Зміст моделі туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ"

Педагогіка » Туристсько-спортивна підготовка майбутніх організаторів туризму у вищих навчальних закладах » Зміст моделі туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "Фізичне виховання" спеціалізації "ОРТ"

Сторінка 2

здобули звання "Організатор спортивного туризму" - 15 студентів;

здобули звання "Інструктор дитячо-юнацького туризму" - 5 студентів;

здобули звання "Суддя ІІІ категорії" - 15 студентів.

отримали ІІІ спортивний розряд - 14 студентів.

отримали ІІ спортивний розряд - 2 студента.

отримали І спортивний розряд - 4 студента.

Як показують результати проведеного експерименту, що запропонована модель туристсько-спортивної підготовки є ефективною методикою професійної туристсько-спортивної підготовки.

Підсумки методики туристсько-спортивної підготовки говорять про те, що студенти, майбутні "ОРТ" на протязі експерименту отримали початковий та базовий туристсько-спортивний досвід, який дає їм право бути керівниками туристсько-спортивних походів І та ІІI категорії складності.

1) Дослідження навчально-методичної літератури показали, що насьогодні в інститутах фізичної культури та вищих педагогічних навчальних закладах України відсутня підготовка "ОРТ".

2) У деяких ВНЗ спостерігається курсова підготовка фахівців зі спортивного, самодіяльного та оздоровчого туризму.

3) Затверджена Постановою Виконкому Федерації спортивного туризму України "Положення про систему підготовки кадрів спортивного туризму", як багаторічна система підготовки кадрів спортивного туризму в Україні працює епізодично і не дає тієї туристсько-спортивної підготовки, яку вимагає на сьогодні ринок подорожей з активними засобами пересування.

4) Нами розроблена та впроваджена модель туристсько-спортивної підготовки майбутніх організаторів туристської роботи в ІФК, яка має теоретичну, фінансову та матеріально-технічну основу її реалізації.

5) Модель туристсько-спортивної підготовки фахівців з туризму побудована за спіраллю: повертаючись до вже відомих тем, студенти поглиблюють набуті знання, вдосконалюють практичні навички та уміння.

6) Займаючись одночасно декількома видами спортивного туризму, студенти отримали туристсько-спортивну підготовку з водного, пішохідного, гірського, лижного та велосипедного туризму.

7) Основою, на якій будується туристсько-спортивна підготовка майбутніх "ОРТ" є фізична підготовка студентів.

8) Модель туристсько-спортивної підготовки споріднена з громадською системою підготовки кадрів зі спортивного туризму, в чому і проявляється научна новизна запропонованої методики.

9) Практична значеність методики туристсько-спортвної підготовки полягає в тому, що студенти в ході експерименту здобули туристський досвід (керівників походів та учасників) і спортивний досвід (виконали спортивні розряди та суддівські звання).

10) Вцілому модель туристсько-спортвної підготовки "ОРТ" є ефективною професійної туристсько-спортивної підготовки студентів спеціальності "ФВ" спеціалізації "ОРТ" у ВНЗ України.

11) Запропонована в ході експерименту методика, може бути використана при підготовці фахівців з спортивного туризму в інших ВНЗ України фізкультурної спрямованості, або в туристсько-спортивних клубах Федерації спортивного туризму України. Як первинний ефективний рівень отримання туристсько-спортивного досвіду.

12) За підсумками дослідження модель туристсько-спортивна підготовка є ефективною методикою по оволодінню майбутніми вчителями фізичної культури професійним туристсько-спортивним досвідом.

Модель туристсько спортивної підготовки майбутніх організаторів туризма у інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім.А.С. Макаренка.

Рівень туристсько-спортивної

підготовки

Термін

навчання

Вимоги туристсько-спортивного досвіду

Кільк.

навч.

годин

на рік

Виконання

спортивних

розрядів

Отримані

звання

На початок навчального року

На кінець навчального року

Базовий

(есперементальний)

Один рік

1. Участь у категорійних походах та вихідного дня.

2. Участь у змаганнях з техніки спортивного туризму (ТСТ)

1. Участь у туристських походах “І - III" кат. складності

2. Участь у міських змаганнях та суддівстві з ТСТ.

216

ІІІ-I розряд зі спортивних походів та ІІІ, по КМС з техніки спортивного туризму

Організатор спортивного туризму;

Інструктор дитячо-юнацького туризму;

Інструктор туризму

Страницы: 1 2 3 4 5

Цікаве про педагогіку і навчання:

Стандарти вищої освіти
Кожна країна так чи інакше має законодавчо закріплені стандарти надання освітніх послуг своїм громадянам, наприклад, в Законі України про «Вищу освіту» маємо цілий розділ, що присвячено зазначеному н ...

Елементи організації навчання
Щоб здійснити процес навчання, його потрібно організувати. Організувати навчання — означає створити певну структуру та налагодити, відповідні цілям організації, зв’язки між елементами структури. Осно ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net