Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання

Педагогіка » Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Кравець 4 розряду" з поглибленою розробкою технологій навчання по темі: "Особливості конструювання двошовного рукава до пальто" » Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання

Сторінка 5

Перспективно-поурочний план професійно-практичного навчання вивчення теми: «Конструювання двушовного рукава до пальто»

Таблиця 2.6. Поурочно-тематичний план проведення теоретичних занять по темі «Конструювання двушовного рукава до пальто»

Номер уроку

Найменування тем уроків

і їх зміст

Кількість годин

Тип уроку

Перелік умінь, що формуються на уроці

Методи, застосовувані на уроці

Домашнє

завдання

1.

Загальні відомості про рукава. Первинна обробка рукава:

– різновиди рукавів;

– деталі крою рукава;

– методи конструювання ліктьових витачок,

– конструювання підкладки до рукава

1

Урок засвоєння нових знань

Формування умінь проводити описи зовнішнього вигляду моделі пальто, відтворювати обробку ліктьових витачок, склад; процес виконання ВТО деталей двушовного рукава в пальто; називати деталі крою рукава.

Розповідь, бесіда, опитування, демонстрація натуральних зразків

Повторити конспекту уроку, скласти опис зовнішнього вигляду запропонованої моделі пальто.

2.

Методи конструювання двушовного рукава

– конструювання базисної сітки рукава

– конструювання ліктьової витачки двушовного рукава.

2

Комбінований

Формування умінь відтворювати особливості обробки оката від місця її розташування.

Розповідь, бесіда, опитування, демонстрація натуральних зразків

Вивчити учбовий матеріал по конспекту.

3

Монтаж двушовного рукава:

– зшивання ліктьових витачок двушовного рукава

– Збірка деталей рукава

– Обробка нижнього зрізу;

– завершальне ВТО готового виробу.

2

Лабораторна робота

Формування умінь відтворювати послідовність збірки деталей двушовного рукава, виконання ВТО готового виробу.

Розповідь, бесіда, демонстрація натуральних зразків.

Зшити готовий зразок двушовного рукава з драпової тканини.

4.

Проведення контрольної роботи по темі: «Конструювання двушовного рукава до пальто»

2

Контрольний – перевірочний

Формування умінь відтворювати методи конструювання креслень двушовного рукава, правильно вибирати припуски для їх обробки з підкладкою.

Опитування, контрольна робота

Таблиця 2.7. Поурочно-тематичний план проведення практичних занять по темі «Конструювання двушовного рукава до пальто»

Номер уроку

Найменування тем уроків

і їх зміст

Кількість годин

Тип уроку

Перелік умінь, що формуються на уроці

Методи, застосовувані на уроці

Домашнє завдання

1.

Види рукавів

6

Урок формування навиків та складних вмінь

Формування умінь розрізняти види рукавів, їх класифікацію.

Розповідь, бесіда, інструктаж опитування, демонстрація (плакати),

Повторити види рукавів, їх призначення, класифікацію.

2.

Конструювання пальта

6

урок формування навиків та складних вмінь

Формування умінь розуміти, розрізняти, раціонально підбирати методи конструювання пальтових виробів.

Бесіда, інструктаж опитування, демонстрація майстром декількох методик конструювання (плакат)

Повторити матеріал по конспекту, знати види методів конструювання, розрізняти їх та приміняти їх на практиці.

3

Конструювання основних видів комірів.

6

урок формування складних вмінь

Формування умінь конструювання основних видів комрів, вибір найбільш раціональної методики конструювання для даного типу коміра, матеріалів та інше.

Розповідь, бесіда, інструктаж опитування, демонстрація (плакати), наочні посібники.

Розробити карту методів контролю якості «Конструювання основних видів комірів рукава».

4.

Конструювання двушовного рукава.

6

урок формування складних вмінь

Формування умінь методики та основних особливостей конструювання двушовного рукава, відмінність її від методики конструювання одношовного рукава.

Розповідь, бесіда, інструктаж опитування, демонстрація майстром виконання трудових процесів

Скласти технологічну послідовність «Конструювання двушовного рукава»

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль вчинку та позитивного прикладу в морально-етичному вихованні школярів
Добрі серця – сади, Добрі слова - коріння, Добрі думки – квіти, Добрі справи – плоди. Моральне виховання школярів є одне з найскладніших, тому що об’єктом праці є найтонші сфери духовного життя особи ...

Загальні поняття про техніку рухових дій
У кожному довільному руховому акті є рухове завдання і спосіб, яким воно буде вирішуватись. Так, наприклад, стрибок у висоту можна здійснити з прямого і косого розбігу, відштовхуючись ближчою і дальш ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net