіта, зокрема вища, продовжує динамічно розвиватися, прагнучи гармоніювати з європейським та світовим освітнім простором в контексті Болонського процесу. Це, у свою чергу, змусило розпочати роботу над державними стандартами та привести у відповідність до міжнародних вимог існуючі освітньо-кваліфікаційні рівні, ступені освіти.

Винятком не стала і сфера туризму - найбільш динамічна та перспективна за величиною капіталовкладень, притоку капіталу та інвестицій, утворенню робочих місць. Інфраструктура туризму, як і сама туристична сфера потребує комплексного підходу щодо вирішення широкого кола питань, зокрема кадрової проблеми.

Україна, як повноцінна туристична держава з потужними туристичними ресурсами, прагне розвивати цей вид діяльності, переважно у комерційній та економічній площині, здійснюючи відповідну освітню та кадрову політику.

На сьогодні здійснюється підготовка для сфери туризму за географічними, економічними, педагогічними спеціальностями, хоча для проведення туристської роботи з активними формами пересування та домінуючим оздоровчим ефектом виникає необхідність підготовки спеціалістів у ВНЗ України фізкультурного профілю.

Проведений аналіз туристсько-спортивної підготовки студентів у ВНЗ України свідчить про необхідність поєднання академічних занять і громадської туристської підготовки студентів фізкультурних вузів.

Громадська гілка туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму представлена Національною Федерацією спортивного туризму України (далі - ФСТУ), яка має на меті комплексне вирішення питань з розвитку та популяризації спортивного та оздоровчого туризму.

Пріоритетним статутним завданням Федерації визначено проведення кадрової політики, так - І з’їздом ФСТУ прийнята постанова від 18.03.2001 р. № 12, “ Концепція системи підготовки кадрів спортивного туризму". Мета цієї Концепції полягає у визначенні кола питань, пов’язаних з підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів спортивного туризму (СТ), а також її теоретичного обґрунтування. Концепція визначає основні категорії кадрів СТ та напрямів підготовки і підвищення кваліфікації, а також основних категорій кадрів СТ, навчання яких знаходиться у компетенції ФСТУ, обґрунтовує основні вимоги щодо навчально-тематичних планів і навчальних програм підготовки кадрів СТ.

Основні положення Концепції:

1. Підготовка кадрів СТ може здійснюватися державними, комерційними і громадськими організаціями, зокрема:

кадри СТ, які отримали професійну підготовку з присвоєнням кваліфікації за спеціальностями, що відповідають Державному класифікатору України “ Класифікатор професій ДК 003-95”;

кадри СТ, які отримали підготовку за громадськими туристськими кваліфікаціями без отримання професійної підготовки і не мають права займати штатні посади в установах і організаціях за цими кваліфікаціями;

кадри СТ, які отримали спортивну підготовку з виду туризму, “Спортивний туризм” (підготовка спортсменів).

2. Професійну підготовку кадрів СТ можуть здійснювати вищі навчальні заклади та інші організації у порядку, встановленому законодавством України.

3. Підготовку кадрів СТ за туристськими і громадськими кваліфікаціями можуть здійснювати ФСТУ, її осередки, туристські клуби, навчальні заклади та інші організації, присвоюючи громадські туристські звання. Ця підготовка не дає права на присвоєння кваліфікації і спеціальностей для зайняття штатних посад в установах і організаціях.

4. Підготовка спортсменів здійснюється ФСТУ, її осередками, туристським клубами, навчальними закладами та іншими організаціями. Таку підготовку отримують учасники та керівники спортивних туристських походів, учасники змагань із туристського багатоборства, тощо.

На основі цієї Концепції ФСТУ розробляє шляхи її реалізації згідно категорій кадрів СТ, компетенції ФСТУ.

Сучасні програми підготовки громадських туристських кадрів були затверджені постановою президії Федерації спортивного туризму України Протокол № 4, п. № 6 від 22 грудня 2002 р." Про Типові навчальні плани та програми курсу “ Спортивний туризм ” для підготовки кадрів з організації та проведення туристських спортивних походів ”.

Типові навчальні плани та програми розроблені для всіх категорій кадрів спортивного туризму, але для початкового рівня підготовки навчальні плани та програми деталізовані у вигляді окремих положень. Це: “ Положення про організатора спортивного туризму ” та “ Положення про інструктора дитячо-юнацького туризму". Підготовка цих уніфікованих положень здійснена з метою забезпечення єдиних вимог до рівня знань, вмінь та навичок цих найбільш масових категорій кадрів спортивного туризму та з урахуванням специфіки їх подальшої роботи в клубах, колективах фізичної культури підприємств, установ і організацій, навчальних закладах освіти переважно з учнівською та студентською молоддю.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика вивчення теми «Прикметник» як вияв пізнавальної активності молодших школярів
Одним з основних положень програми з української мови є всебічний розвиток усного й писемного мовлення учнів, що передбачає реалізацію учителем таких завдань: поповнення й активізація лексичного запа ...

Тісна взаємозалежність фізичного і психічного розвитку дітей у перші три роки життя
В результаті виховання і навчання відбувається швидкий фізичний і психічний розвиток. Своєчасно розпочате правильне виховання в період раннього дитинства забезпечує дитині бадьорий стан, її повноцінн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net