Індивідуальний діагностичний лист «Оцінка - Відмітка»

Педагогіка » Методи оцінювання школярів на уроках зарубіжної літератури та літератур національних меншин » Індивідуальний діагностичний лист «Оцінка - Відмітка»

Я припустила, що можливе вироблення таких критеріїв навіть в рамках викладання одного окремо взятого предмета. У своїй діяльності, спрямованої на ліквідацію розриву між шкільною відміткою, що відбиває знання, уміння і навички, і процесом оцінювання дитини як індивідуальної особистості, що розвивається, я ставила перед собою досить прагматичні завдання. Мені хотілося придумати для початку таку систему оцінювання, яка привернула б увагу батьків, так як буде зорієнтована на оцінювання тих параметрів навчальної діяльності, які лише підспудно визначаються учительській відміткою в середній і особливо старшої школах.

Так мною був розроблений наступний діагностичний лист. На одній його стороні розташовується таблиця, в ліву частину якої винесено критерії (деякі позитивні твердження), що характеризують урочну і позаурочну діяльність дитини, спрямовану на вивчення російської мови і літератури. Причому, на мій погляд, в даному випадку розділити ці два предмети не представляється можливим, тому що, незважаючи на те що на початку переліку тверджень міститься інформація про діяльність на уроках російської мови, багато параметрів, винесені в неї, активно потребуються і на уроках літератури . Інша ж частина таблиці передбачає індивідуальний аналіз діяльності дитини, спрямованої на вивчення літератури та навчання створенню творчих робіт. У правій частині, поділеної на чотири сектори, передбачається виставлення оцінок, причому за особливою системою, яка детально роз'яснена на зворотному боці аркуша.

Аспекти навчальної діяльності, відображені у таблиці, на мій погляд, визначають індивідуальний освітній процес, і по зміні їх можна судити про більшу чи меншу зацікавленості дитини в процесі навчання.

Необхідність більш активного залучення в освітній процес батьків була викликана тим, що саме викладання літератури в школі в більшій мірі, ніж будь-яке інше, потребує участі сім'ї.

· По-перше, вже з 9-го класу школа забезпечити всіх хлопців оригіналами художніх текстів не в змозі, і своєчасне прочитання книги учням визначається простим наявністю її, тобто придбанням її батьками. До 11-го класу ця проблема школою вже і зовсім не вирішується.

· По-друге, не є секретом, що батьківська активність і батьківське бажання брати участь в освітньому процесі у міру підростання дитини слабшають. І досить часто байдужість з боку батьків до навчальних успіхів дитини, їх прагнення тільки побачити позитивну оцінку в щоденнику, позбавлене інтересу до процесу праці, просто позбавляють підлітка освітньої мотивації.

· По-третє, як я вже писала в перших рядках, вивчення літератури - процес глибоко емоційний, особистісний, і зацікавленість батьків у ньому може привести і до спільного читання і вивчення книг, і до проблемних спорах будинку, що, безсумнівно, сприятиме приверненню уваги дитини до предмету, прагненню більш глибоко і повно оволодіти ним.

Отже, три роки тому я розробила вже представлену таблицю. Система подвійного паралельного оцінювання за допомогою шести поєднаних парно в тій чи іншій комбінації значків була мною запозичена з американської оціночної системи, яка застосовується в штаті Каліфорнія.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мета і зміст пейзажного живопису в програмі загальноосвітньої школи
В умовах сучасного розвитку освіти є проблема залучення молодших школярів до мистецтва живопису. Ця проблема є вкрай важливим напрямком педагогіки і має багато не досліджених аспектів. Оскільки наше ...

Прийоми роботи, які використовуються на індивідуальних заняттях
Велике значення для підвищення ефективності кожного спеціального заняття з розвитку слухового сприймання має використання різноманітних прийомів роботи. Враховуючи велику складність сприймання усної ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net