Сутність, види, особливості творчих завдань для розвитку дітей старшого дошкільного віку

Педагогіка » Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників » Сутність, види, особливості творчих завдань для розвитку дітей старшого дошкільного віку

Заработок на криптовалютах по сигналам. Больше 100% годовых!

Заработок на криптовалютах по сигналам

Трейдинг криптовалют на полном автомате по криптосигналам. Сигналы из первых рук от мощного торгового робота и команды из реальных профессиональных трейдеров с опытом трейдинга более 7 лет. Удобная система мгновенных уведомлений о новых сигналах в Телеграмм. Сопровождение сделок и индивидуальная помощь каждому. Сигналы просты для понимания как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Акция. Посетителям нашего сайта первый месяц абсолютно бесплатно.

Обращайтесть в телеграм LegionCryptoSupport

Сторінка 1

Серед шляхів розвитку пізнавальної активності, самостійності, творчості, самореалізації дітей у деяких дослідженнях учених підкреслюється необхідність використання в роботі з дошкільниками різноманітних завдань (І.Лернер, М.Махмутов, В.Моляко, Г.Сирота та інші).

У спеціальній психолого-педагогічній літературі поняття “задача” подається досить неоднозначно. Так, за Г.Баллом, термін “задача” використовується для визначення об’єктiв, якi відносять до трьох різних категорій: до категорії дій суб’єкта, вимоги, поставленої перед суб’єктом; до категорії ситуації, яка включає поряд з метою умови, в яких вона повинна бути досягнута; до категорії словесного формулювання цієї ситуації.

Термін “завдання” використовується в роботах науковцiв та розуміється, як вимога (О.Матюшкiн), яка включає в себе питання й мету.

Досить широко представлене поняття “завдання в дитячому садку” в “Українському педагогічному словникові” С.Гончаренка як спосіб організації освітньої роботи з дошкiльниками, який полягає у постановці перед ними iгрових, трудових i навчальних завдань, групових або iндивiдуальних” .

Під творчими завданнями розумітимуться такі, що передбачають наявність суперечностей та утруднень, які у свою чергу посилюють пізнавальні інтереси, стимулюють дослідницькі пізнавальні дії, самостійний варіативний пошук способів досягнення результату, стимулюють відкриття нового, пожвавлюючи пізнавальні процеси та позитивно впливаючи на пізнавальну активність дітей.

У психолого-педагогічній лiтературi можна зустрiти рiзноманiтні класифікації творчих завдань, але ще i досi немає єдиної, загальноприйнятої.

Розуміння сутності і подана класифікація творчих завдань у працях Я.Пономарьова, на наш погляд, фактично відповідає розумінню типології творчих завдань, які можна поділити (за Я.Пономарьовим) на два класи: у завданнях першого класу в ході попереднього аналізу з допомогою відомих засобів творче завдання перетворюється на нетворче, їх рішення настає після i на основі повного, адекватного засвоєння вихідних умов задачі. Отримані внаслідок рішення знання немов входять у логіку вже наявної системи; у завданнях другого класу повне, адекватне засвоєння задачі настає після та на основі вже отриманого інтуїтивного рішення. Отримані в результаті рішення знання не входять у логіку вже наявної системи, а потребують її перегляду, перетворення.

Л.Буркова подає типологiю завдань для розвитку пiзнавальної активностi старших дошкільників. У ній автор визначає серед пiзнавальних завдань творчi, показує, що вони є пiдкласом пiзнавальних. У розробленій типології до творчих завдань віднесено завдання: на вибір засобів, необхідних для досягнення відомої мети; на стимулювання пізнавальної мотивації без визначеної конкретної мети; на самостійне пояснення сутності явищ.

Як підкреслюють автори досліджень (З.Друзь, І.Лернер, М.Поддьяков та інші), творчі завдання дають широкі можливості для впровадження диференційованого навчання з урахуванням індивідуальних можливостей пізнавальної діяльності кожної дитини. Це робить навчальний процес не тільки цікавим та посильним для кожного учня, але й дає можливість дорослому якомога ефективніше працювати на визначеному рівні складності як з усім дитячим колективом в цілому, так і з кожною дитиною окремо, коригуючи і спрямовуючи її розвиток так, щоб підвищити рівень її пізнавальної активності.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Виникнення Києво-Могилянської академії
Непересічні здобутки вітчизняної освіти пов’язані з ім’ям Петра Могили(1596-1647). Молдаванин за походженням, він всі свої звання і достатки віддав справі національно-культурного відродження України. ...

Технологія проблемного навчання
Проблемний вид навчання у викладанні географії має велике значення, оскільки зміст географії в школі є надійною основою у використанні цього виду навчання. Технологія проблемного навчання зародилась ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.educationua.net