Особливості розвитку дітей раннього віку

Педагогіка » Проблеми виховання дітей раннього віку в умовах родини. Форми надання педагогічної допомоги родині » Особливості розвитку дітей раннього віку

Відносно психолого-педагогічних, медико-біологічних досліджень, ранній вік визначається як фундаментальний період в розвитку людини, він - початковий і дуже важливий етап в формуванні особистості. Н.М. Аксаріна, Г.М. Ляміна, Н.М. Щелованов довели, що перші три роки життя - це період найбільш швидкого фізичного і психічного розвитку дітей. У цей період швидко удосконалюється діяльність всих органів чуття, зокрема зорове і слухове сприйняття.(Вже до 5-7 місяців життя дитина здатна розрізняти основні кольори і форми, до 11-12 місяців вона опановує основним рухом, активний словник до року складається з 10-12 слів. Пізніше їх кількість зростає, досягаючи до двох років - 200-300, а до трьох - 1200-1500 слів) В цей період дитина засвоює первинні знання про навколишній світ, опановує дуже важливими для його подальшого життя: мовою, предметною діяльністю, ходою, установлює емоційні стосунки з дорослими та дітьми. У науково-методичній літературі надається вікова характеристика дітей раннього віку.

Новонароджена дитина безпомічна фізично і зовсім не керує ходним своїм рухом. Вчені стверджують, що думка відносно прямої залежності розвитку новонародженного тільки від спадковості, а подальший розвиток закладено в дитині з моменту його народження, є помилковою. Невірною є також і протилежна думка, що дитина – це чиста дошка. Н.М. Аксаріна, Н.М. Щелованов вважають, що у немовля є певний запас уроджених реакцій(безумовних рефлексів), якими він реагує на зовнішні впливи, але подальший розвиток будується на формуванні умовних рефлексів. Так, немовля, що успадковує безумовні рефлекси, відповідно реагує на різні подразники: при різкому звукові (подразник) - здригається (відповідна реакція - безумовний рефлекс), при яскравому світлі - жмуриться, при дотику до вій - закриває очі, при дотику до губ - робить смоктальні рухи. У немовляти є безумовний орієнтований рефлекс, наприклад, з появою в полі зору дитини якого-небудь незвичайного предмета, дитина відразу перестає рухатися, придивляється до цього предмета. Таку реакцію І.П. Павлов називав "що таке?".

Безумовними, є такі рефлекси - харчовий, смоктальний, оборонний.

На підставі постійних безумовних рефлексів виникають рефлекси - умовні, придбані в результаті індивідуального досвіду.(Умовні рефлекси здійснюються вищими відділами ЦНС - великими півкулями головного мозку). Утворення умовних рефлексів у дітей вперше помітили - В.М. Бехтерєв і М.М. Щелованов. На 10-20-й день життя у дитини з'являється умовний харчовий рефлекс: коли дитину брали на руки і надавали їй звичайне для грудної годівлі положення тіла під грудьми, вона негайно починала повертати голову, розкривати рот і робити смоктальні рухи. Все це вона робила незалежно від того, хто її брав на руки. До кінця 3го початку 4го місяця рефлекс положення тіла під грудьми поступово вгасає. Замість нього з'являється умовний харчовий рефлекс - зоровий, тому що смоктальні рухи в дитини тепер виникають при одному тільки погляді на материнські груди. Вже на 5-7-й день життя виробляється харчовий умовний рефлекс - на час, наприклад, якщо дитину годувати через рівні проміжки часу, то дитина під час годування починає виявляти загальне занепокоєння, кричить, що є наслідком відчуття голоду. В результаті частих сполучень тих самих умов життя у дитини формуються більш складні умовні рефлекси - звички, які можуть бути як позитивними так і негативними. Відбувається нагромадження особистого досвіду. Поводження дитини формується вже при участі і під контролем вищого відділу головного мозку кори великих півкуль.

Можливість утворення умовних рефлексів вже на першому місяці життя дитини є в той же час найбільш об’єктивним доказом необхідності виховання його з перших днів життя. Якщо якісь зовнішні роздратування діють на дитину завжди в одній і тій же послідовності, то в нього утворюється відповідна закріплені цілісна система реакцій, тобто формується те що І.П. Павлов назвав - динамічним стереотипом. При правильно організованому вихованні у дитини утворюється багато різних стереотипів, наприклад в результаті визначеного порядку одягання на прогулянку, під час укладання спати та ін.

Цікаве про педагогіку і навчання:

Система роботи із розвитку читацьких інтересів учнів засобами активних методів
В основі навчання української літератури в усіх типах шкіл лежать загально-дидактичні принципи, які зумовлюють доцільний вибір методів і прийомів навчання, які забезпечують належний рівень засвоєння ...

Прийоми активізації пізнавальної діяльності
В процесі придбання що вчаться знань, умінь і навиків важливе місце займає їх пізнавальна активність, уміння викладача активне керувати нею. З боку викладача учбовий процес може бути керованим пасивн ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net