Стан досліджуваної проблеми в сучасній початковій школі

Педагогіка » Нетрадиційні уроки як засіб виховання молодших школярів до української мови » Стан досліджуваної проблеми в сучасній початковій школі

Сторінка 3

Із таблиці 2.1 видно, що учні обох класів мають подібні відповіді: перевага віддається фізичній культурі, художній праці, малюванню, іноземній мові; слабший інтерес другокласники виявляють до математики, української та російської мов.

Рівень навчальних досягнень з української мови учнів 2-х класів було встановлено за результатами поточної роботи. Його було внесено до таблиці:

Таблиця 2.2

Показники рівня навчальних досягнень з української мови учнів 2-х класів (%) (констатувальний експеримент)

Рівні

класи

Високий

(10-12 балів)

Достатній

(9-7 балів)

Середній

(6-4 бали)

Низький

(3-1 бал)

2-А

(30 учнів)

-

26,7 % (8)

50,0 % (15)

23,3 % (7)

2-Б

(29 учнів)

-

27,6 % (8)

58,6 % (17)

13,8 % (4)

Результати ранжування навчальних дисциплін та рівень навчальних досягнень учнів 2-х класів з української мови були враховані при визначенні експериментального класу. Ним було обрано 2-А клас далі – 2-А (Е), а контрольним – 2-Б (далі – 2-Б (К)).

Щоб покращити отримані показники, нам необхідно було створити програму експериментального навчання.

Подамо її для зручності сприйняття у вигляді таблиці:

Таблиця 2.3

Програма дослідно-експериментального навчання

№ п/п

Тема, що вивчається на уроці української мови

Тип уроку

Частини мови (1 год)

1.

Загальне поняття про частини мови.

Урок –подорож

Іменник (5 год)

2.

Загальне поняття про іменник.

Урок-казка

3.

Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках.

Урок-гра

4.

Рід іменників (чоловічий, жіночий, середній).

Урок засвоєння нових знань

5.

Змінювання іменників за числами (однина і множина).

Комбінований урок

6.

Змінювання іменників за питаннями.

Урок формування

практичних умінь,

навичок

Прикметник (3 год)

7.

Загальне поняття про прикметник. Значення прикметників у мовленні.

Інтегрований урок-по-

дорож (природознавст-

по, рідна мова, читання)

8.

Зв’язок прикметників з іменниками.

Урок-віночок

9.

Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

Урок - «Поле чудес»

Із таблиці 2.3 видно, що наша програма охоплювала 9 уроків, переважна більшість з яких 6 уроків (66,7 %) – нетрадиційні: урок-подорож, урок-казка, урок-гра, урок-віночок, урок– «Поле чудес». Лише 3 уроки планувалося провести за традиційною типологією за відповідною до неї структурою.

На ІІ етапі – формувальний експеримент – передбачалася організація експериментального навчання у 2-А (експериментальному) класі.

Його мета: перевірити ефективність нашої програми.

Слід зазначити, що вивчення теми « Частини мови » у 2-А (Е) класі передбачалося за допомогою використання досить великої кількості різних нетрадиційних уроків; у 2-Б (контрольному) класі ця тема вивчалася у звичайному режимі (класовод спланувала провести урок-подорож як узагальнення після вивчення всіх частин мови: іменника (5 год), прикметника (3 год), дієслова (4 год)).

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Цікаве про педагогіку і навчання:

Фізкультурне обладнання групової кімнати та його роль у підвищенні ефективності проведення занять
Для дітей першого року життя у груповій кімнаті встановлюють індивідуальні та групові манежі. Малюкам до 2,5-3 місяців підвішують яскраві іграшки (брязкальця, целулоїдні фігурки та ін) на висоті, зру ...

Особливості організації позакласної роботи з математики
Порівняно з класно-урочною формою позакласна робота з математики має ряд особливостей: За своїм змістом вона суворо не регламентована державною навчальною програмою. Однак на позакласних заняттях мат ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net