Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Сторінка 4

Принцип міцності визначає стійкість накопичених знань і рівня фізичної і технічної підготовленості. Психологи розрізняють 4 рівні засвоєння заданого матеріалу:

Перший рівень (знайомства) характеризується умінням розрізняти вивчений об'єкт серед решти, вибирати його із сукупності об'єктів.

Другий рівень (репродукції) характеризується умінням відтворювати вивчений матеріал, але не виходячи при цьому за рамки вивчених відомостей.

Третій рівень (уміння) характеризується умінням вирішувати практичні завдання за вивченим матеріалом, застосовувати відомі загальні методи в конкретних умовах.

Четвертий рівень (творчості) характеризується умінням створювати нові підходи і методи вирішення проблем у своїй сфері діяльності.

Стійкість 3-го рівня - необхідна вимога до туристсько-спортивної підготовки туристів. Четвертий рівень досягається спортивним вдосконаленням. Він свідчить про високу туристську майстерність.

Стійкість рівнів фізичної і технічної підготовленості досягається правильним плануванням та проведенням тренувань. Потрібно враховувати всі названі принципи і "не забруднювати" тренування безліччю спеціальних вправ і прийомів. Слід приступати до вивчення нового прийому тоді, коли створена достатня основа для його засвоєння та закріплювати і удосконалювати їх під час проведення спортивних туристських походів.

Методи і засоби тренування повинні забезпечувати виконання завдань учбово-тренувального процесу. Відповідно до цих завдань методи і засоби можна розділити на групи:

всебічного фізичного розвитку;

навчання техніці виду спортивного туризму та вдосконалення в ній;

навчання тактиці та вдосконалення в ній;

етичного виховання;

психологічної підготовки і виховання вольових якостей;

теоретичної підготовки

Основні засоби фізичного розвитку: природні чинники (повітря, сонце, вода); гігієнічні умови праці і побуту; фізичні вправи. Перераховані засоби у спортивному туризмі потрібно використовувати комплексно.

Під час фізичних тренувань спортсмени-туристи, отримують певні фізичні навантаження. Фізичні навантаження у спортивному туризмі складаються з об'єму і інтенсивності виконання фізичних вправ. Об'єм навантаження визначається кількістю виконаних фізичних вправ за одне тренування або тренувальний цикл. Інтенсивність фізичного навантаження визначається швидкістю виконання певного об'єму фізичних навантажень.

Методи виконання вправ бувають: рівномірними, змінними, контрольними, інтервальними, повторними, змагальними, ігровими, кругам.

Рівномірний метод характеризується певним рівнем інтенсивності навантаження, яке зберігається постійно в основній частині тренування. Рівномірний метод у спортивному туризмі використовується протягом всього тренувального процесу. В основному періоді річного тренувального циклу він потрібен для втягування організму в роботу після змагань, походів, в підготовчому періоді для розвитку загальної витривалості.

Змінний метод характеризується зміною рівня інтенсивності навантаження при виконанні безперервної роботи. Цей метод можна вважати універсальним, оскільки він представляє широкі можливості для тренера і спортсменів-туристів, особливо при самостійних тренуваннях. Зміну фізичного навантаження виробляють поступово відповідно до самопочуття спортсмена-туриста. Тут можна використовувати "рваний" біг або "фартлек", тобто змінні швидкості при бігу на довгі дистанції.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Напрямки удосконалення наочності та сприйняття основних властивостей функцій в шкільній програмі курсу алгебри
У 2012 році в Україні стартував національний проект «Відкритий світ». Суть цього проекту зводиться до апробації використання високоякісних мультимедійних засобів у навчальному процесі, використання е ...

Дидактична сутність читання як виду мовленнєвої діяльності
Читання - настільки складний процес, що його важко чи й неможливо визначити однозначно. Адже є стільки різновидів діяльності, яка зветься читанням. Скажімо, читання мовчки гостросюжетного твору, пере ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net