Методичні розробки до теми "грунтообробні машини і знаряддя" та машин по внесенню добрив

Педагогіка » Методика навчання учнів 6-7 класів механізації обробітку ґрунту та внесення добрив » Методичні розробки до теми "грунтообробні машини і знаряддя" та машин по внесенню добрив

Сторінка 3

Подаємо приклад структури уроку на тему "Технологія внесення добрив у ґрунт".

Заняття 1.

Загальні відомості про технологію внесення добрив у ґрунт.

Мета:

ознайомити учнів з агротехнічними вимогами та механізованого внесення добрив та засобами механізації. Виховувати почуття відповідальності за збереження і економне витрачання добрив та захист навколишнього середовища від забруднення добривами.

Обладнання і посібники:

наявність добрив, які вносять у господарствах регіону, навчальні плакати, моделі машин, діафільм "Машини для внесення добрив" тощо.

Приблизний хід уроку

1. Організаційна частина.

Вчитель повідомляє тему уроку, коротко знайомить учнів з його змістом.

2. Повторення вивченого матеріалу.Пригадати види обробітку ґрунту і основні технологічні операції, які необхідні для вилощування сільськогосподарських культур, вчитель задає учням наступні запитання:

- Перерахуйте види механізованого обробітку ґрунту під польові культури.

- Які фактори впливають на ширину поворотної полоси?

При потребі учитель доповнює і підсумовує відповіді учнів.

3. Виклад і закріплення нового матеріалу.

(Приблизний виклад матеріалу про технологію внесення добрив у ґрунт ми описали в розділі "Машини для внесення добрив").

4. Ознайомлення учнів з безпечними умовами праці та особистої гігієни.

5. Заключна частина.

Щоб виявити рівень засвоєння нового матеріалу, слід використати спеціальні карточки-завдання.

Карточка1.

Назвіть допустимі відхилення від заданої норми внесення мінеральних добрив центробіжних розкидувачів.

Варіанти відповідей:

1. ± 15 %.

2.

± 10 %.

3.

± 5 %.

Карточка2.

Назвіть основний спосіб руху розкидувачів.

Варіанти відповідей:

1. Човниковий.

2. Круговий.

3. Діагональний.

Карточка3.

Чим регулюється норма внесення мінеральних добрив розкидача 1РМГ-4.

Варіанти відповідей:

1. Поступовою швидкістю руху агрегату.

2. Перекриттям суміжних проходів агрегату.

3. Відкриттям дозуючих заслінок у співвідношенні з величиною швидкості руху агрегату.

4. Переміщенням тупо подільників вперед.

Правильні відповіді:

1 (2); 2 (1); 3 (3).

6. Заключний інструктаж.

Підводячи підсумки, потрібно проаналізувати роботу кожної ланки, розглянути допущені учнями помилки, повідомити їхні оцінки.

Виконана робота може бути використана як методичні поради по проведенню уроків з сільськогосподарської праці по темі: "Механізація обробітку ґрунту та внесення добрив", а також для проведення лабораторно-практичних робіт з курсу "Основи с/г виробництва" для студентів спеціальності трудове навчання.

Страницы: 1 2 3 

Цікаве про педагогіку і навчання:

Причини порушення слуху
Причини порушення слуху можуть бути вродженими і набутими. Вроджені порушення слуху спостерігаються у 25-30% глухих (у слабочуючих рідше) і можуть бути викликані як генетичними факторами так і (що тр ...

Теоретико-методичні засади розвитку зв’язного мовлення у дітей на етапі дошкільного дитинства
Аналіз психологічної, лінгвістичної й лінгводидактичної літератури з досліджуваної проблеми засвідчив різні підходи щодо її визначення. Так, психологи (Л.С.Виготський, Г.М.Леушина, С.Л.Рубінштейн, І. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net