Побудова методики професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в інституті фізичної культури

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Побудова методики професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в інституті фізичної культури

На основі досліджень наукової та методичної літератури нами була розроблена моделі туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в ІФК.

В основу цієї моделі покладено споріднення громадської системи підготовки кадрів зі спортивного туризму та професійної вузівської. калькулятор страховых взносов ип

У навчально-виховний процес підготовки "ФВ" в Інституті фізичної культури впроваджена методика професійної туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи на освітньо-кваліфікаційному рівні спеціалістів.

Запропонована модель визначає основні принципи та вимоги до майбутніх фахівців сфери туризму України, які залучаються до організації та проведення туристсько-спортивних заходів: спортивних походів та змагань, подорожей на авто, пішохідного, лижного, гірського, водного, велосипедного видів активного туризму.

Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туристської роботи фахівців з туризму в інституті фізичної культури здійснюється з метою:

ефективного розвитку туристсько-спортивного руху в Україні;

посилення соціального значення, змістовності та екологічної культури туристсько-спортивного руху;

підвищення безпеки спортивних походів, змагань і подорожей;

підготовки людини до виживання в складних умовах природного середовища та в екстремальних ситуаціях;

створення правових умов розвитку туристсько-спортивного руху;

розвитку туризму з різноманітними активними формами пересування.

Модель туристсько-спортивної підготовки майбутніх "ОРТ", включають спортивну підготовку студентів з обов’язковим виконанням розрядних нормативів із наступних видів спортивного туризму: пішохідного, гірського, лижного, водного, велосипедного та спортивного орієнтування. Можливість займатися декількома видами спортивного туризму підвищує мотивацію студентів до знань і дає можливість використовувати досвід, набутий під час теоретичних та практичних занять у майбутній професійній діяльності фахівців з активного туризму.

Технічна підготовка передбачає оволодіння прийомами техніки руху та страховки у різних видах спортивного туризму.

Тактична підготовка - це раціональне використання можливостей людини при подоланні природних перешкод під час походів, змагань та подорожей.

Психологічна підготовка - це розвиток морально-вольових якостей майбутнього фахівця з туризму, вдосконалення психічного стану його особистості, навичок міжособистісного спілкування та регулювання емоційних станів подорожі туристів.

Теоретична підготовка - це розширення світогляду в галузі туризму, спорту, оздоровлення і краєзнавства.

Туристсько-спортивна підготовка студентів як майбутніх фахівців з туризму має такі завдання:

зміцнення здоров’я студентів і розвиток масовості туризму;

розвиток рухових якостей майбутніх фахівців з туризму;

підвищення надійності та безпечності туристських походів;

відпрацювання надійних навичок виконання дій та прийняття правильних рішень в умовах різноманітних походів та змагань;

забезпечення ефективності управління туристських груп, створення сприятливого морально-психологічного клімату в туристичних групах.

Для початкового туристсько-спортивного рівня, нами розроблена методика оволодіння знаннями

Цікаве про педагогіку і навчання:

Основні труднощі розуміння учнями шостого класу аудитивного повідомлення
Труднощі розуміння аудитивного повідомлення були проаналізовані у працях методистів С.Ю. Ніколаєвої, С.П. Шатілова, М.Я. Дем’яненка, Ф.М. Борозьонової. Необхідно узагальнити та конкретизувати труднощ ...

Детальная программа производственного обучения
Продолжительность, сроки проведения и содержание производственной практики учащихся по каждой профессии определяется учебными планами и программами. Детальная программа предвыпускной производственной ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net