Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіка їхньої реалізації в різних розділах виховної роботи

Педагогіка » Проблеми виховання дітей раннього віку в умовах родини. Форми надання педагогічної допомоги родині » Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіка їхньої реалізації в різних розділах виховної роботи

Сторінка 2

Варто правильно спланувати роботу з розвитку рухів на фізкультурних заняття, у процесі проведення рухливих ігор і організації проведеної рухової активності дітей на прогулянці. Протягом дня необхідно стежити за чергуванням діяльності для того, щоб діти любили не тільки ходити, повзати, бігати, але й зосереджено займатися (спостерігати за навколишнім, діяти і іграшками, будівельним матеріалом).

У такий спосіб правильно організоване фізичне виховання створює основу для повноцінного розумового розвитку дітей.

Розумове виховання. Дитина народжується без будь-яких ознак інтелекту, але, як сказав І.М. Сєченов, корені думки в дитини лежать у відчутті, тобто перш ніж мислити, дитина починає пізнавати навколишнє за допомогою своїх органів чуття (зір, слух, дотик). Пізнання навколишньої дійсності починається з відчуттів і сприйняття, тобто з чуттєвого відображення в мозку дитини предметів і явищ навколишньої дійсності.

У різноманітних педагогічно правильно організованих діяльностях (переважно на заняттях, а також в іграх, у побуті) у дітей формується сприйняття, пам’ять, мислення, увага й інші психічній процеси. У ранньому віці лише створюється певний “банк первісних даних” про оточуючий світ та людей. На цій основі пізніше будуються системи знань, певні поняття, навички пізнавальної діяльності. У дітей формуються первинні уявлення про предмети найближчого оточення ( назва, призначення, дія з ними, якостях і ознаках, засобах розрізнення й угруповання), про найбільш яскраві природні явища (тепло – холодно, світ, дощ, вітер, світить сонечко, темно – вечір), деяких контрастних видах рослин (трава, квіти, кущ, дерево), їхніх частинах (гілка, лист), уявлення про деяких тварин, фрукти, овочі, процеси і явища, з якими дитина зустрічається в дитячому закладі і по дорозі додому.

Усі сенсорні здібності і психічні процеси розвиваються під час діяльності, тому основним засобом сенсорного розвитку дітей є правильна організація їх діяльності.

Оскільки Мислення дітей носить наочно-дійовий характер, у перші три роки життя важливо особливу увагу приділяти сенсорному вихованню, а саме розвитку відчуття і сприйняття дитини, як у побутовій практичній так і в ігровій діяльності. Уже для дітей перших місяців життя добирають іграшки різні за своїх сенсорними якостями, забезпечують дітям можливості одержати різноманітне зорове і слухове враження. В процесі систематичної різнобічної роботи поступово формуються психічні процеси і здібності дитини.

Найважливішим завданням розумового виховання є розвиток мови. Мова – засіб спілкування людей один з одним. І ця її функція виявляється дуже рано. Уже на першому році життя при спілкуванні дитини з дорослими та іншими дітьми кількість голосових реакцій у неї збільшується в 6-7 разів, ніж при організації дій з іграшкою. Також мова рано стає засобом пізнання навколишнього, засобом мислення. Супровід мовою своєї діяльності сприяє надалі формування розумових дій дитини. Але вміння одночасно діяти і говорити з’являється у виді окремих фактів лише наприкінці третього року життя дитини. Для розвитку мови використовуються ігри-заняття, спостереження на прогулянці, а також активне спілкування в режимних процесах. Але темп розвитку мови дитини більш, ніж всі інші, залежить від умов виховання і, головним чином, від безпосереднього впливу дорослих. Тому, для розвитку мови в процесі спілкування з дорослими необхідно забезпечити часте спілкування вихователя з кожною дитиною; виховувати у дитини потребу у спілкуванні з дорослими і дітьми.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Проектування перспективи розвитку освіти відповідно до фаху студента
У контексті нової парадигми "освіти протягом життя", яка передбачає розвиток людини впродовж усього життя як робітника, громадянина, індивідуальності, її неперервну освіту, що супроводжує л ...

Особливості формування екологічної культури молодших школярів
Екологічна культура особистості формується в процесі виховання і навчання. Об’єктивним показником екологічної культури є рівень нашого спілкування з природою. Сприйняття природи допомагає розвивати т ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net