Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіка їхньої реалізації в різних розділах виховної роботи

Педагогіка » Проблеми виховання дітей раннього віку в умовах родини. Форми надання педагогічної допомоги родині » Завдання виховання дітей перших трьох років життя і специфіка їхньої реалізації в різних розділах виховної роботи

Сторінка 2

Варто правильно спланувати роботу з розвитку рухів на фізкультурних заняття, у процесі проведення рухливих ігор і організації проведеної рухової активності дітей на прогулянці. Протягом дня необхідно стежити за чергуванням діяльності для того, щоб діти любили не тільки ходити, повзати, бігати, але й зосереджено займатися (спостерігати за навколишнім, діяти і іграшками, будівельним матеріалом).

У такий спосіб правильно організоване фізичне виховання створює основу для повноцінного розумового розвитку дітей.

Розумове виховання. Дитина народжується без будь-яких ознак інтелекту, але, як сказав І.М. Сєченов, корені думки в дитини лежать у відчутті, тобто перш ніж мислити, дитина починає пізнавати навколишнє за допомогою своїх органів чуття (зір, слух, дотик). Пізнання навколишньої дійсності починається з відчуттів і сприйняття, тобто з чуттєвого відображення в мозку дитини предметів і явищ навколишньої дійсності.

У різноманітних педагогічно правильно організованих діяльностях (переважно на заняттях, а також в іграх, у побуті) у дітей формується сприйняття, пам’ять, мислення, увага й інші психічній процеси. У ранньому віці лише створюється певний “банк первісних даних” про оточуючий світ та людей. На цій основі пізніше будуються системи знань, певні поняття, навички пізнавальної діяльності. У дітей формуються первинні уявлення про предмети найближчого оточення ( назва, призначення, дія з ними, якостях і ознаках, засобах розрізнення й угруповання), про найбільш яскраві природні явища (тепло – холодно, світ, дощ, вітер, світить сонечко, темно – вечір), деяких контрастних видах рослин (трава, квіти, кущ, дерево), їхніх частинах (гілка, лист), уявлення про деяких тварин, фрукти, овочі, процеси і явища, з якими дитина зустрічається в дитячому закладі і по дорозі додому.

Усі сенсорні здібності і психічні процеси розвиваються під час діяльності, тому основним засобом сенсорного розвитку дітей є правильна організація їх діяльності.

Оскільки Мислення дітей носить наочно-дійовий характер, у перші три роки життя важливо особливу увагу приділяти сенсорному вихованню, а саме розвитку відчуття і сприйняття дитини, як у побутовій практичній так і в ігровій діяльності. Уже для дітей перших місяців життя добирають іграшки різні за своїх сенсорними якостями, забезпечують дітям можливості одержати різноманітне зорове і слухове враження. В процесі систематичної різнобічної роботи поступово формуються психічні процеси і здібності дитини.

Найважливішим завданням розумового виховання є розвиток мови. Мова – засіб спілкування людей один з одним. І ця її функція виявляється дуже рано. Уже на першому році життя при спілкуванні дитини з дорослими та іншими дітьми кількість голосових реакцій у неї збільшується в 6-7 разів, ніж при організації дій з іграшкою. Також мова рано стає засобом пізнання навколишнього, засобом мислення. Супровід мовою своєї діяльності сприяє надалі формування розумових дій дитини. Але вміння одночасно діяти і говорити з’являється у виді окремих фактів лише наприкінці третього року життя дитини. Для розвитку мови використовуються ігри-заняття, спостереження на прогулянці, а також активне спілкування в режимних процесах. Але темп розвитку мови дитини більш, ніж всі інші, залежить від умов виховання і, головним чином, від безпосереднього впливу дорослих. Тому, для розвитку мови в процесі спілкування з дорослими необхідно забезпечити часте спілкування вихователя з кожною дитиною; виховувати у дитини потребу у спілкуванні з дорослими і дітьми.

Страницы: 1 2 3 4

Цікаве про педагогіку і навчання:

Дошкільна освіта, професія вихователя і сьогодення
В сучасній Україні дошкільну освіту намагаються вивести на належний рівень, про що свідчить «Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 р.р.» :Концепцію розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 ...

Розвиток пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку
Гру традиційно зв'язують з дитинством. Дитина переступає поріг школи, і з цього моменту навчання займає велику частину часу, теоретично стає ведучою діяльністю аж до підліткового віку. І, проте, ігро ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.educationua.net