Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Педагогіка » Школа козацько-лицарського виховання » Козацька військова справа. Військово-патріотичне виховання

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 9

У трудовій діяльності завжди додержують Правил для учнів. Виконуючи трудові завдання і практичні суспільно корисні справи, додержують правил техніки без пеки і гігієни праці, виконують технічні умови, перед бачені змістом і характером роботи. Активно беруть участь у роботі органів учнівського колективу: органі зовують чергування по класу і школі, беруть безпосе редню участь у ньому. Організовують у класі й у школі змагання із суспільно корисної праці, очолюють бригади молодших школярів, зведені трудові загони, беруть участь у керівництві трудовими колективами учнів. Проводять розвідування корисних справ, працюють у зоні дії козацького загону, допомагають у бібліотеках, кімнатах-музеях, клубах, поштових відділеннях зв'язку. Організовують і проводять волонтерську роботу. Беруть участь у суботниках на виробництві, на будівництвах, у сільськогосподарських підприємствах, у мікрорайоні школи. Організовують збирання вто ринної сировини, самі беруть у ньому активну участь. Здійснюють самообслуговування в школі й удома: са мостійно прибирають класні кімнати, квартиру, шкільну ділянку, двір, чистять одяг, взуття, перуть і прасують білизну, учаться готувати, купувати продукти, накрива ти стіл; ремонтують речі домашнього вжитку, побутову техніку.

Під керівництвом учителів, спеціалістів підприємст ва-шефа, батьків і громадськості беруть участь у ство ренні груп, які цікавляться певною професією, вибирають факультативи відповідно до своїх нахилів та інтересів. У навчальних кабінетах, кутках профорієнтації оформ ляють стенди: «Працівників яких професій потребує ваш район?», «Як продовжити освіту і здобути професію?», «Кого готують ПТУ нашого міста?», «Професія буді вельника», «Професії сфери побутового обслуговування», «Робоча професія» та ін. Обладнують пересувні вис тавки літератури, що розповідають про професійно-технічні училища, про спеціальності та спеціалістів, якихвони готують. Беруть участь у бесідах і обговореннях за темами: «Що значить правильно вибрати професію?»,«Обов'язок та інтерес при виборі професії», «Шляхи, які ми вибираємо» та ін. Організовують збирання матеріалів, що висвітлюють основні вимоги до людини, які ставляться різними професіями. Беруть участь у зустрічах з людьми робочих професій.

Знайомляться з Основами законодавства про охорону природи.

Бережуть народне добро, акуратно поводяться з шкільним майном, речами, підручниками; охороняють природу, додержують чистоти. Беруть участь у боротьбі за економію матеріалів та електроенергії, за краще утримання і збереження шкільного обладнання, машин, верстатів, інструменту. Організовують охорону зелених насаджень та водойм, беруть участь у роботі «зелено го» і «голубого» патрулів. Допомагають знищувати бур'яни, шкідників полів, садів та городів. Виявляють потреби школи, знайомляться з перспективним планом її благоустрою, беруть участь у будівництві фізкультур них майданчиків, гео- і метеомайданчиків, теплиць та оранжерей, у будівельних та ремонтних роботах у шко лі; виготовляють нескладні інструменти, сільськогоспо дарський і спортивний інвентар.

Допомагають місцевим органам влади, дружинникам підтримувати громадський порядок, охороняти зелені насадження, тварин, виявляти браконьєрів, порушників громадського порядку, розкрадачів влас ності та природних багатств; беруть участь у роботі за гонів юних друзів природи, юних друзів прикордонни ків, юних друзів міліції. Беруть участь у бесідах і дис путах про непримиренність до дармоїдства й утриман ства, організовують громадську думку колективу проти недбалості та безвідповідальності; вживають заходів громадського впливу на учнів, які несумлінно виконують свої трудові обов'язки.

Вивчають державні документи про оволодіння знаннями та всім багатством світової культури, положення Конституції України про необхід ність оволодіння глибокими і міцними знаннями. Про водять козацькі збори: «Право на освіту в Україні гарантується Конституцією», «Знання по трібні, як гвинтівка в бою», «НТР та наша навчальна праця». Слухають лекції, переглядають та обговорюють кінофільми про найважливіші досягнення нашої науки («Космічна епопея», «Вітчизняна наука і космос», «Нау ка на службі миру», «Наука і мужність»). Проводять зустрічі з передовиками виробництва, науки, культури; беруть посильну участь у пошуково-дослідній та раціона лізаторській діяльності з підприємствами — шефами, радгоспами, колгоспами, навчальними закладами; нав чаються в гуртках «Юний винахідник», «Математика і виробництво», «В світі техніки». Беруть участь у робо ті шкільних лекторіїв, розповідають ровесникам і молодшим товаришам про вимоги до освітнього рівня мо лоді, про роль науки в сучасному суспільстві. Визна чають свої нахили, здібності, вибирають один з можли вих шляхів здобуття середньої освіти (загальноосвітня школа, середній спеціальний навчальний заклад, профе сійно-технічне училище), знайомляться з потребами сво го району в різних професіях; вивчають ту галузь ви робництва, в якій збираються працювати. Беруть участь у зустрічах із спеціалістами промислового та сільсько господарського виробництва, транспорту, сфери обслу говування, з учнями та викладачами технікумів і про фесійно-технічних училищ.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проблема формування пізнавального інтересу в молодших школярів у педагогічній літературі
На сучасному етапі реформування освіти одне з головних завдань - створення необхідних умов для повноцінного розвитку і самореалізації кожного громадянина України. Запорукою ефективності навчальної ді ...

Функціонально-смислові типи мовлення
Функціонально-смисловий підхід у методиці усного та писемного мовлення забезпечує розвиток у дітей і таких характеристик, як інтонування мовлення, значення та функціонування лексико-граматичних явищ ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net