Методична система проведення літературознавчої пропедевтики в початкових класах

Педагогіка » Використання комп'ютера при літературознавчій пропедевтиці в початковій школі » Методична система проведення літературознавчої пропедевтики в початкових класах

Сторінка 4

Перед читанням доцільно використати малюнки тварин, птахів, що про них буде йти мова в байці.

Особливу увагу треба звернути на виразне читання байки. Після читання вчителем, розбору байки, корисно запровадити читання в особах. Діти охоче виконують цю роботу, з захопленням готують колективне декламування байок в особах. Деякі казки також можна читати, розподіливши ролі між окремими учнями.

Розкриття ідеї (моралі) байки повинно бути результатом всієї роботи над байкою.

Щоб учні краще уяснили ідею байки, казки, доцільно іноді навести відомий дітям приклад з життя, подібний до явища, описаного в байці, казці. Можна запропонувати учням самим навести такі приклади.

Деяку особливість в роботі з читання становлять загадки, приказки, прислів’я, скоромовки.

При розборі загадок треба не тільки навчити учнів прочитати й відгадати загадку, вони повинні пояснити, чому саме така, з не інша відгадка, вказати, за якими ознаками вони відгадали загадку, наприклад, чому це сніг: надворі горою, а в хаті водою. Розгадуючи загадки в III–IV класах, учні можуть пригадувати і ті загадки, які вони знають. Така робота сприяє розвитку розумової активності і самостійної творчості дітей.

Робота над приказками і прислів’ями ведеться, починаючи з І класу. Зміст приказок і прислів’їв учні найкраще зрозуміють при розборі їх у зв’язку з прочитаним оповіданням чи статтею.

Так, наприклад, після читання в І класі оповідання «Ти» і «ви» діти зрозуміють зміст прислів’я: «Умів помилятись, умій виправлятись».

Для удосконалення навичок читання, правильної і швидкої вимови, розвитку мовних органів дитини має чимале значення читання скоромовок, особливо в І класі. Особливістю скоромовок е те, що в них скупчуються слова на якісь приголосні чи голосні і це утруднює швидкість читання їх. Наприклад:

Сів шпак на шпаківню,

заспівав шпак півню:

– Так, як ти – не вмію я,

ти не вмієш так, як я.

У цій скоромовці скупчені слова з ш, п, я, і.

Починати читати скоромовку треба повільно, роблячи зупинку після кожного слова, а окремі слова навіть по складах. Потім поступово швидкість читання прискорюється до максимуму, але з неодмінною умовою – вимовляти слова ясно, правильно, дотримуватись пауз, виразності, інтонації.

Загалом літературознавча пропедевтика займає чільне місце серед інших форм роботи на уроках читання і пронизує практично весь зміст методики роботи з художніми творами.

Страницы: 1 2 3 4 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Аналіз відвідуваного виховного заходу
Під час педагогічної практики я була присутня на кураторському часі за темою: "Шкідливим звичкам немає місця серед нас". Форма (жанр) виховного заходу: етична бесіда. Мета заходу: ознайомит ...

Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
Гострота сучасної екологічної ситуації в Україні і в усьому світі, зокрема, породжує безліч проблем. Одна з них – екологічне виховання молодшого покоління, здатного гармонійно співіснувати з природою ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net