Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування та анкетування спортсменів, які займаються спортивним туризмом

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування та анкетування спортсменів, які займаються спортивним туризмом

Сторінка 1

Перед тим, як приступити до розв’язання поставлених завдань, проводилось анкетування студентів, які займаються спортивним туризмом, з метою вивчення туристсько-спортивної підготовленості.

В анкетуванні взяли участь 80 спортсменів-туристів віком від 17 - 22 років, які займаються спортивним туризмом в Інституті фізичної культури СумДПУ ім.А.С. Макаренка. Анкетування - це метод одержання інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих питань анкети. Нами використовувалося особисте анкетування. Цей спосіб анкетування порівняно з іншими має дві переваги: по-перше, гарантує повернення анкет, а по-друге - дозволяє контролювати правильність їх заповнення.

Анкетування проводилося з метою визначення туристсько-спортивної підготовки студентів. Зміст анкети передбачав отримання інформації від студентів про рівень їхньої туристсько-спортивної підготовленості, про участь в змаганнях з видів спортивного туризму та туристичних походів, що впливало на організацію та зміст навчально-тренувального процесу з туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи.

Педагогічне спостереження проводилося з метою визначення впливу на туристсько-спортивну підготовку майбутніх організаторів туристської роботи впровадженого в моделі підготовки, уточнення змісту туристсько-спортивної підготовки, відповідність об’єму та інтенсивності навантажень, інтервалів відпочинку в процесі спортивного тренування та під час проведення спортивних категорійних походів і змагань. Під час дослідження зверталась увага на індивідуально-типологічні особливості студентів, реакцію організму на задані фізичні навантаження, підбір оптимальних навантажень відповідно до туристсько-спортивного досвіду студентів. Узагальнені результати наших педагогічних спостережень пропонується використати при впровадженні у навчальний процес майбутніх організаторів туристської роботи розробленої моделі туристсько-спортивної підготовки.

Педагогічний експеримент включає в себе методику, що спрямована на визначення туристсько-спортивної підготовленості майбутніх організаторів туристської роботи з туризму в процесі однорічного навчання студентів V курсу - спеціальності "фізичне виховання".

Педагогічний експеремент проводився в рамках впровадженої в ІФК моделі професійної туристсько-спортивної підготовки спеціалістів з "Фізичного виховання". Протягом одного навчального року проводилась апробація методики з туристсько-спортивної підготовки студентів спеціалізації "ОРТ".

Згідно змісту туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму, були проведені спортивні походи І-ІІІ категорій складності у кількості 12 та 8 відповідно по території Карпатських, Кримських гір та Сумської області.

Також в рамках річного експеременту студенти протягом цього терміну брали участь в змаганнях з пішохідного, водного, лижного туризму та спортивного орієнтування і у суддівстві змагань з видів спортивного туризму.

Дослідження були проведені в Інституті фізичної культури Сум ДПУ ім.А.С. Макаренка. У дослідженнях взяли участь 14 студентів 5 курсу спеціальності "ФВ" і спеціалізації "ОРТ".

Перший етап - вивчення та аналіз науково-методичної і спеціальної літератури, побудова програми досліджень.

Другий етап - педагогічний експеримент дослідження впровадженої методики туристської підготовки на п’ятому курсі студентів "фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ".

Третій етап - обробка експериментальних даних, теоретико-методичне обґрунтування основ методики туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристсько роботи.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Експертна оцінка комплексно-цільової програми та методичні рекомендації щодо її впровадження
Після розробки програми вона була направлена на експертизу спеціалістам. До складу експертної групи ввійшли: Ковальова С.М.- директор Харківської гімназії № 43 (Е 1); Шептур Г.Є – заступник директора ...

Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення
Вітчизняні системи виховання дітей раннього віку У 1917 році (після Жовтневої революції) стало можливим здійснення завдань з охорони материнства і дитинства. Народний комісаріат освіти видав «Деклара ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net