Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення

Педагогіка » Проблеми виховання дітей раннього віку в умовах родини. Форми надання педагогічної допомоги родині » Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення

Сторінка 1

Вітчизняні системи виховання дітей раннього віку

У 1917 році (після Жовтневої революції) стало можливим здійснення завдань з охорони материнства і дитинства. Народний комісаріат освіти видав «Декларацію по дошкільному вихованню», у якій йшлося про те, що суспільне безкоштовне виховання дітей повинно починатися з народження дитини. Таким чином вперше в історії людства охорона материнства і турбота про дитини стали державною справою. Уже на першій нараді з охорони материнства і дитинства в 1920 році було поставлене питання про недостатність одного медико-гігієнічного догляду і харчування, і про необхідність виховання дітей з перших років життя. Згідно цього до роботи в перші роки роботи ясел і будинків дитини разом з педіатрами включилися і педагоги (Б.І. Кричевська, С.М. Лівшина, Б.М. Пібанова, Є.І. Тихеєва, А.Д. Мітина й інші.). Їх робота швидко досягла позитивних результатів, змінився на краще емоційний стан дітей, покращилися показники психічного розвитку.

У Ленінградському інституті мозку імені В.М. Бехтерєва під керівництвом М.М. Щелованова було розгорнуто всебічне вивчення процесу розвитку здорової дитини з моменту її народження. Таким чином, були закладені основи наукового обґрунтування системи виховання дітей раннього віку в дитячих установах, вивчилось і таке явище як «госпіталізм».

Аналіз наукової літератури свідчить, що вітчизняна переддошкільна педагогіка з моменту свого виникнення розвивається саме як педагогіка суспільного виховання житини. Вже в найперших роботах (Є.К. Кричевської, Є.Г. Пібанової, Є.І. Тихеєвої, Л.І. Чулицької), а також у дослідженнях трохи пізнішого часу, (М.М. Щелованова, Н.М. Аксаріної, М.Ю. Кистяковської) розкривається своєрідність педагогічного процесу в яслах у порівнянні з вихованням дитини в родинах. Справедливо відзначається, що основне розходження полягає в різних можливостях безпосереднього виховного впливу дорослого на дітей у тих чи інших умовах.

У ранній педагогічній літературі визначалась особлива роль педагогічного впливу на дітей. Зокрема Є.І. Тихеєва, вказуючи на велике значення педагогічно організованого матеріального середовища, разом з тим справедливо визначає, що (ні природа, ні життєве середовище не гарантують правильного розвитку дитини, якщо він позбавлений педагогічного керівництва». У роботах Є.І. Тихеєвої міститься більш обґрунтоване розуміння взаємин самонавчання дитини і навчання з боку дорослого.

В.М. Бехтерєв ще в дореволюційні роки говорив про необхідність спрямовуючого впливу дорослого не тільки у відношенні фізичного розвитку, що визначалося багатьма, але й у відношенні психічної сфери дитини.

У його роботах обґрунтовуються загальні завдання і принципи виховання дітей раннього віку з позиції активної ролі дорослого, є ряд цінних практичних рекомендацій по здійсненню педагогічного впливу з метою розвитку органів чуття дитини, мови, рухів. Ці думки отримують подальший розвиток у роботах. М.М. Щелованова і його співробітників.

На основі вивчення онтогенетичного розвитку дитини М.М. Щелованов робить важливий висновок: «Меті обґрунтування справи виховання дітей у яслах повинне служити ретельне вивчення розвитку нервової діяльності дітей з моменту їхнього народження». М.М. Щелованов, підтверджуючи необхідність і визначальну роль виховання з перших днів життя дитини пише: «При відсутності виховання, чи недостатності впливів, що викликають і організовують нервово-психічну діяльність дітей, не тільки не може бути досягнутий повноцінний розвиток поводження дітей, але і не може бути забезпечено їхнє здоров’я, не може правильно розвиватися організм». Конкретизуючи цю точку зору, Н.М. Аксаріна стверджує, що в новому розумінні виховання не є для дорослого пасивним процесом, це перш за все «творчий процес активного формування нових якостей і властивостей, відсутніх у дитини при народженні і не визначених спадковістю».

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Методи вивчення пейзажного живопису в школі
Розкриваючи суть, мету та завдання, а також методику образотворчої діяльності у школі слід вказати, що основним завданням педагога є розширення знання про мистецтво, його особливості, виражальні засо ...

Основні переваги перевірки знань студентів за тестами
1. Швидкість обробки одержаних результатів. Врешті-решт, за умови відпрацьованої технології можна довести цей процес до повністю автоматизованої перевірки із забезпеченням максимальної об’єктивності. ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net