Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення

Педагогіка » Проблеми виховання дітей раннього віку в умовах родини. Форми надання педагогічної допомоги родині » Поняття «госпіталізм», його причини і шляхи усунення

Сторінка 2

Поступово в розвитку системи перед дошкільного виховання відбуваються значні зміни, з’являються нові погляди з питань методики педагогічних впливів. Майже повне заперечення виховних впливів дорослого, спрямованих на розумовий розвиток маленької дитини, змінюється ідеями про обов’язкову організацію педагогічної роботи, необхідність створення «середовища, що виховує», ствердженням особливої ролі активності дорослого, що виховує дітей перших трьох років життя. У роботах Н.М. Аксаріної відзначається, що виховательці належить ведуча роль «усі дії дитини в основному регулюються нею, вона навчає дітей відповідно до заздалегідь поставленої мети».

У вітчизняній педагогіці і психології також доведено, що чим молодше дитини, тим значніша роль безпосереднього навчання. (Н.М. Аксаріна, М.Ю. Кистяківська).

Вітчизняними психологами і педагогами (М.М. Щеловановим, Н.Л. Фігуріним, М.П. Денисовою, М.Ю. Кистяківською, Л.А. Венгер) доведено необхідність особливої уваги до своєчасного розвитку зорового і слухового аналізаторів у перші місяці життя дитини. Дослідження свідчать, що розвиток зору і слуху у дітей раннього віку мають визначальний вплив на найбільш складні і важливі нервово-психічній процеси: спокійне неспання, позитивний емоційний стан, виконання цілеспрямованих рухів, предметну діяльність, мову.

На основі розроблених М.М. Щеловановим і його співробітниками показників нервово-психічного розвитку дітей перших трьох років життя визначена ефективна система педагогічних впливів.

Відомий той факт, що особистість дорослого дуже рано стає сильним подразником нервово-психічної сфери дитини. М.Ю. Кистяківська, Л.А. Венгер зазначають, що схилене над дитиною усміхнене обличчя вихователя (або мами), його очі, фігура приковує до себе погляд дітей значно краще, ніж найяскравіший і блискучий предмет.

На даному етапі ми маємо значні успіхи в дослідженні питань виховання і розвитку дітей раннього віку. По-перше вони стосуються вивчення загальних проблем (розвиток мови, рухів, ігор…), починаючи з перших років життя, по-друге, це питання сьогодення – проблема адаптації дитини до умов дитячого закладу, новоутворення, особливості виховання дітей раннього віку в родинних умовах в т.п.

Зрозуміло, чому саме ранній вік викликає такий великий інтерес у дослідників. У силу високої вразливості дітей цього віку, бурхливого темпу зростання і розвитку, особливої ролі виховання і навчання саме з моменту народження зростає безпосередній інтерес до вивчення систем роботи з дітьми раннього віку.

Поняття «госпіталізм». Поряд з органічними потребами (їсти, спати) у дитини з перших днів життя існує потреба в активній діяльності аналізаторів, одержанні зорових, слухових, тактильних відчуттів, мовленнєвому спілкуванні, рухливій активності. Якщо мозок не одержує цих подразнень в достатній кількості або вони одноманітні, а умов для рухів і інших видів активної діяльності не створено, то вникає явище «госпіталізму» - різке відставання у фізичному і психологічному розвитку дитини, яка виховується в дитячій установі закритого типу (дитячі будинки і будинки дитини) або знаходиться в родині, де їй зовсім не приділяють уваги.

Страницы: 1 2 3

Цікаве про педагогіку і навчання:

Емпатія у педагогічному спілкуванні
У Концепції національного виховання розглядаються основні завдання, принципи роботи школи України, вимоги до організації виховної роботи в системі освіти (Україна XXI ст). Педагогічне спілкування - ц ...

Визначення та класифікація клумбових рослин
З шкільних часів ми знайомі з багатьма клумбовими рослинами. Так ще до уроків з ботаніки відомий популяризатор ботанічних знань, професор Микола Михайлович Верзилін в своїх «Мандрах з домашніми росли ...

Сімейне виховання

Сімейне виховання

Загальновідомо, що становлення повноцінної особистості дитини залежить насамперед від системи стосунків у сім’ї.
Музичне виховання

Музичне виховання

Найскладнішою проблемою сучасної загальноосвітньої школи є забезпечення художньо-творчого розвитку учнів.

Головні теми

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.educationua.net