Індивідуальний діагностичний лист «Оцінка - Відмітка»

Педагогіка » Методи оцінювання школярів на уроках зарубіжної літератури та літератур національних меншин » Індивідуальний діагностичний лист «Оцінка - Відмітка»

Я припустила, що можливе вироблення таких критеріїв навіть в рамках викладання одного окремо взятого предмета. У своїй діяльності, спрямованої на ліквідацію розриву між шкільною відміткою, що відбиває знання, уміння і навички, і процесом оцінювання дитини як індивідуальної особистості, що розвивається, я ставила перед собою досить прагматичні завдання. Мені хотілося придумати для початку таку систему оцінювання, яка привернула б увагу батьків, так як буде зорієнтована на оцінювання тих параметрів навчальної діяльності, які лише підспудно визначаються учительській відміткою в середній і особливо старшої школах.

Так мною був розроблений наступний діагностичний лист. На одній його стороні розташовується таблиця, в ліву частину якої винесено критерії (деякі позитивні твердження), що характеризують урочну і позаурочну діяльність дитини, спрямовану на вивчення російської мови і літератури. Причому, на мій погляд, в даному випадку розділити ці два предмети не представляється можливим, тому що, незважаючи на те що на початку переліку тверджень міститься інформація про діяльність на уроках російської мови, багато параметрів, винесені в неї, активно потребуються і на уроках літератури . Інша ж частина таблиці передбачає індивідуальний аналіз діяльності дитини, спрямованої на вивчення літератури та навчання створенню творчих робіт. У правій частині, поділеної на чотири сектори, передбачається виставлення оцінок, причому за особливою системою, яка детально роз'яснена на зворотному боці аркуша.

Аспекти навчальної діяльності, відображені у таблиці, на мій погляд, визначають індивідуальний освітній процес, і по зміні їх можна судити про більшу чи меншу зацікавленості дитини в процесі навчання.

Необхідність більш активного залучення в освітній процес батьків була викликана тим, що саме викладання літератури в школі в більшій мірі, ніж будь-яке інше, потребує участі сім'ї.

· По-перше, вже з 9-го класу школа забезпечити всіх хлопців оригіналами художніх текстів не в змозі, і своєчасне прочитання книги учням визначається простим наявністю її, тобто придбанням її батьками. До 11-го класу ця проблема школою вже і зовсім не вирішується.

· По-друге, не є секретом, що батьківська активність і батьківське бажання брати участь в освітньому процесі у міру підростання дитини слабшають. І досить часто байдужість з боку батьків до навчальних успіхів дитини, їх прагнення тільки побачити позитивну оцінку в щоденнику, позбавлене інтересу до процесу праці, просто позбавляють підлітка освітньої мотивації.

· По-третє, як я вже писала в перших рядках, вивчення літератури - процес глибоко емоційний, особистісний, і зацікавленість батьків у ньому може привести і до спільного читання і вивчення книг, і до проблемних спорах будинку, що, безсумнівно, сприятиме приверненню уваги дитини до предмету, прагненню більш глибоко і повно оволодіти ним.

Отже, три роки тому я розробила вже представлену таблицю. Система подвійного паралельного оцінювання за допомогою шести поєднаних парно в тій чи іншій комбінації значків була мною запозичена з американської оціночної системи, яка застосовується в штаті Каліфорнія.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Автоматизація дій учнів з лексичними одиницями пасивного і потенціального словників
З цією метою застосовуються переважно некомунікативні (рецептивні та рецептивно-репродуктивні) вправи, тому що учень зустрічається насамперед з формою ЛО, а її значення він має зрозуміти, виконавши п ...

Матеріали експериментального дослідження роботи
Завтрашній день незалежної України, її остаточне воскресіння залежить від того, наскільки високою буде національна свідомість її громадян. Враховуючи те, що сучасні студенти це майбутні громадяни Укр ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net