Умови формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань

Педагогіка » Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників » Умови формування пізнавальної активності старших дошкільників засобами творчих завдань

Сторінка 18

Таблиця 2.3 Рівні пізнавальної активності дітей групи № 2 на констатуючому і контрольному етапах експерименту

Завдання для виявлення показників пізнавальної активності

Рівні пізнавальної активності

Низький

Занижений

Реальний

Завищений

Констат. етап

Контрол. етап

Констат. етап

Контрол. етап

Констат. етап

Контрол. етап

Констат. етап

Контрол. етап

“Пригоди ведмедика” / “Заєць-цікавець”

11 (44 %)

3 (12 %)

9 (36 %)

5 (20 %)

2 (8 %)

9 (36 %)

3 (12 %)

8 (32 %)

“Конструювання фортеці” / “Місто-сад”

9 (36 %)

1 (4%)

5 (20 %)

3 (12 %)

9 (36 %)

17 (68 %)

2 (8 %)

4 (16 %)

“Домалюй і розкажи”

13 (52 %)

2 (8 %)

7 (28 %)

4 (16 %)

3 (12 %)

12 (48 %)

2 (8 %)

7 (28 %)

Пізнавальна активність (середнє арифметичне)

11 (44 %)

2 (8 %)

7 (28 %)

4 (16 %)

5 (20 %)

13 (52 %)

2 (8 %)

6 (24 %)

Результати здійсненого дослідження дали можливість зробити наступні висновки:

Аналіз психологічних та педагогічних аспектів досліджуваної проблеми дозволив встановити, що пізнавальна активність – це риса особистості, яка виявляється у її ставленні до пізнавальної діяльності, що передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, спрямованої на засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених людством знань і способів діяльності, а також знаходить вияв у якості пізнавальної діяльності.

Виявлено, що у психолого-педагогічних дослідженнях розкривається низка особливостей становлення пізнавальної активності (Л.Божович, Л.Буркова, Л.Виготський, П.Гальперін, Д.Годовікова, Т.Дуткевич, М.Лісіна, Г.Люблінська, М.Матюшкін, Л.Обухова, К.Щербакова та інші), з урахуванням яких уточнено особливості пізнавальної активності дітей дошкільного віку:

пізнавальна активність проявляється з народження та інтенсивно розвивається протягом усього дошкільного віку, виходячи за його межі, забезпечуючи набуття дитиною різноманітного досвіду пізнання оточуючого;

вона виявляється у різних видах діяльності, як правило, не характеризуючись цілеспрямованістю пізнання у окремій галузі – дитину цікавить усе, що її оточує;

пізнавальна активність дитини дошкільного віку яскраво виявляється у постійних запитаннях, розмірковуванні, порівнюванні, експериментуванні, постановці та вирішенні найрiзноманiтнiших дитячих проблем, спрямованих на більш глибоке пізнання дитиною оточуючих предметів та явищ;

дитина дошкільного віку виявляє пізнавальний інтерес на рiвнi цікавості та всеосяжної допитливості від “Що це таке?” до “Хочу все знати!”. Пізнавальний інтерес є важливою складовою пізнавальної активності та підвищується з накопиченням дитиною досвіду пізнавальної діяльності. Від молодшого до старшого дошкільного віку пізнавальні інтереси набувають стійкості. Інтерес дитини прямо залежить від знань, якими вона володіє, а також від способів, якими дорослий передає їй нові знання;

у процесі формування у дитини пізнавального ставлення до оточуючого чітко простежується єдність інтелектуального та емоційного (як домінуючого) ставлення до предметів та явищ дійсності. Дитина під час пізнання виявляє емоції, що свідчить про її інтерес до цього процесу, бажання пізнати нове, захопленість i таке інше;

Страницы: 13 14 15 16 17 18 19 20

Цікаве про педагогіку і навчання:

Роль задач у початковому курсі математики
Значне місце у початковому курсі математики займає розв’язування текстових задач. Термін «задача» вживається в різних значеннях. У найширшому плані можна сказати, що задача передбачає необхідність св ...

Завдання, розраховані на виявлення якості самостійного читання твору дітьми
Самостійність школярів при підготовці до уроку позакласного читання, виявляється не тільки у знаходженні потрібної книжки, цікавого матеріалу про автора, але й вмінні розповідати про цю книгу, давати ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net