Зміст моделі туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ"

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Зміст моделі туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ"

Сторінка 1

Особливості змісту туристсько-спортивної підготовки майбутніх "ОРТ" характеризується за наступними критеріями:

за рівнем підготовки - це модель туристсько-спортивної підготовки зі спортивного туризму студентів-спеціалістів, який розрахований на однорічний термін навчання.

за змістом підготовки - це єдиний, обов’язковий об’єм знань, вмінь і навичок для якісної туристсько-спортивної підготовки студентів першого та п’ятого курсу спеціальності "ФВ" з чітко визначеними вимогами щодо їх туристсько-спортивного досвіду.

за контролем підготовки студентів - це двісеместрові індивідуальні атестації (іспити та заліки).

за організаційними формами навчання - це очні стаціонарні та очні виїзні навчальні та змагальні заходи.

Структура туристсько-спортивної підготовки у інституті побудована за терміном навчання студентів. Сутність та зміст цієї підготовки виражається в однорічному навчальному процесі, який в свою чергу складається з річного навчального плану.

Зміст навчально-тренувального процесу з туристсько-спортивної підготовки майбутніх "ОРТ" побудований на основі вивчення студентами на першому та п’ятому курсі навчальних теоретично-практичних дисциплін:

"Організація та проведення туристських походів";

"Спортивно-педагогічне вдосконалення;

"Спортивний туризм";

"Діяльність самодіяльної туристської організації";

"Природа та преродничо - туристські ресурси";

"Основи альпінізму, скелелазіння, спортивного орієнтування та мультиспорту";

"Організація і методика спортивно-масової роботи".

Рівень знань, умінь та навичок з туристсько-спортивної підготовки у студентів досліджувались під час змагань з пішохідного, водного, велосипедного, лижного туризму і спортивного орієнтування та пішохідних походах першої і другої та третьої категорії складності в Кримських та Карпатських горах.

Модель туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "ФВ", як майбутніх "ОРТ" передбачає виконання студентами спортивних розрядів з різних видів туризму та присвоєння їм відповідних звань: "Організатор з туризму", "Інструктор дитячо-юнацького туризму", "Суддя змагань зі спортивного туризму".

Категорія "Організатор спортивного туризму" присвоюється студентам, які мають досвід участі у спортивних походах не нижче І категорії складності, досвід участі у спортивно-туристських масових заходах та суддівстві у змаганнях міського масштабу.

Звання "Інструктор дитячо-юнацького туризму" присвоюється студентам, які виконали нормативи на категорію "Організатор спортивного туризму", мають досвід керівництва походами першої категорії складності та участь у походах другої категорії складності, а також мають звання "Суддя III категорії" і участь у змаганнях з техніки різних видів спортивного туризму на рівні міста та області.

Зміст дворічного педагогічного експерименту, з туристсько-спортивної підготовки майбутніх фахівців з туризму був наступний:

а) участь в спортивних походах І і ІІI категорії складності;

б) участь у змаганнях з видів спортивного туризму (пішохідного, водного, велосипедного, скелелазіння і спортивного орієнтування);

в) суддівство з різних видів спортивного туризму.

На початок педагогічного експерименту студенти, які прийшли на п’ятому курсі навчання на спеціальність "ФВ" спеціалізації організатор туристичної роботи, мали наступні результати з туристсько-спортивної підготовки:

а) мали І розряд зі спортивного туризму - 1 чоловік;

б) мали ІІ розряд зі спортивного туризму - 0 чоловік;

в) мали ІІІ розряд зі спортивного туризму - 2 чоловіки

г) участь у спортивних походах першої та другої категорії складності - 0 чоловік.

За результатами впровадженого у навчальний процес модельтуристсько-спортивної підготовки отримані по її закінченні наступні експериментальні дані:

виконали норматив учасника першої категорії складності спортивного походу - 15 студентів;

виконали норматив учасника другої категорії складності спортивного походу - 12 студентів;

виконали норматив учасника третьої категорії складності спортивного походу - 7 студента;

виконали норматив керівника першої категорії складності спортивного походу - 5 студентів;

виконали норматив керівника другої категорії складності спортивного походу - 3 студентів;

виконали норматив керівника третьої категорії складності спортивного походу - 1 студент;

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика формування навчальної діяльності учнів молодших класів
Методика формування навчальної діяльності спрямована на підвищення рівня розвитку навичок самостійного мислення та вирішення самостійних логічних операцій серед учнів молодших класів у процесах оволо ...

Формування мовних умінь і навичок на основі психолінгвістичних рекомендацій
Як відомо, розвиток зв’язного мовлення йде в двох напрямках, які взаємопов’язані – усне та писемне мовлення. Але перший напрямок передує, оскільки бере свій початок з того часу, коли дитина сказала п ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net