Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Сторінка 1

Туризм - один із найзахоплюючих видів спорту. Він розвиває і вдосконалює необхідні людині фізичні якості - витривалість, швидкість, силу різних груп м'язів, спритність. Крім того, в туристських походах удосконалюються морально-вольові якості, такі як сміливість, рішучість, дисциплінованість, колективізм, активність, воля та ін. Всі ці якості повинні і розвиватися і вдосконалюватися в навчально-тренувальному процесі майбутніх фахівців зі спортивного туризму.

У системі фізичного виховання основна мета спортивного тренування - досягнення фізичної досконалості людини. У спортивній практиці тренування об'єднує і навчання і вдосконалення майстерності.

У поняття фізичної досконалості, по Н.Р. Озоліну входять: всебічний, гармонійний фізичний розвиток, оволодіння вольовими якостями, оволодіння різноманітними руховими навиками, наявність відмінного здоров'я.

Досягнення високих спортивних результатів у спортивному туризмі можливо тільки при вирішенні основних завдань навчально-тренувального процесу: забезпечення всебічного фізичного розвитку, виховання високих моральних і вольових якостей опанування туристської техніки і тактики придбання необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичного виховання і спортивного тренування; вдосконалення спортивної майстерності.

Зазначені завдання потрібно вирішувати комплексно на навчально-тренувальних заняттях, вони обов'язкові для всіх туристів-спортсменів, від новачків до майстрів спорту при підготовці до змагань будь-якого рангу. Кращі результати дають тренування, на яких враховується фактичне засвоєння спортивних навичок при відповідному дозуванні тих або інших завдань, поставлених кваліфікованим тренером або інструктором.

Для успішного здійснення навчально-тренувального процесу в спортивно-оздоровчому туризмі розроблена науково-методична основа спортивних тренувань, які повинні плануватися і здійснюватися на принципах науковості, всебічності, свідомості і активності, повторності і систематичності, поступовості, доступності, колективності у поєднанні з індивідуалізацією, наочністю і міцністю. Перераховані принципи взаємопов'язані і лише вживання їх в нерозривній сукупності забезпечує високу ефективність навчально-тренувального процесу майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму.

Принцип науковості означає обґрунтованість елементів тренування і всього тренувального циклу вцілому. Прикладом наукового підходу до навчання прийомів, техніки страховки туристів є теоретичний розрахунок сили ривка і демонстрація його наслідків при різній техніці страховки.

Принцип всебічності підвищення рівня всебічного розвитку як головної умови зростання високої працездатності. При всебічній підготовці майбутніх фахівців з туризму виробляється безліч рухових навичок, які забезпечують розвиток фізичних якостей, необхідних для виконання спеціальних прийомів техніки і тактики туризму. Всебічна туристсько-спортивна підготовка передбачає гармонійний фізичний розвиток і вдосконалення морально-вольових якостей. Фізична і технічна підготовка невідємні від розвитку морально-вольових якостей, це єдиний взаємопов’язаний процес. Тренування майбутніх фахівців з туризму не повинні носити вузькоспеціалізований характер, оскільки для них найголовніше - отримати хорошу фізичну підготовку і на її основі удосконалювати свою туристсько-спортивну майстерність.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Розвиток інноваційної поведінки педагога
На сучасному рівні розвитку цивілізації особливу роль відіграє інноваційний потенціал суспільства, що потребує людей, здатних системно й конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, п ...

Основні завдання педагогічного малювання
У практиці вчителя образотворчого мистецтва і початкової, і середньої школи часто використовується такий традиційний для школи вид графічної діяльності, як малюнок крейдою на класній дошці. Це поясню ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net