Методика вивчення мотивів в навчанні учнів першого класу

Педагогіка » Формування мотивування інформаційної сфери молодших школярів » Методика вивчення мотивів в навчанні учнів першого класу

Сторінка 2

В цілому інтерес молодших школярів до учіння з віком зростає. Так, у порівнянні з першим класом, у другому - в 1,5, в третьому - у 2 і в четвертому - у 2,4 рази. Але цей ріст залежить не тільки від віку дітей, а й змісту та методів навчання (О.І. Киричук). Так, інтерес до математики у молодших школярів ефективно формується, коли робота з учнями проходить у такій послідовності:

1) розв'язання конкретної задачі;

2) введення відповідних математичних термінів;

3) формулювання і розв'язання конкретної задачі в більш абстрактній формі;

4) порівняння рішень конкретних і абстрактних задач тощо (Б.Г. Друзь).

У дитячих закладах в дитини вже є прагнення зайняти певне положення у системі колективних відносин, але часто діти важко переживають невідповідність між бажаннями в цій області й фактичним станом. Проходить зміна, що пов’язана з загостренням потреби у спілкуванні з однолітками. Це знаходить своє вираження у тому що у всіх дітей дуже яскраво з’являється прагнення до спілкування з товаришами, бажання брати участь в усьму, що проходить у колективі - потребі піти дитячого закладу. Діти прагнуть знайти у колективі, у стосунках з товаришами якесь своє місце - не просто бути поряд, а бути визнаним товаришами.

Під терміном "адаптація до навчального закладу" слід розуміти не вміння читати й писати, а розвинене мислення й мовлення, здатність розрізняти звуки, слухати й чути, спостерігати й помічати, орієнтацію у просторі, координацію рухів тощо. Такі погляди є особливо важливими при підготовці дитини до майбутнього навчання у школі разом із своїми однолітками.

Досліджуючи проблему адаптації до дітей до дитячого закладу, необхідно дійти висновку, що ця адаптованість визначається не обсягом знань, умінь, навичок, а тим, наскільки в дитини розвинута розумова діяльність, чи може вона аналізувати, порівнювати, узагальнювати, систематизувати, виражати це у зв’язному мовленні.

Була проведена підготовча робота: відділені діти на базі дитячого садочку №1 м. Рівне. Було обрано 60 дітей віком 6 років. Проведено опитування дітей та бесіди з батьками з приводу адаптованості дітей першого класу. На етапі констатувального експерименту вирішувались наступні завдання:

Визначено критерії особливостей прояву адаптованості до дитячого садочку;

Розробка БЛОКУ 1. Оцінювання психосоціального стану за тестовою бесідою;

Розробка БЛОКУ 2. Дослідження розумового і мовленнєвого розвитку. Констатувальний експеримент складається з двох частин:

1. Підбір діагностичного матеріалу та складання, комплектування діагностичних питань.

2. Визначення стану адаптованості дітей до дитячого садочку: відбір контрольної та експериментальної групи. Діти пройшли дослідження адаптування до дитячого садочку, за розробленою програмою та провелися подальші бесіди і обстеження дітей.

На етапі формувального експерименту вирішувались наступні завдання:

Після розподілу дітей на групи, з дітьми проводилися додаткові заняття з логопедом, психологом, робота з батьками, які враховували результати дослідження, передбачали певний індивідуальний підхід щодо всебічного адаптування дітей до дитячого садочку.

На етапі узагальнюючо-порівняльному нашого експерименту вирішувались наступні завдання:

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методика використання принципів екологічного виховання В.О.Сухомлинського під час уроків мислення серед природи
Відомо, що людське мислення рухається від поверхневого знання до глибоких і всебічних знань, які формують певне світобачення і є необхідною умовою перспективної діяльності людини. За В.О.Сухомлинськи ...

Питання використання гри в масовому педагогічному досвіді
З метою вивчення вивчення використання гри у масовому педагогічному досвіді нами проведено спостереження уроків, анкетування вчителів початкових класів, проаналізовано навчальні посібники для вчителі ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net