Проектування мотиваційних технологій навчання

Педагогіка » Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Кравець 4 розряду" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Особливості конструювання двошовного рукава до пальто" » Проектування мотиваційних технологій навчання

Сторінка 1

1. Вступна мотивація з даної теми зосереджена на дослідження актуальності заданої теми, а поточна – використовується для підтримки постійного інтересу до навчальної діяльності, забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.

2. Навчальна мотивація за характером поводження учасників поділяється на зовнішню і внутрішню. Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях і інших видах стимуляції, що або направляють, або гальмують поводження людини. Внутрішня мотивація залежить від внутрішніх процесів, здійснюваних у свідомості людини. У такому разі змотивована діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення іншої мети. Відповідно до етапів навчального процесу мотивація може бути виражена в різних формах, що відповідають вступній частині заняття і поточній його частині.). Вступна мотивація активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню первісного бажання освоїти навчальну діяльність, викликає інтерес до процесу навчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. Мотивуючий вступ проводиться у формі бесіди, розповіді. При цьому можливо застосування різних прийомів: віднесення до особистості учня, віднесення до ситуації, приголомшення, порушення інтересу, виступ з цитатою.

Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.

Дані характеристики і текст мотивації доцільно використання при викладі теми: «Конструювання двушовного рукава до пальто». Дана мотивація буде доцільною при використанні в навчальній групі, так як вона сприяє активізації навчального процесу, пробудженню певних емоцій та образів в уяві учня, практичних та теоретичних навичок.

Таблиця 2.4. Дидактичні характеристики внутрішніх мотиваційних технологій навчання

Види технологій

Методи навчання

Використовувані прийоми навчання

Вступна мотивація

Мотивуючий вступ

Бесіда на тему актуальності конструювання двушовного рукава

Віднесення до ситуації

Розповідь про основні методики конструювання двушовного рукава

Вступ з питаннями

Мотивуюча демонстрація

Попереднє відвідування підприємств, розгляд устаткування, обладнання

Попередній показ натуральних зразків двушовного рукава

Поточна і заключна мотивація

Етап викладу матеріалу: лекція, бесіда, розповідь

Орієнтація змісту навчального матеріалу на його практичний зміст і на конкретну професійну діяльність

Демонстрація в мові практичного використання теоретичних положень, що приводяться

У ході виконання практичних завдань

Рішення задач і завдань, виконання лабораторних робіт.

Аналіз і діагностика процесу навчання

Таблиця 2.5. Аналіз МТЗ, вибір базового матеріалу, визначення способів контролю і формування базових знань по темі: «Конструювання двушовного рукава до пальто»

Найменування

теми

Перелік базового матеріалу: назва дисципліни, теми, короткий зміст

Тип МТЗ

Способи реалізації МТЗ

Способи контролю базових знань

Засобу контролю базових знань

Критерії оцінки

Способи актуалізації/

формування базових знань

Засіб формування базових знань

Конструювання пальта

Знання з попередньої лекції по КШВ: методи конструювання, види конструктивного моделювання одягу.

Попередня з використанням знань з різних предметів

Нагадування

Усне опитування

Питання:

1. Перечислити основні методи конструювання?

2. Назвіть основні види конструктивного моделювання одягу?

В обговоренні беруть участь 80% учнів, правильно відповідають – 70%

Розповідь – пояснення (20 хвилин)

План:

1Згадати метод конструювання 1-го виду.

2. Назвати основні прийоми при конструюванні 2–3 виду?

4. Назвати основні види моделювання одягу?

Конструювання двушовного рукава до пальта

Системи конструювання, види рукавів, методи конструювання

Попередня з використанням знань з різних предметів

Нагадування

Усне опитування

Питання:

1. Перечислити основні системи конструювання?

2. Назвіть основні види рукавів? Розкажіть їхню класифікацію?

3. Назвіть основні методи конструювання?

В обговоренні беруть участь 70% учнів, правильно відповідають – 60%

Розповідь – пояснення (20 хвилин)

План:

1. Вибрати одну з систем конструювання рукава.

2. Вибрати тип рукаву – двушовний.

3. Визначити методи конструювання даного типу рукава.

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Вивчення критеріїв ефективності проектованої методики
Однією з найскладніших проблем у науково-педагогічних дослідженнях завжди була й залишається проблема оцінки їх якості з точки зору вирішуваних завдань. У найзагальнішому вигляді передбачається відпо ...

Експериментальна перевірка впливу колективу на особистість
Під час педагогічної практики у загальноосвітній школі № 17 м. Миколаєва, ми спостерігали за дітьми, за їх поведінкою та манерою спілкування. Ми помітили, що діти ображають один одного, промовляють н ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net