Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Сторінка 1

Туризм - один із найзахоплюючих видів спорту. Він розвиває і вдосконалює необхідні людині фізичні якості - витривалість, швидкість, силу різних груп м'язів, спритність. Крім того, в туристських походах удосконалюються морально-вольові якості, такі як сміливість, рішучість, дисциплінованість, колективізм, активність, воля та ін. Всі ці якості повинні і розвиватися і вдосконалюватися в навчально-тренувальному процесі майбутніх фахівців зі спортивного туризму.

У системі фізичного виховання основна мета спортивного тренування - досягнення фізичної досконалості людини. У спортивній практиці тренування об'єднує і навчання і вдосконалення майстерності.

У поняття фізичної досконалості, по Н.Р. Озоліну входять: всебічний, гармонійний фізичний розвиток, оволодіння вольовими якостями, оволодіння різноманітними руховими навиками, наявність відмінного здоров'я.

Досягнення високих спортивних результатів у спортивному туризмі можливо тільки при вирішенні основних завдань навчально-тренувального процесу: забезпечення всебічного фізичного розвитку, виховання високих моральних і вольових якостей опанування туристської техніки і тактики придбання необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичного виховання і спортивного тренування; вдосконалення спортивної майстерності.

Зазначені завдання потрібно вирішувати комплексно на навчально-тренувальних заняттях, вони обов'язкові для всіх туристів-спортсменів, від новачків до майстрів спорту при підготовці до змагань будь-якого рангу. Кращі результати дають тренування, на яких враховується фактичне засвоєння спортивних навичок при відповідному дозуванні тих або інших завдань, поставлених кваліфікованим тренером або інструктором.

Для успішного здійснення навчально-тренувального процесу в спортивно-оздоровчому туризмі розроблена науково-методична основа спортивних тренувань, які повинні плануватися і здійснюватися на принципах науковості, всебічності, свідомості і активності, повторності і систематичності, поступовості, доступності, колективності у поєднанні з індивідуалізацією, наочністю і міцністю. Перераховані принципи взаємопов'язані і лише вживання їх в нерозривній сукупності забезпечує високу ефективність навчально-тренувального процесу майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму.

Принцип науковості означає обґрунтованість елементів тренування і всього тренувального циклу вцілому. Прикладом наукового підходу до навчання прийомів, техніки страховки туристів є теоретичний розрахунок сили ривка і демонстрація його наслідків при різній техніці страховки.

Принцип всебічності підвищення рівня всебічного розвитку як головної умови зростання високої працездатності. При всебічній підготовці майбутніх фахівців з туризму виробляється безліч рухових навичок, які забезпечують розвиток фізичних якостей, необхідних для виконання спеціальних прийомів техніки і тактики туризму. Всебічна туристсько-спортивна підготовка передбачає гармонійний фізичний розвиток і вдосконалення морально-вольових якостей. Фізична і технічна підготовка невідємні від розвитку морально-вольових якостей, це єдиний взаємопов’язаний процес. Тренування майбутніх фахівців з туризму не повинні носити вузькоспеціалізований характер, оскільки для них найголовніше - отримати хорошу фізичну підготовку і на її основі удосконалювати свою туристсько-спортивну майстерність.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експериментальне дослідження особливостей формування колективізму на уроках трудового навчання в початкових класах
Для успішного засвоєння знань учні повинні наполегливо вчитися з тим, щоб сприйняти, зрозуміти, засвоїти матеріал і потім спеціальними вправами закріпити його у пам'яті, виробити навички для застосув ...

Науково-методичне обґрунтування необхідності краєзнавчої роботи в загальноосвітній школі на прикладі історичного розвитку
Краєзнавче виховання в Україні велося ще за часів Київської Русі: підлітки залучались до ремесел і домашньої роботи, вивчали побут, культуру рідного краю, видовий склад та особливості місцевої флори ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net