Побудова методики професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в інституті фізичної культури

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Побудова методики професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в інституті фізичної культури

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

На основі досліджень наукової та методичної літератури нами була розроблена моделі туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в ІФК.

В основу цієї моделі покладено споріднення громадської системи підготовки кадрів зі спортивного туризму та професійної вузівської. калькулятор страховых взносов ип

У навчально-виховний процес підготовки "ФВ" в Інституті фізичної культури впроваджена методика професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціалістів.

Запропонована модель визначає основні принципи та вимоги до майбутніх фахівців сфери туризму України, які залучаються до організації та проведення туристсько-спортивних заходів: спортивних походів та змагань, подорожей на авто, пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного видів активного туризму.

Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туристської роботи фахівців з туризму в інституті фізичної культури здійснюється з метою:

ефективного розвитку туристсько-спортивного руху в Україні;

посилення соціального значення, змістовності та екологічної культури туристсько-спортивного руху;

підвищення безпеки спортивних походів, змагань і подорожей;

підготовки людини до виживання в складних умовах природного середовища та в екстремальних ситуаціях;

створення правових умов розвитку туристсько-спортивного руху;

розвитку туризму з різноманітними активними формами пересування.

Модель туристсько-спортивної підготовки майбутніх "ОРТ", включають спортивну підготовку студентів з обов’язковим виконанням розрядних нормативів із наступних видів спортивного туризму: пішохідного, гірського, лижного, водного, велосипедного та спортивного орієнтування. Можливість займатися декількома видами спортивного туризму підвищує мотивацію студентів до знань і дає можливість використовувати досвід, набутий під час теоретичних та практичних занять у майбутній професійній діяльності фахівців з активного туризму.

Технічна підготовка передбачає оволодіння прийомами техніки руху та страховки у різних видах спортивного туризму.

Тактична підготовка - це раціональне використання можливостей людини при подоланні природних перешкод під час походів, змагань та подорожей.

Психологічна підготовка - це розвиток морально-вольових якостей майбутнього фахівця з туризму, вдосконалення психічного стану його особистості, навичок міжособистісного спілкування та регулювання емоційних станів подорожі туристів.

Теоретична підготовка - це розширення світогляду в галузі туризму, спорту, оздоровлення і краєзнавства.

Туристсько-спортивна підготовка студентів як майбутніх фахівців з туризму має такі завдання:

зміцнення здоров’я студентів і розвиток масовості туризму;

розвиток рухових якостей майбутніх фахівців з туризму;

підвищення надійності та безпечності туристських походів;

відпрацювання надійних навичок виконання дій та прийняття правильних рішень в умовах різноманітних походів та змагань;

забезпечення ефективності управління туристських груп, створення сприятливого морально-психологічного клімату в туристичних групах.

Для початкового туристсько-спортивного рівня, нами розроблена методика оволодіння знаннями

Цікаве про педагогіку і навчання:

Кібернетичний підхід до навчання
Навчання - складний і діалектико-суперечливий процес. В ньому поєднуються три взаємопов'язані між собою компоненти: зміст навчання (програм і підручників, наочних і дидактичних посібників, збірників ...

Педагогічні умови ефективного використання народознавчого матеріалу в початковій школі
Використання народознавчого матеріалу на уроках „Я і Україна" допомагає учням зосередити увагу на фактах і явищах оточуючої дійсності, сприяє формуванню правильних природничих та суспільствознав ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net