Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Особливості професійної туристсько-спортивної підготовки організаторів туристської роботи у вищих навчальних закладах України

Сторінка 3

На думку А.Х. Абукова, І.І. Булигіної, І.В. Зорина та нашу різноманітність знань, умінь і навичок, якими повинен володіти фахівець із спортивно-оздоровчого туризму, має визначити зміст дисциплін і специфіку підготовки студентів для цієї галузі.

Основними показниками цієї специфіки є різноманітність дисциплін, що мають вивчати майбутні фахівці сфери спортивно-оздоровчого туризму. Це передбачає наявність таких розділів програм - підготовка, організація і проведення походів; організація масових спортивних змагань з туристського багатоборства; краєзнавча та екологічна діяльність; розробка і виготовлення інвентарю, спорядження; медичне забезпечення, страховка, самостраховка, самоконтроль; організація харчування і побуту в туристичному поході; відпрацювання тактики і техніки подолання складних перешкод; орієнтування в різних місцевостях; питання поведінки людей в екстремальних умовах; психологічні аспекти праці інструктора туристського супроводу в туристичних групах при подорожах у різних природних і географічних умовах; морально-вольове виховання особистості; основи менеджменту і маркетингу тощо.

Для визначення обсягу професіональних знань, умінь і навичок майбутнього фахівця зі спортивно-оздоровчого туризму, потрібно вивчення досвіду вітчизняної та зарубіжної системи підготовки фахівців цього напрямку. У зв’язку з цим на думку В.Н. Вукулова, майбутній фахівець з туризму повинен обов’язково проходити всі рівні професійної підготовки: учень (стажер) - студент-бакалавр-магістр-спеціаліст; практика є складовою навчального процесу. При цьому співвідношення кількості теоретичних і практичних занять має бути рівним. Навчання майбутнього фахівця спортивно-оздоровчого туризму починається з того моменту, коли встановлена потреба в ньому конкретного підприємства, тобто існує гарантія його працевлаштування після закінчення навчання. Навчальний план професійної туристсько-спортивної підготовки організатор туристської роботи будується з урахуванням потреб замовника та ВНЗ, який здатний забезпечити виконання навчального плану.

Аналіз програм навчання студентів за спеціалізацією організатор туристської роботи у вищих навчальних закладах України свідчить про недостатність науково-теоретичного обґрунтування специфіки підготовки фахівців для індустрії спортивно-оздоровчого туризму за професійним спрямуванням; орієнтування сучасного змісту професійної туристичної освіти здійснюється переважно на традиційну ”знаннєву" концепцію замість спрямування її на особистісно-професійну. Одночасно спостерігається незабезпеченість системного зв’язку сучасної педагогічної науки з нагальними потребами теорії і практики спортивно-оздоровчого туризму, відсутність чіткої концепції підготовки кадрів для туристсько-спортивної галузі; недостатня увага приділяється використанню певних ефективних принципів під час складання змісту програми вузівської туристсько-спортивної підготовки студентів.

Програми вищих навчальних закладів України з підготовки фахівців сфери спортивно-оздоровчого туризму не завжди базуються на таких важливих принципах як система подвійної професійної туристської підготовки, де навчання теоретичних знань об’єднуються з практичнио-теоретичним навчанням за широким профілем, що передбачає професійну підготовку менеджера як здатного до організаційної роботи в туристсько-спортивних структурах різних спрямувань, так і до виконання службових обов’язків організатора туристської роботи.

Характерною рисою професійної підготовки організаторів сфери спортивно-оздоровчого туризму є поетапне накопичення туристсько-спортивного досвіду. Досвід у спортивно-оздоровчому туризмі поступово переходить в туристсько-спортивну мудрість, що розглядається як сформованість умінь і навичок фахівця сфери туризму вміло діяти в екстремальних ситуаціях природного середовища, коли необхідно швидко обирати найбільш оптимальне рішення.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика вивчення мотивів в навчанні учнів першого класу
В учнів молодшого шкільного віку формуються різноманітні навчальні мотиви. Першокласнику подобається вчитися, читати, писати, лічити. Його цікавлять оповідання про подвиги людей, історичні події, про ...

Структурний аналіз змісту тестового іспиту
Метою тестового іспиту є визначення рівня професійної компетенції особи, що екзаменується, який можна поширити з умінь, завдання по яких були включені до тесту, на більш широку сферу професійної діял ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net