Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування та анкетування спортсменів, які займаються спортивним туризмом

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Вивчення досвіду практичної роботи шляхом опитування та анкетування спортсменів, які займаються спортивним туризмом

Сторінка 1

Перед тим, як приступити до розв’язання поставлених завдань, проводилось анкетування студентів, які займаються спортивним туризмом, з метою вивчення туристсько-спортивної підготовленості.

В анкетуванні взяли участь 80 спортсменів-туристів віком від 17 - 22 років, які займаються спортивним туризмом в Інституті фізичної культури СумДПУ ім.А.С. Макаренка. Анкетування - це метод одержання інформації шляхом письмових відповідей респондентів на систему стандартизованих питань анкети. Нами використовувалося особисте анкетування. Цей спосіб анкетування порівняно з іншими має дві переваги: по-перше, гарантує повернення анкет, а по-друге - дозволяє контролювати правильність їх заповнення.

Анкетування проводилося з метою визначення туристсько-спортивної підготовки студентів. Зміст анкети передбачав отримання інформації від студентів про рівень їхньої туристсько-спортивної підготовленості, про участь в змаганнях з видів спортивного туризму та туристичних походів, що впливало на організацію та зміст навчально-тренувального процесу з туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи.

Педагогічне спостереження проводилося з метою визначення впливу на туристсько-спортивну підготовку майбутніх організаторів туристської роботи впровадженого в моделі підготовки, уточнення змісту туристсько-спортивної підготовки, відповідність об’єму та інтенсивності навантажень, інтервалів відпочинку в процесі спортивного тренування та під час проведення спортивних категорійних походів і змагань. Під час дослідження зверталась увага на індивідуально-типологічні особливості студентів, реакцію організму на задані фізичні навантаження, підбір оптимальних навантажень відповідно до туристсько-спортивного досвіду студентів. Узагальнені результати наших педагогічних спостережень пропонується використати при впровадженні у навчальний процес майбутніх організаторів туристської роботи розробленої моделі туристсько-спортивної підготовки.

Педагогічний експеримент включає в себе методику, що спрямована на визначення туристсько-спортивної підготовленості майбутніх організаторів туристської роботи з туризму в процесі однорічного навчання студентів V курсу - спеціальності "фізичне виховання".

Педагогічний експеремент проводився в рамках впровадженої в ІФК моделі професійної туристсько-спортивної підготовки спеціалістів з "Фізичного виховання". Протягом одного навчального року проводилась апробація методики з туристсько-спортивної підготовки студентів спеціалізації "ОРТ".

Згідно змісту туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму, були проведені спортивні походи І-ІІІ категорій складності у кількості 12 та 8 відповідно по території Карпатських, Кримських гір та Сумської області.

Також в рамках річного експеременту студенти протягом цього терміну брали участь в змаганнях з пішохідного, водного, лижного туризму та спортивного орієнтування і у суддівстві змагань з видів спортивного туризму.

Дослідження були проведені в Інституті фізичної культури Сум ДПУ ім.А.С. Макаренка. У дослідженнях взяли участь 14 студентів 5 курсу спеціальності "ФВ" і спеціалізації "ОРТ".

Перший етап - вивчення та аналіз науково-методичної і спеціальної літератури, побудова програми досліджень.

Другий етап - педагогічний експеримент дослідження впровадженої методики туристської підготовки на п’ятому курсі студентів "фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ".

Третій етап - обробка експериментальних даних, теоретико-методичне обґрунтування основ методики туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристсько роботи.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Надійність тестування
Надійність методу вимірювання - це міра стійкості результатів, що впливає на точність, з якою можна виміряти ту чи іншу конкретну ознаку. Перевірка надійності методу стосується насамперед відновлення ...

Психологічний аспект підліткового періоду
Не менш важливий і психологічний аспект підліткового періоду. Розвиток психіки підлітка характеризується підвищеною емоційністю. Відчуваючи фізичні зміни, підліток намагається поводитись, як доросла ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net