Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення

Педагогіка » Проблеми виховання дітей раннього віку в умовах родини. Форми надання педагогічної допомоги родині » Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення

Сторінка 1

Вітчизняні системи виховання дітей раннього віку

У 1917 році (після Жовтневої революції) стало можливим здійснення завдань з охорони материнства і дитинства. Народний комісаріат освіти видав «Декларацію по дошкільному вихованню», у якій йшлося про те, що суспільне безкоштовне виховання дітей повинно починатися з народження дитини. Таким чином вперше в історії людства охорона материнства і турбота про дитини стали державною справою. Уже на першій нараді з охорони материнства і дитинства в 1920 році було поставлене питання про недостатність одного медико-гігієнічного догляду і харчування, і про необхідність виховання дітей з перших років життя. Згідно цього до роботи в перші роки роботи ясел і будинків дитини разом з педіатрами включилися і педагоги (Б.І. Кричевська, С.М. Лівшина, Б.М. Пібанова, Є.І. Тихеєва, А.Д. Мітина й інші.). Їх робота швидко досягла позитивних результатів, змінився на краще емоційний стан дітей, покращилися показники психічного розвитку.

У Ленінградському інституті мозку імені В.М. Бехтерєва під керівництвом М.М. Щелованова було розгорнуто всебічне вивчення процесу розвитку здорової дитини з моменту її народження. Таким чином, були закладені основи наукового обґрунтування системи виховання дітей раннього віку в дитячих установах, вивчилось і таке явище як «госпіталізм».

Аналіз наукової літератури свідчить, що вітчизняна переддошкільна педагогіка з моменту свого виникнення розвивається саме як педагогіка суспільного виховання житини. Вже в найперших роботах (Є.К. Кричевської, Є.Г. Пібанової, Є.І. Тихеєвої, Л.І. Чулицької), а також у дослідженнях трохи пізнішого часу, (М.М. Щелованова, Н.М. Аксаріної, М.Ю. Кистяковської) розкривається своєрідність педагогічного процесу в яслах у порівнянні з вихованням дитини в родинах. Справедливо відзначається, що основне розходження полягає в різних можливостях безпосереднього виховного впливу дорослого на дітей у тих чи інших умовах.

У ранній педагогічній літературі визначалась особлива роль педагогічного впливу на дітей. Зокрема Є.І. Тихеєва, вказуючи на велике значення педагогічно організованого матеріального середовища, разом з тим справедливо визначає, що (ні природа, ні життєве середовище не гарантують правильного розвитку дитини, якщо він позбавлений педагогічного керівництва». У роботах Є.І. Тихеєвої міститься більш обґрунтоване розуміння взаємин самонавчання дитини і навчання з боку дорослого.

В.М. Бехтерєв ще в дореволюційні роки говорив про необхідність спрямовуючого впливу дорослого не тільки у відношенні фізичного розвитку, що визначалося багатьма, але й у відношенні психічної сфери дитини.

У його роботах обґрунтовуються загальні завдання і принципи виховання дітей раннього віку з позиції активної ролі дорослого, є ряд цінних практичних рекомендацій по здійсненню педагогічного впливу з метою розвитку органів чуття дитини, мови, рухів. Ці думки отримують подальший розвиток у роботах. М.М. Щелованова і його співробітників.

На основі вивчення онтогенетичного розвитку дитини М.М. Щелованов робить важливий висновок: «Меті обґрунтування справи виховання дітей у яслах повинне служити ретельне вивчення розвитку нервової діяльності дітей з моменту їхнього народження». М.М. Щелованов, підтверджуючи необхідність і визначальну роль виховання з перших днів життя дитини пише: «При відсутності виховання, чи недостатності впливів, що викликають і організовують нервово-психічну діяльність дітей, не тільки не може бути досягнутий повноцінний розвиток поводження дітей, але і не може бути забезпечено їхнє здоров’я, не може правильно розвиватися організм». Конкретизуючи цю точку зору, Н.М. Аксаріна стверджує, що в новому розумінні виховання не є для дорослого пасивним процесом, це перш за все «творчий процес активного формування нових якостей і властивостей, відсутніх у дитини при народженні і не визначених спадковістю».

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Мета і сутність портфоліо
Огляд сучасної закордонної літератури, присвяченої портфоліо в навчанні, показує, що прихильники портфоліо бачать у ньому щось набагато більше, ніж просто альтернативний спосіб оцінювання або збори р ...

Відмінні особливості в освітніх та корекційних програмах навчання дітей грамоті
Програма корекційного навчання дітей, маючих недоліки в мовленнєвому розвитку, побудована з урахуванням психічних процесів та мовленням, зі всіма її компонентами: вимовою, звуко – буквеним аналізом, ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.educationua.net