Процес оцінювання учнів

Педагогіка » Методи оцінювання школярів на уроках зарубіжної літератури та літератур національних меншин » Процес оцінювання учнів

Сторінка 1

Викладання літератури в школі - процес не тільки освітній, але й глибоко емоційний, який виховує, часто формує особистість дитини. У зв'язку з цим особливого значення набувають взаємовідносини між учителем і учнем, максимальна індивідуалізація процесу спілкування, досягнення взаєморозуміння на всіх рівнях, в тому числі і в одному з найважливіших питань шкільної діяльності - процесі оцінювання вчителем дитини. Безсумнівно, певні критерії виставлення відмітки на уроці літератури вироблені, та все ж я посмію стверджувати, що виставляння позначки саме на цей предмет незмірно більше залежить від особистості вчителя, його індивідуальних вимог, його смаку, нарешті, ніж на будь-якому іншому. Я не кажу вже про виставлення оцінки за усну відповідь: вона завжди суто індивідуальна. Найбільш точна і зрозуміла відмітка за тест, але й тут існують застереження, бо питання, включені в тест (наприклад, тест ЄДІ), безсумнівно різнорівневі: як уже зазначалося неодноразово, серед них є, навіть при першому рівні опитування, просто примітивні, а є дуже непрості - оцінювати ж їх пропонується однаковою кількістю балів. Нарешті, відмітка за поки що провідну форму навчання та контролю - твір. Ще два роки тому на березневому марафоні предметів було розказано про результати наступного експерименту. Один і той ж твір було запропоновано прочитати вчителям різних шкіл, розташованих у різних містах. Результат вразив - за одну і ту ж роботу вчителя поставили абсолютно різні позначки, хоча, зауважте, достатньо чіткі критерії при виставлянні цієї позначки також існують. Ситуація парадоксальна. Втішає те, що в ідеалі кожен учень має свого вчителя, і вже той свою систему виставлення відміток до учнів так чи інакше доводить. Однак саме так чи інакше. А може бути, це можна зробити більш впорядкованим, та ще й по можливості включивши в процес обговорення та формування позначки самих хлопців. Я пропоную на розгляд та обговорення проміжний результат саме такого експерименту по спільній роботі над оцінюванням вчителем, батьком, учнем.

Працюючи зі школярами різних вікових груп, я постійно відчувала певну незадоволеність, виставляючи хлопцям позначки, бо позначки ці констатували той чи інший рівень засвоєння матеріалу, відбивали моє сприйняття тієї чи іншої конкретної роботи учня, але при цьому, навіть складаючись у послідовну систему, яка виявляє закономірність , інформації про розвиток даної дитини не несли.

Вивчаючи сучасну методичну літературу, я зрозуміла, що проблема ця дуже актуальна. Про безотміточну педагогіку дуже цікаво і переконливо пише у своїй книзі Галина Цукерман. Однак її педагогічна робота, спрямована на формування самооцінки у школяра, на включення дитини у процес оцінювання, на спільне вироблення системи оцінювання вчителем і учнем, була реалізована лише в початковій школі.

Більш докладно аналогічна діяльність описана в книзі А.Б. Воронцова «Педагогічна технологія контролю та оцінки навчальної діяльності. Освітня система Д.Б. Ельконіна-В.В. Давидова ». Розробки, зроблені в ряді експериментальних шкіл, що працюють за цією системою, також дуже цікаві, але при вивченні системи стає очевидно, що застосована вона може бути тільки в сукупності всіх її складових, а саме і в роботі послідовно розвиваються навчальних груп (причому автори роблять акцент на необхідності застосування всього системного комплексу ще на рівні початкової школи, як це пропонувала і Г. Цукерман), і одночасно на уроках з усіх предметів навчального циклу, і, головне, у зміні всього ходу викладання, контролю і оцінки на уроках, присвячених конкретному предмету .

Страницы: 1 2

Цікаве про педагогіку і навчання:

Характеристика та структура розробленої демонстраційної комп’ютерної програми
Провівши аналіз існуючих комп’ютерних навчальних комплексів, ми зробили висновок, що наявні комп’ютерні програми і програмно-методичні комплекси не забезпечують на належному рівні навчально-виховний ...

Модульна структура учбового матеріалу і її відображення в методичному забезпеченні навчального процесу
Модульна технологія навчального процесу заснована на принципі системності і діяльному підході до навчання, що визначає основоположні вимоги, структуру дидактичних проектів і методичне забезпечення мо ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net