Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України

Сторінка 2

На всіх рівнях підготовки кадрів спортивного туризму проводиться навчання за відповідними навчальними планами і програмами. Випускники набувають знання, вміння і навички, необхідні для здійснення безпечного спортивного походу, категорія складності якого повинна відповідати рівню їх туристської підготовки.

Інструктор дитячо-юнацького туризму є однією із категорій громадських туристських кадрів, що здійснює на громадських засадах різноманітну туристсько-спортивну та краєзнавчо-дослідницьку роботу з учнівською та студентською молоддю у навчальних закладах освіти (загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих навчальних закладах), а також у клубах, колективах фізичної культури підприємств, установ і організацій, тощо.

Звання “ Інструктор дитячо-юнацького туризму ” присвоюється особам, яким виповнилося 18 років, які навчалися за програмою підготовки інструкторів дитячо-юнацького туризму, взяли участь у заліковому навчально-тренувальному поході, склали передбачений програмою залік та мають досвід керівництва туристським походом не нижче третього ступеня складності.

Розвиток на сучасному етапі туристичного ринку активних подорожей потребує негайної підготовки професійних фахівців зі спортивного та оздоровчого туризму, що обумовлює введення спеціалізації організатор туристської роботи у ВНЗ.

Основними проблемами ВНЗ України при професійній туристсько-спортивній підготовці майбутніх фахівців з туризму на думку Ганопольського В.І., Зігунова В.М., визначають такі: обмеженість або відсутність навчально-методичної літератури з туристсько-спортивної підготовки; недостатність матеріальної бази, зокрема для ознайомлення студентів з усіма видами туризму (водним, лижним, велосипедним, пішохідним, спелеотуризмом, вітрильним, автомобільним та ін.); недостатня кількість аудиторних і практичних годин у навчальних планах, що не дозволяє всебічно розглянути важливі питання туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму.

Тому на сучасному етапі є доцільним розробка та прийняття державної системи з підготовки організаторів туристсько-спортивної роботи у ВНЗ України.

Туристська освіта в Україні є порівняно новим напрямом в освітянській сфері. Незважаючи на те, що в країні вже склався досвід підготовки фахівців для сфери туризму, вона потребує концептуальної розробки теоретичних засад і практичної апробації. Існуюча до цього часу система підготовки була насамперед пов’язана з підвищенням кваліфікації туристських кадрів. Проте такі заходи без фундаментальної освіти не розв’язують кадрової проблеми. Виходячи з цього, з’являються протиріччя між потребами туристичної галузі у висококваліфікованих фахівцях і іншими реаліями їхньої підготовки в Україні. Розв’язання цих протиріч активізує проблему аналізу сучасних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в вищих навчальних закладах України.

Ученими України, Росії та інших країн СНД, а саме: В.Д. Дехтярем, І.І. Булигіною, Ю. М Федоровим, І. Є. Востоковим, В.М. Вукуловим та ін. у свій час був проведений ретельний аналіз проблем професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму в системі середньої та вищої освіти [1,2,3], що вказує на епізодичну підготовку фахівців з спортивного та оздоровчого туризму.

З метою виконання Постанови Кабінету Міністрів України “Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року” і реалізації заходів щодо стимулювання і подальшого розвитку вітчизняного і міжнародного туризму, ефективного використання природного й історико-культурного потенціалу, створення єдиного конкурентоспроможного туристичного комплексу країни, фізичного вдосконалення підростаючого покоління, згідно з пунктом 3.1 введено нову спеціалізацію у ВНЗ України педагогічного та фізкультурного профілю “Організатор туристської роботи”.

Проведений нами аналіз особливостей спортивно-оздоровчого туризму засвідчив, що він містить у собі конкретні види туристичної діяльності - пізнавальної, спортивної, оздоровчої і ефективність залежить від професійної підготовки фахівців сфери спортивного та оздоровчого туризму.

Тому якість навчання майбутніх фахівців сфери туризму, їхня туристсько-спортивна підготовка, забезпечення необхідного рівня знань, умінь і навичок є найважливішими питаннями сучасних наукових досліджень .

У зв’язку з цим виникає нагальна потреба в розробці педагогіки спортивно-оздоровчого туризму як цілісної системи, до складу якої мають увійти методологічні настанови сумісних наукових систем: філософії, психології, соціології, методики.

Важливим напрямом педагогіки спортивно-оздоровчого туризму є розробка змісту освіти. В чинних освітніх парадигмах зміст освіти, як правило, ототожнюється із достатньо вузьким поняттям “навчальний матеріал”. Документальними носіями навчального матеріалу виступають навчальний план, програми, підручники, навчальні посібники, різноманітні засоби наочності, змістові компоненти програм комп’ютерного, дистанційного (телекомунікаційного) видів навчання .

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Козацькі організації Задністров’я середини 90-х років ХХ століття
…Зима 1993 року. Україна готується до виборів депутатів всіх рівнів та Президента України. Кандидати в депутати Одеської обласної та Верховної Рад "мотаються" по району – беруть участь у пе ...

Прикметники в казках
Народні казки увібрали в себе протягом свого тисячолітнього існування справжню мудрість багатьох поколінь. Казка може багато в чому навчити людину, стати для неї дороговказом на шляху у таке складне ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net