Умови формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань

Педагогіка » Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників » Умови формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань

Сторінка 17

9,7% дітей № 1 і 25% дітей № 2 у своїх малюнках просто “перетворювали” геометричні фігури на знайомі предмети, не намагаючись об’єднати їх у певний сюжет.

При виконанні дошкільниками цих трьох завдань виявилось значне розширення пізнавальної орієнтації вихованців усіх груп, збагачення знань про оточуюче довкілля, набуття досвіду застосування у своїй діяльності різних матеріалів. Діти частіше проявляли допитливість, позитивні пізнавальні емоції, бажання спілкуватися з дорослими та однолітками. Однак, слід вказати на те, що більш чітко названі якості проявлялися у старших дошкільників експериментальних груп.

Діти, з якими у процесі формувального етапу експерименту застосовувалися творчі завдання, проявляли допитливість, схильність до нових завдань та оригінальні погляди на явища, часто ініціювали організацію пізнавальної діяльності підгрупами, намагалися відшукувати і пропонувати декілька варіантів вирішення пізнавальних проблем, їх запитання були спрямовані не тільки на предмет і явище, але й на причину, наслідки, принципи функціонування та інше; дошкільники творчо застосовували набутий ними досвід при вирішенні різноманітних завдань, відходили від шаблонів, штампів.

Результати виконання дітьми завдань 1-3 на контрольному етапі експерименту та їх порівняльний аналіз з даними констатувального етапу представлено в таблицях 2.2 та 2.3.

Таким чином, проведений аналіз показує можливість і доцільність визначених умов формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань.

Проведений експеримент також показав, що пізнавальна активність як складне і багатогранне явище потребує створення відповідних умов та врахування низки чинників, які впливають на її становлення і розвиток: особливості пізнавальної діяльності дитини (уміння уважно слухати, розуміти навчальний матеріал, запам’ятовувати його, встановлювати звязки з попередніми знаннями; застосовувати набуті знання, уміння й навички у своїй практичній діяльності), особливості спілкування дитини з дорослими та однолітками і статусні позиції старших дошкільників у межах цих соціальних утворень; характер самооцінки дітей; особливості організації пізнання дітей старшого дошкільного віку під час занять та у повсякденному житті.

Таблиця 2.2 Рівні пізнавальної активності дітей групи № 1 на констатуючому і контрольному етапах експерименту

Завдання для виявлення показників пізнавальної активності

Рівні пізнавальної активності

Низький

Занижений

Реальний

Завищений

Констат. етап

Контрол. етап

Констат. етап

Контрол. етап

Констат. етап

Контрол. етап

Констат етап

Контрол. етап

“Пригоди ведмедика” / “Заєць-цікавець”

12 (48 %)

3 (12 %)

4 (16 %)

6 (24 %)

5 (20 %)

10 (40 % )

3 (12 %)

6 (24 %)

“Конструювання фортеці” / “Місто-сад”

6 (24 %)

2 (8 %)

2 (8 %)

4 (16 %)

9 (36 %)

15 (60 %)

1 (4%)

4 (16 %)

“Домалюй і розкажи”

11 (44 %)

2 (8 %)

5 (20 %)

3 (12 %)

6 (24 %)

12 (48 %)

2 (8 %)

7 (28 %)

Пізнавальна активність (середнє арифметичне)

10 (40 % )

2 (8 %)

6 (24 %)

5 (20 %)

7 (28 %)

12 (48 %)

2 (8 %)

6 (24 %)

Страницы: 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мета і зміст формування мовленнєвої компетенції учнів шостого класу в аудіюванні
Мета і зміст формування мовленнєвої компетенції учнів визначені у нормативних документах – ЗЄР та програмі (пос). Разом з цим мета і зміст формування мовленнєвої компетенції були проаналізовані у пра ...

Принцип доступності дидактичної гри
Добираючи дидактичну гру, особливо важливо визначити, чи відповідає її зміст когнітивним і пізнавальним можливостям учнів початкової школи, рівню їхньої навченості. Окрім того, зміст дидактичної гри ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net