Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Основні завдання, принципи, методи спортивних тренувань організаторів туристської роботи

Сторінка 5

Контрольний метод зв'язаний із застосуванням контрольних нормативів в тренувальному циклі для визначення рівня туристсько-спортивної підготовки і внесення змін в хід подальших тренувань. Контроль проводиться по загальнофізичній і технічній підготовці.

Інтервальний метод застосовується для вирішення специфічних завдань, наприклад, розвитку в короткий термін максимальних можливостей серцево-судинної системи. Метод полягає в багатократному чергуванні фізичного навантаження з невеликим відпочинком після серії фізичних вправ та повторенням цієї серії.

Повторний метод полягає у повторних, максимальних по інтенсивності фізичних навантаженнях з відпочинком між ними. При цьому об'єм навантажень може бути різним.

Метод змагання заснований на використанні фізичних навантажень (типових для змагань) в тренувальному процесі. При цьому, з видів спортивного туризму, відтворюються специфічні умови змагань на тренуваннях.

Метод обтяжень передбачає виконання вправ з додатковим навантаженням (рюкзаком), у спортивному туризмі цей метод використовується при вдосконаленні майстерності подолання природних перешкод.

Метод максимального виконання вправ повністю характеризується високим рівнем навантаження. Фізична вправа виконується до граничного стану, при якому виконати вправу вже практично неможливо .

Ігровий метод заснований на поєднанні різних ситуацій і відповідних самостійних дій гравців. Метод стимулює прояв активності, рухової творчості, спритності, відрізняється емоційністю і комплексним характером фізичної і розумової діяльності. Метод застосовується переважно в перехідному періоді річного тренувального циклу при відновленні сил спортсменів та в підготовчому періоді у поєднанні з іншими методами для розвитку координації рухів і швидкості.

Круговий метод полягає у виконанні спеціально підібраних комплексів фізичних вправ, в їх чергуванні з метою розвитку різних груп м'язів та фізичних якостей. Круговий метод в тренуваннях спортсменів-туристів має бути переважаючим, оскільки дозволяє найефективніше використовувати переваги кожного методу виконання вправ в певному поєднанні. При цьому методі тренування чергуються фізичні вправи, технічні прийоми, що замінюються грою. При правильно підібраному чергуванні фізичних вправ досягається висока інтенсивність навантаження.

Використання різних методів в навчально-тренувальному процесі дозволяє найефективніше розвивати у спортсменів туристів такі фізичні якості, як витривалість, силу, швидкість, спритність та ін.

1. За останні роки розвиток туристського ринку України перебуває у стані підйому, особливо бурхливо іде розвиток оздоровчого та спортивного туризму.

2. Український ринок спортивно-оздоровчого туризму розвивається швидкими темпами, але щоб він став цивілізованим потрібні досвідчені фахівці. При достатній кількості ВНЗ в Україні з підготовки туристських кадрів спостерігається недостатність рівня знань випускників, які б відповідали вимогам сучасного ринку подорожей з активними засобами пересування.

3. Аналіз навчального-педагогічного процесу туристсько-спортивної підготовки організатор туристської роботи у ВНЗ України дає змогу встановити, що зміст туристсько-спортивної освіти визначається за:

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Цікаве про педагогіку і навчання:

Інноваційні технології навчання англійської мови та їх вплив на навчально-виховний процес
Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і впровадження нових методів навчання і виховання дітей. Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією педагогічних іннов ...

Демократизація оцінювання у працях педагогів-новаторів
Виходячи з логіки процесу навчання, контроль та оцінка знань, умінь та навичок учнів є невід’ємним структурним компонентом навчального процесу. Він є, з одного боку, завершальною складовою оволодіння ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net